Zobrazení uživatelského rozhraní DMS/ECM systémů a digitalizace pro jednotlivá zařízení
 

Digitalizace přináší značné zvýšení produktivity, zjednodušení procesů, úsporu času a nákladů. Rovněž přináší zvýšení flexibility, snadnější automatizace a integrace systémů, vyšší efektivitu a konkurenceschopnost. Zároveň společnost může pružněji reagovat na měnící se požadavky trhu a na neočekávané události, jako např. práce na home office.

DMS/ECM systémy přináší efektivní nástroje pro spolupráci, neomezený přístup k firemním informacím, automatizované schvalovací procesy (tzv. workflow management), bezpečná a důvěryhodná úložiště, práci s dokumenty v souladu s měnící se legislativou a mnoho dalšího. EXON přináší osvědčené technologie pro digitalizaci firem se silným důrazem na zabezpečení podnikových dat.


Vytváříme bezpapírové, digitální či elektronické kanceláře. Můžeme říci "paperless office" nebo "digital office". Využíváme k tomu technologii ELO zastupující rodinu tzv. DMS a ECM systémů. Víte, co znamenají tyto zkratky, jaký je mizi nimi rozdíl a proč využíváme obě dvě?

Co je to DMS a ECM, jaký je mezi nimi rozdíl.


Připravili jsme seznam 10ti výhod DMS/ECM systémů v článku + video.


Neomezená dostupnost.
Rychlé vyhledávání

 • Komfortní vyhledávání v celém elektronickém archivu.
 • Mobilní aplikace a responzivní design umožňují pracovat na cestách.
 • Neomezený přístup k dokumentům.
 • Vyhledávání dle metadat nebo fulltextově, vlastní filtry.
 • Více o možnostech vyhledávání v článku.

Automatizace firemních procesů
díky workflow

 • Vlastní schvalovací pracovní postupy.
 • Nastavte uživatelům oprávnění.
 • Víceúrovňová dynamická workflow.
 • Zabraňte ztrátám a mějte absolutní přehled.
 • Více o workflow v článku.

Faktury, smlouvy, objednávky

Datové schránky a další agendy


V souladu s legislativou

 • Kontrola platnosti elektronických podpisů dle eIDAS
 • Časová razítka a elektronické pečetě.
 • Napojení na datové schránky, automatické stahování zpráv.
 • Anonymizace dokumentů: začernění citlivých dat,
  automatické zveřejnění v registru smluv.
 • Skartační řízení pro elektronické dokumenty.
 • Splnění požadavků GDPR dle auditu.

Centrální důvěryhodný archiv

 • Důvěryhodné, digitální a dlouhodobé úložiště.
 • Dokumenty jsou ukládány na centrálním úložišti.
 • Skartační řízení elektronických dokumentů. Na základě
  např. spisového znaku, skartační lhůty či data vyřízení dokumentu je vygenerován
  přehledný návrh dokumentů pro odstranění z archivu.
 • ELO jako 3D archiv funguje např. v České průmyslové zdravotní
  pojišťovně. Více o projektu v případové studii.

ELO jako integrační platforma

 • Napojení na externí ERP systémy třetích stran.
 • Přímá integrace na ISDS (datové schránky).
 • Active Directory.
 • SAP, CRM aj.

Navíc ...

 

Uživatelské prostředí ELO ...

Více screenů a informací o ELO.

 

Struktura archivu ELO.

Uživatelské prostředí ECM ELO.

Úvodní stránka ELO, dlaždice.

Uživatelské prostředí ECM ELO.

Uživatelské prostředí vytěžovací aplikace.

Ukázka, jak vypadá uživatelské rozhraní ve webovém prohlížeči. Na pravé straně jsou vyobrazena vytěžená metadata faktury.Projekty na míru nebo připravená standardizovaná řešeníUživatelské prostředí správy faktur, smluv a objednávek.

 

Výhodou ELO je, že může ve společnosti figurovat mnoha způsoby. Jako klasické DMS/ECM s uživatelským prostředím a nástroji pro spolupráci, ale i jako centrální úložiště všech systémů, jako tzv. integrační platforma. Více a konkrétní příklady se dozvíte v referencích a případových studiích.
Jak vybrat a implementovat systém správy dokumentů DMS?


Řešení od společnosti EXON
jsou postavena na technologii ELO

 • EXON je certifikovaným partnerem společnosti ELO Digital Office, distributora a výrobce systému ELO, německé společnosti ELO Digital Office GmbH.
Logo pro obchodního a technického partnera společnosti ELO Digital Office

Co je to DMS/ECM v 1 minutě


 

Pro více informací nás kontaktujte