Aktuality, rady, tipy a články ze světa:

systémů dms a ecm, workflow, elektronické archivace, integrace na jiné systémy, legislativní požadavky, trendy v oblasti digitalizace podnikání


Proměňte papírovou džungli v digitální oázu

 • 7 minut čtení

Až 2 hodiny denně stráví zaměstnanci hledáním informací. Získejte kontrolu, zlepšete produktivitu a minimalizujte rizika spojená s digitální správou dokumentů a informací ve Vaší společnosti.


Důležitost centrální archivace dokumentů: V hlavní roli DMS a ECM systémy

 • 4 minuty čtení

Rychlý pokrok v oblasti technologie mění způsob, jakým firmy spravují své dokumenty a informace. Centrální a bezpečná archivace dokumentů je klíčovým prvkem zajištění efektivity celé firmy. Systémy elektronické správy dokumentů a řízení obsahu (DMS/ECM) nabývají stále většího významu...


Jak probíhá workflow u smluv?

 • 5 minut čtení

Smlouvy jsou základním stavebním kamenem každé společnosti. Někde více, někde méně. Nicméně je důležité s nimi účelně a chytře pracovat. Především, pokud Vaší firmou či institucí projdou desítky smluv měsíčně. Přinášíme řešení, které řídí celý proces tvorby smlouvy. Od vložení až po konečné schválení oběma stranami....


Jak probíhá workflow u přijatých faktur?

 • 5 minut čtení

Přijaté faktury patří mezi nejvyužívanější typ dokumentu v rámci elektronické správy dokumentů. U faktur digitalizace zpravidla začíná. Workflow faktur je jednou z neproduktivnějších fází DMS/ECM systémů. Přináší řadu zajímavých technologických funkcionalit. Pojďme se podívat na příkladu, jak faktury zpracovávají naši zákazníci...


Digitalizace faktur? 5 důvodů proč vytěžovat.

 • 3 minuty čtení

Faktury patří k nejčastěji vytěžovaným typům dokumentů. Digitalizace faktur přináší transparentní proces zpracování spolu s výrazným zkrácením doby celého procesu. 5 největších benefitů, proč o vytěžování faktur uvažovat.


Co jsou systémy DMS/ECM a jaký je mezi nimi rozdíl?

 • 5 minut čtení

Vytváříme bezpapírové, digitální či elektronické kanceláře. Z angličtiny "paperless office" nebo "digital office". Vysvětlíme si, co znamenají tyto zkratky a jaký je mezi nimi rozdíl.


Jak úspěšně vkročit do digitálního světa? "Prosím, zničte nás pane zákazníku." Analýza je základ úspěchu.

 • 8 minut čtení

Jak se připravit na přechod do digitálního světa a co nepodcenit? Naše zkušenosti, se kterými jsme se v minulosti setkali; rady, tipy a naše know-how, které může pomoci v digitalizaci Vaší společnosti. Krátké shrnutí článku pro časopis IT Systems...


DMS/ECM jako nástroj pro digitalizaci účetnictví

 • 6 minut čtení

Digitalizace účetnictví s DMS (Document Management System) a ECM (Enterprise Content Management) systémy přináší mnoho výhod pro efektivitu a správu účetních procesů. Umožňují digitalizovat a centralizovat dokumenty související s účetnictvím, jako jsou faktury, bankovní výpisy a další důležité dokumenty..


Vyzkoušejte zdarma aplikaci na rozpoznání ručně psaného písma

 • 8 minut čtení

Aplikace inkCapture rozpozná ručně psané písmo. Díky umělé inteligenci dokáže převést rukopisný text do elektronické podoby. Řešení je dostupné každému na webové stránce www.inkcapture.com. Na webových stránkách si můžete vytvořit vlastní kolekci naskenovaných rukou psaných dokumentů. Vyzkoušejte inkCapture na 50 stranách zdarma.


Co je žurnálování dokumentů?

