Outsourcing digitalizace dokumentů, šanonů, archivů.  

Nechte si svoji firemní dokumentaci zpracovat u nás, na naší digitalizační lince. Nabízíme digitalizaci Vašich dokumentů, včetně zpracování a vytěžení dat.

Váš partner pro digitalizaci dokumentů

Máme zkušený tým expertů a konzultantů, kteří upravují řešení klientům na míru. Nabízíme konzultační služby, pomůžeme vytvořit optimální návrh zpracování Vašich dokumentů. Zpracováváme faktury, smlouvy, objednávky, formuláře, dodací listy, došlou poštu aj. Naskenujeme váš archiv. Šanony roztřídíme, naskenujeme, popíšeme metadaty a vrátíme vše bezpečně zpět. Došlou poštu zpracováváme např. pro společnost ZAPA beton a.s., kdy denně digitalizujeme faktury. Následně zasíláme zpracovaná data do mateřské společnosti.

Outsourcing digitalizace dokumentů, šanonů, archivů.

Jak probíhá digitalizace v praxi?

Digitalizace není jen o samotném skenování, ale je to rozsáhlý proces. Digitalizaci lze pojmout jako komplexní službu od převzetí dokumentů, roztřídění, skenování, zpětné kompletace po naskenování, indexace, vytěžení dat, tvorbu datových struktur až po vrácení originálů a digitální formy. Případně je také možná následná skartace.
Dokumenty je možné přivést a skenovat najednou. Např. faktury se zpracovávají každý den. Naskenují se, vytěží a odešlou do digitálního archivu.

Připravili jsme speciální webinář na téma "Jak probíhá a co přináší digitalizace papírového archivu?". Aneb, není to pouze o skenování.
Krátký sestřih webináře k dispozici níže. Ke shlédnutí celého záznamu se prosím registrujte.


Jak může vypadat proces digitalizace?

Digitalizace jako služba nenabízí pouze skenování dokumentů a následný popis stránek metadaty. Přináší rovněž vytěžení dat např. z faktur, kdy zákazníci nám zasílají faktury a vytěžení dat probíhá na našem digitalizačním pracovišti. Zákazník poté platí za vytěženou stránku faktury, nemusí pořizovat vlastní software a starat se o potřebný server. Digitalizaci vytváříme na míru konkrétního zákazníka. Příklad, jak takový proces může vypadat, je ilustrován na následujícím obrázku, který zobrazuje zpracování přijatých faktur formou služby. Součástí je rovněž vytěžování dat z faktury a následná kontrola (tzv. validace).

Proces outsourcingu digitalizace.

  Příprava před skenováním

  Ve fázi přípravy probíhá roztřídění dokumentů, které zahrnuje např. vyjmutí ze šanonů, rozešití, zbavení spojek aj. Pro hromadné skenování lze automaticky oddělovat jednotlivé dokumenty od sebe, např. využitím čárových kódů, prázdných stran apod. Např. pro oddělení faktury a přílohy.

  Pojmenování / indexace / třídění

  Indexace je proces, ve kterém se dokument pojmenuje klíčovou informací, aby bylo možné jej v případě potřeby efektivně vyhledat. Digitalizace ulehčuje vyhledávání a třídění dokumentů a můžeme přenést digitalizované dokumenty např. do DMS/ECM systémů, kde s nimi je možné efektivně pracovat.

  OCR vrstva

  Vytváříme nad naskenovanými dokumenty OCR vrstvu. Výstupem je např. PDF soubor, ve kterém je možné fulltextově vyhledávat informace. Zajistíme tak strojovou čitelnost u naskenovaných souborů. Vytěžení je možné i z ručně psaných textů (např. formuláře).

  Výstupní formáty

  Skenuje se do několika formátů. Záleží na konkrétním typu skenovacího softwaru. V každém případě jsou to formáty TIFF, PDF, PDF/A a JPEG. U knižních skenerů lze navíc skenovat i do formátů BMP, PNG, DNG a JP2. Je možné skenovat dokumenty v různé kvalitě, rozmezí je 200 až 600 DPI. Standartní texty se skenují většinou na 300 DPI a například obrázky je lepší skenovat alespoň na 400 DPI, záleží na konkrétním účelu. Samozřejmostí je nastavení barevnosti skenování (černobíle, barevně, ve stupních šedi apod.). V případě zájmu lze elektronická data zálohovat do našeho datového uložiště. Díky tomu je možná následná úprava dat bez opětovného přesouvání originálních dokumentů.

  Kvalita skenování na prvním místě

  Digitalizace umožňuje korekci a vyčištění obrazu např. u znečištěných či poškozených dokumentů. Případně lze také odfiltrovat určitou barvu. Samozřejmostí je také natočení a ořez, aby výsledné skeny odpovídaly přáním zákazníka a standardům digitalizace. Z hlediska dlouhé zkušenosti a působení na trhu je standardem ochrana osobních údajů. Celý proces digitalizace se provádí v souladu s normami ISO 9001 a ISO 27001.


  Nejčastěji digitalizované dokumenty

  • Smlouvy, objednávky, dodací listy, došlá pošta
  • Formuláře, dotazníky, ankety
  • Faktury
  • Personální dokumenty (pracovní smlouvy, cestovní příkazy, posudky...)
  • Ceníky, výpisy
  • Fotografie, diapozitivy

 

Pro více informací nás kontaktujte