Outsourcing digitalizace dokumentů, šanonů, archivů.  

Nechte si svoji firemní dokumentaci zpracovat u nás, na naší digitalizační lince. Nabízíme digitalizaci Vašich dokumentů, včetně zpracování a vytěžení dat.

Máme zkušený tým expertů a konzultantů, kteří upravují řešení zákazníků na míru požadavků. Nabízíme konzultační služby, pomůžeme vytvořit optimální návrh zpracování Vašich dokumentů. Zpracováváme faktury, smlouvy, objednávky, formuláře, dodací listy, došlou poštu aj. Naskenujeme váš archiv. Šanony roztřídíme, naskenujeme, popíšeme metadaty a vrátíme vše bezpečně zpět. Došlou poštu zpracováváme např. pro společnost ZAPA beton a.s., kdy denně digitalizujeme faktury. Následně zasíláme zpracovaná data do mateřské společnosti. Více o projektu.


Nemusíte pořizovat vlastní vytěžovací software.
Data z faktur vytěžíme za vás.

  V rámci digitalizace jako služba nenabízí pouze skenování dokumentů a následný popis stránek metadaty. Nabízíme rovněž vytěžení dat např. z faktur, kdy zákazníci nám zasílají faktury a vytěžení dat probíhá na našem digitalizačním pracovišti. Zákazník poté platí za vytěženou stránku faktury a nemusí pořizovat vlastní software.

 • Plaťte pouze za vytěženou stránku. Službu můžete kdykoliv přerušit.
 • Vytěžená data pak převedeme vašich ERP, DMS, ECM, CRM, účetních či jiných systémů.
 • Úspora času a lidských zdrojů
 • Využijte své zaměstnance efektivněji, stereotyp a čísla nechte na robotech
 • Snížení chybovosti přepisu dat na minimum díky automatické kontrole
 • Dostanete čísla bez papíru, zmatků a časových prodlev
 • Snížení nákladů na zpracování dokumentace
 • Vrácení, archivace nebo bezpečná skartace fyzických originálů dokumentů
 • Přísně respektujeme všechny platné právní úpravy – zákon o ochraně osobních údajů, zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o elektronickém podpisu či o archivnictví, spisové službě atd.
 • Více o vytěžování dat.
 

Zůstaňte s námi v kontaktu