 • 3 minuty čtení

Žurnálování zaručuje, že stačí jedno časové razítko na větší počet dokumentů pro zafixování stavu dokumentu zajišťující autenticitu, neměnnost a průkaznost. Jedno časové razítko na konci dne zahrne hromadně stovky a tisíce dokumentů najednou. Není nutné pořizovat časové razítko na každý dokument zvlášť.


Co je digitalizace? Podcast: Digitalizace podle Exonu

 • 6 minut čtení

Podcast na téma: Jak se díváme na digitalizaci z pohledu Exonu. Na problematiku se podívali Petr Polanský, marketing, a Petr Süč, vedoucí digitalizačního oddělení. Témata: rozdělení digitalizace na historickou a komerční, jak vypadá celý proces digitalizace od A do Z z obou pohledů či jak se provádí kalkulace.


Proč vytvářet nad naskenovanými dokumenty textovou vrstvu?

 • 6 minut čtení

Pro budoucí práci s digitalizovanými nebo digitálními dokumenty je vhodné naskenované dokumenty opatřit tzv. OCR textovou vrstvou. Je to však vlastnost, o jejíž existenci mnoho zákazníků neví. Z technického hlediska je naskenovaný PDF dokument pouze obrázek. K čemu slouží OCR vrstva a jaké jsou její výhody?


Rukopisy v Exonu ožívají díky umělé inteligenci

 • 10 minut čtení

Digitální rozpoznání písma psaného rukou dodnes nebylo zcela podchycené. Proto jsme se rozhodli na toto téma blíže podívat a podílet se na vývoji aplikace pro vytěžování ručně psaného písma, která může zásadně ovlivnit současný pohled na rozpoznání rukopisů...


Co jsou METS a ALTO soubory?

 • 7 minut čtení

V digitalizaci kulturního dědictví se často setkáváme s pojmy METS a ALTO. Jedná se o standardy vyjádřené pomocí XML spravované Kongresovou knihovnou (Library of Congres). Standard METS (některé zdroj jej nazývají jako vůdce nebo dirigent) je flexibilní schéma pro popis složitého digitálního objektu (např.(jako je digitalizované vydání novin). METS zná vše, co je třeba vědět o každé stránce...


Bezpapírová kancelář zítřka již dnes!

 • 5 minut čtení

Bezpapírová kancelář je pracoviště, které je minimálně závislé na papírové procesy a místo toho se maximálně spoléhá na digitalizované dokumenty. Digitální transformace pomáhá výrazně zefektivnit procesy celé společnosti. Přechod na digitální kancelář obvykle zahrnují elektronické systémy pro správu dokumentů, které digitalizují soubory a ukládají je do centrálního úložiště...


Skenováním digitalizace nekončí

 • 6 minut čtení

Pojmy digitalizace a skenování se často nerozlišují a považují se za totožné termíny. Ve skutečnosti je ale skenování pouze prvním krokem k dalšímu zpracování dokumentu. I když se tedy často hovoří o digitalizaci dokumentů, smyslem není pouze dokumenty digitalizovat (nafotit/naskenovat), ale připravit je tak, aby s nimi bylo mož­né následně pracovat v systému DMS...


Digitalizace ve finančnictví

 • 6 minut čtení

Přeložili jsme pro Vás článek "Digitalizace ve finančnictví", jejímž autorem je spoluzakladatel a generální ředitel společnosti ELO Digital Office Karl Heinz Mosbach. Jsou zde sepsány výhody a konkrétní přínosy jednotlivých aspektů, které jsou součástí implementace ECM systémů v této oblasti.


Co znamená destruktivní digitalizace?

 • 4 minut čtení

Destruktivní digitalizace je rozšířený pojem. Co přesně ale tento pojem znamená? Zabývali jsme se hlavními otázkami, kdy, jak a také proč se destruktivní digitalizace provádí. Odpovědi na tyto otázky naleznete v článku.


Jak vybrat vhodnou firmu pro digitalizaci historických dokumentů?

