fbpx Digitalizace vs Digitální transformace | EXON
Zpět na seznam článků Rady a Tipy z digitální kanceláře

Digitalizace vs Digitální transformace

Pojem digitalizace lze rozlišit na dvě základní úrovně. Digitalizace dokumentů a digitalizace obchodních procesů. Naproti tomu nám zde leží digitální transformace, jejíž termín si lidé s digitalizací často pletou.


Co je digitalizace?

Digitalizace představuje proces od skenování papírových dokumentů po digitalizaci pracovních procesů.

Digitalizace dokumentů je proces transformace informací z fyzického formátu do digitálního. Začíná jejich naskenováním, tedy převodem do digitální podoby. Více o digitalizaci dokumentů.

Většině případů následuje vytěžení informací (OCR), což umožňuje počítačovým systémům pochopit kontext dokumentu. OCR nám umožňuje například vytěžovat data z faktur. Výstupy digitálního formátu jsou vstupy do pracovního procesu, obchodního procesu nebo podnikového systému, jako jsou systémy pro správu dokumentů (DMS) nebo systémy pro správu podnikového obsahu (ECM).

Digitalizace pracovních procesů zahrnuje přizpůsobování starých pracovních procesů novým technologiím. Využívá potenciál digitální technologie shromažďovat data, identifikovat vzorce a činit rychlejší a jednodušší rozhodnutí.

Digitalizace je proces transformace a zlepšování a pracovních operací pomocí digitalizovaných dat a technologií s cílem změnit způsob, jakým organizace podnikají. Tyto postupy a interakce nemusí být výhradně digitální, ale spoléhají na digitální technologie ve větší míře, než tomu bylo doposud.

Digitalizace pracovních procesů zahrnuje přizpůsobování starých pracovních procesů novým technologiím. Využívá potenciál digitální technologie shromažďovat data, identifikovat vzorce a činit rychlejší a jednodušší rozhodnutí.

Digitální data jsou dnes nezbytnou součástí našeho každodenního života. Je obecně známé, že podniky se musí neustále měnit, aby zůstaly životaschopné. V současném digitálním světě nemají společnosti jinou možnost než se vydat na cestu digitalizace. Organizace mohou v důsledku digitalizace fungovat efektivněji, ušetřit náklady a rovněž zvýšit svoji produkci.

Digitalizace pracovních procesů převádí proces z události nebo série událostí řízených člověkem na událost nebo sérii událostí řízených softwarem. Více o zavedení digitalizace pracovních procesů.

Ve filmovém průmyslu přinesla digitalizace zcela nové obchodní možnosti. V tomto oboru je nejznámější Netflix. Digitalizace umožnila společnosti Netflix vybudovat systém založený na předplatném a poté jej integrovat na různé platformy (například internet, chytré televize a další).


Co je digitální transformace?

Přestože se pojmy digitalizace a digitální transformace často zaměňují, nejedná se o synonyma.

Digitální transformace vyžaduje mnohem výraznější využívání digitálních technologií. Pokud se bavíme o digitální změně, je třeba brát fakt, že lidé jsou důležitější než technologie. Digitální transformace je celkové přehodnocení myšlení podniku jako celku. Digitalizace je jen část digitální transformace.

Organizace procházejí digitální transformací, protože přijímají nové a kreativní obchodní modely založené na aktuálním technologickém pokroku. Je to proces zásadních změn za využití digitálních technologií. Digitální transformace může podnikům pomoci zavádět nové zboží a přilákat nové zákazníky nebo rozšířit své působení v nových oblastech podnikání.

Digitální transformace není jen jednorázová činnost, je to dlouhodobý proces. Představuje nové obchodní modely, mění kulturu podniku a způsob jeho vedení.


Rozdíl mezi digitalizací a digitální transformací

Shrnutí digitalizace a digitální transformace

Digitalizace je součástí digitální transformace. Digitalizace se zabývá událostmi, které již nastaly nebo aktuálně probíhají. Kdežto digitální transformace se naopak týká událostí, které nastanou v budoucnosti.

Autor článku: Petr Polanský
 

Více článků od společnosti EXON