 • 6 minut čtení

Pokud s digitalizací nemáte žádné zkušenosti, mohou nastat oprávněné obavy svěřit své dokumenty (archiválie) k digitalizaci někomu jinému. Připravili jsme si pro Vás pár rad, které by Vám mohly pomoci..


Jak probíhá digitalizace? 7 kroků, kterými si zákazník zpravidla projde.

 • 4 minut čtení

Celý průběh digitalizace, začínající od prvního setkání a konče odevzdáním původních materiálů, je rozdělen do sedmi kroků. Níže jsou detailně popsány jednotlivé etapy, kterými během procesu digitalizace typicky prochází naši klienti...


Elektronické podepisování s DocuSign

 • 4 minut čtení

Elektronické podepisování smluv pomocí webové služby DocuSign, která je pohodlně propojená s ELO ECM Suite. Přesměrování na digitální podpis pouhým kliknutím...


Biometrické podpisy jsou rostou na popularitě. Co to vlastně znamená a jak fungují?

 • 5 minut čtení

Biometrický podpis, také se mu jinak říká viditelný digitální podpis. Tato metoda podepisování elektronických dokumentů je bezpečnější, jelikož umožňuje zápis jedinečných charakteristik podepisující osoby..


Výhody datových schránek v prostředí DMS/ECM systémů.

 • 5 minut čtení

Datové schránky fungují jako běžné emailové schránky, ale se zabezpečením, které zajišťuje důvěryhodné doručení zpráv. Schránky slouží především ke komunikaci s orgány veřejné moci. Datová zpráva má stejnou hodnotu jako doporučený dopis. Zprávy se po 90 dnech ...


K digitalizaci firem a institucí slouží DMS a ECM systémy. Jak je využít?

 • 6 minut čtení

DMS/ECM jsou systémy, ve kterých je možné spravovat jakýkoliv obsah a interní procesy. Jak lze tyto systémy využít k digitální transformaci celé společnosti? Umožňují nám inteligentně řídit dokumenty, procesy, sdílení informací..


Jaké jsou výhody digitální archivace?

 • 7 minut čtení

Archivace je zásadní pro informační management a poskytuje společnosti lepší kontrolu nad informacemi. Díky archivaci je jednodušší dokumenty najít a chránit je a udržovat po celou dobu jejich životního cyklu. Digitální archivace dat v rámci firem se týká ukládání, správy a uchovávání elektronických informací a dokumentů v rámci podnikatelského prostředí. Tento proces má za cíl ...


Digitalizace VS digitální transformace

 • 5 minut čtení

Pojem digitalizace a digitální transformace si často lidé pletou. Ačkoliv mají tyto dva pojmy společný základ stejné rozhodně nejsou. Digitalizaci ještě můžeme rozdělit na dvě základní úrovně, digitalizaci dokumentů a digitalizaci obchodních procesů....


Co je OCR?

 • 2 minuty čtení

OCR neboli Optical Character Recognition je systém, který se využívá na vytěžování dat. Vytěžování dat je klíčovou částí digitalizace. OCR je systém, který umožňuje z obrázku dokumentu získat text, se kterým lze dále pracovat ....


Co je ICR?

 • 2 minuty čtení

ICR (intelligent character recognition) je systém, který je využíván při vytěžování dat, což je klíčová část digitalizace. Systém nám umožňuje z obrázku dokumentu získat text a dále s ním libovolně pracovat, například kopírovat či vyhledávat .....


Co jsou PSP balíčky?

 • 2 minuty čtení

PSP neboli producer submission package. PSP balíčky jsou balíčky dat a metadat, které obsahují kompletní digitalizovaný dokument. Balíček obsahuje kompletní informace o digitalizovaném svazku. PSP balíček obsahuje soubor s informacemi o vzniku balíčku .....


Co je Visk 7?

 • 6 minut čtení

VISK 7 neboli národní program digitálního zpřístupňování dokumentů, které jsou ohroženy degradací kyselého papíru. Jedná se o dotační program, který cílí na uchování národního a kulturního bohatství pro budoucnost. Cílem je záchrana a zpřístupnění dokumentů ....


Jak se stanovuje cena pro digitalizaci?

 • 10 minut čtení

Samotná digitalizace dokumentů zahrnuje více provázaných činností. Digitalizace není jen o skenování. Důležitým faktorem je kvalita a parametry digitalizovaných materiálů. Cena digitalizace se stanovuje zpravidla na základě zaslaných vzorků ...


Co jsou metadata?

 • 4 minuty čtení

Metadata jsou strukturovaná data, která poskytují informace o primárních datech, v tomto případě o datech v digitalizovaných dokumentech. Ve zkratce můžeme tedy říct, že to jsou data o datech. Metadata jsou informace o různých souborech, nejen o obrázcích, ale také ...


Jak úspěšně zavést systém ECM ve společnosti?

 • 6 minut čtení

Jak úspěšně implementovat ECM systém ve firmě? O tom pojednává následující článek. Zavedení nových technologií nemusí být procházka růžovým sadem. Nicméně sepsali jsme pár záchytných bodů, které Vám se zavedením ECM systémů mohou pomoci...


Jaký je rozdíl mezi OCR a ICR?

 • 7 minut čtení

OCR (optical character recognition) a ICR (intelligent character recognition) systémy se využívají na vytěžování dat, což je klíčová část digitalizace. Tyto systémy nám umožňují z obrázku dokumentu získat text a dále s ním pracovat, například kopírovat či vyhledávat. Oba systémy jsou si podobné. Hlavním rozdílem je účel těchto systémů...


7 důvodů, proč digitalizovat / skenovat firemní dokumenty

 • 7 minut čtení

Samotná digitalizace jako pojem přináší nespočet výhod. Ovšem pokud se jedná o digitalizaci formou služby, tedy dodavatel skenuje dokumenty zákazníkovi, přináší další benefity. Ptáte se, jaké to mohou být? Vybrali jsme pro Vás 7 výhod, proč spolupracovat v digitalizaci formou outsourcingu, např. s EXONem.


Digitalizace minulosti s nástroji budoucnosti

 • 10 minut čtení

Digitalizace kulturního dědictví v posledních dvou dekádách zažívá nebývalý rozvoj. Vzniká velké množství iniciativ a programů, které mají za cíl digitalizovat historické dokumenty vedoucí ke zrodu velkého objemu digitálního obsahu. To je bezpochyby dobrá zpráva pro badatele a širokou veřejnost, kterým se zjednodušuje přístup k archiváliím, který je...


Workflow objednávek. Výhody elektronického schvalování žádanek.

 • 5 minut čtení

U většiny firem jsou procesy schvalování, nejen objednávek, stále v papírové formě. Pojďme se v krátkosti podívat na typický příklad, jakým způsobem lze schvalovat žádosti o objednávky digitálně, na příkladu našich zákazníků...


Jak dlouho musíme uchovávat doklady? Mzdové listy i 30 let!

 • 6 minut čtení

Ze zákona je nutné archivovat účetní doklady a dokumenty po určitou dobu. Jak dlouho uchovávat faktury, to je otázka, na kterou se nás často ptáte. Dali jsme dohromady jednoduchý přehled s délkou archivace vybraných dokladů. Zaměřujeme se na digitální svět. V dlouhodobé archivaci nám může pomoci důvěryhodného úložiště....


HR nemusí být pouze o administrativě. Digitalizací k bezpapírové personalistice!

 • 9 minut čtení

Personalistika (HR) je obecně velice náročná na dokumenty. Ať má firma zaměstnanců 5 nebo více než 2 tisíce. Osobní složky zaměstnanců jsou plné informací, které musíme uchovávat, třídit, aktualizovat a často nezapomenout na důležitá data, jako konce smlouvy apod. V tomto nám může pomoci digitalizace personalistiky. Jak? V článku si rozebereme na příkladu HR archivu jedné společnosti ...


5 důvodů, proč zavést ECM

 • 5 minut čtení

Společnost ELO Digital Office Africa zveřejnila článek, ve kterém popisuje 5 hlavních důvodů, proč zavést ECM systém ve firmě či instituci. Ačkoliv původ článku je z jihoafrického Johannesburgu, splňujeme tyto výhody samozřejmě i v našem prostředí ....


Vybíráte vytěžovací nástroj? Nejdříve si odpovězte na otázku, co chceme vytěžovat.
3 typy dokumentů dle struktury.

 • 4 minuty čtení

Vytěžování dokumentů, převážně faktur, je stále aktuální téma. i v roce 2020. A pravděpodobně tu s námi vytěžování ještě nějaký čas bude. Digitalizace sice postupně ve společnosti nabírá na síle, nicméně praxe naznačuje ještě hodně let, než všichni budeme komunikovat pouze elektronicky. Pojďme se mezitím ohlédnout na typy dokumentů, které...


Vybrali jsme pro Vás ty největší benefity DMS/ECM systémů, TOP 10 výhod digitální kanceláře.

 • 12 minut čtení + video

DMS (document management system), nebo se používá zkratka - ECM – Enterprise Content Management, nebo také pojmy digitální kanceláři, bezpapírová firma či paperless office. Připravovali jsme webinář na benefity digitální kanceláře DMS/ECM. Pojďme se podívat na ty největší výhody, které jsme pro vás vybrali z pohledu naší společnosti EXON.


Co je workflow? Díky tomu dostává DMS/ECM skutečný smysl.

 • 8 minut čtení

Systémy pro správu dokumentů, nebo také DMS/ECM, není pouze úložiště dokumentů, ale také prostorem pro spolupráci při současném sdílení informací. To zajišťují jak standardní funkcionality DMS, tak i další funkce v podobě chatu (někdy označovaného jako „feed“), vkládání hashtagů, grafických anotací apod. DMS se tak může stát celofiremní platformou...


Jak si vedou systémy DMS/ECM na poli podnikových systémů?

 • 6 minut čtení

V dnešní době je centrální sdílení elektronických informací mezi skupinami nebo jednotlivci již běžná záležitost. Sdílet, řídit, archivovat a mít přehled co se děje s daným dokumentem/informací. V první vlně vytváření podnikových informačních systémů byl důraz na data a dokumenty často opomíjen. Dnes s rozvojem IT a tlakem na efektivitu hledají podniky skrytý potenciál ke zvýšení produktivity své práce, který je ukryt velkou mírou právě ve způsobu správy firemních dokumentů a mnohem více si to uvědomují a začínají ... ....


Kouzlo DMS/ECM a elektronického archivu ve vyhledávání

 • 3 minuty čtení

Často se setkáváme se situací, že firmy ukládají svá data různě po složkách osobních počítačů, poštovních klientech a sdílených discích. Následkem jsou zdlouhavá hledání dokumentů a nepřehlednost nebo dokonce ztráty. Stává se, že nikdo neví, která verze dokumentu je ta aktuální, jaké změny se naposledy provedly, kdy a kým. Při vytváření smlouvy se může vytvořit mnoho různých verzí....


Nejdůležitější část projektu? Analýza a součinnost.

 • 4 minuty čtení

Kvalitně provedená analýza procesů a potřeb klienta je alfou a omegou celé implementace. Cílem je zmapovat současný stav firemních procesů, ať už firma nějaký systém pro elektronickou správu dokumentů využívá či nikoliv. Proces implementace řešení DMS je často záležitost i několika měsíců, v závislosti na obtížnosti řešení. Aby byl projekt dokončen včas, kvalitně a na konci zákazníkem akceptovaný, je důležité....


Jak správně vybrat a implementovat systém DMS/ECM?

 • 8 minut čtení

Systémy pro správu dokumentů, neboli DMS, patří v dnešní době mezi již běžné systémy středních a větších společností. Mezi typické požadavky firem, které uvažují o pořízení DMS, patří omezení práce s papírovými dokumenty, zrychlení běžné administrativy a optimalizace a zrychlení firemních procesů. Správné nasazení DMS systému je ale ....