Elektronická správa firemní korespondence
došlá pošta, datové schránky, emailové zprávy

 

Spravujte příchozí a odchozí firemní korespondenci efektivně díky systému pro správu firemní korespondence od společnosti EXON. Využívejte řešení, které centralizuje korespondenci, automatizuje procesy a pomáhá distribuovat zprávy příjemcům. Firemní korespondence obsahuje jednak komplexní došlou poštu (jak elektronickou, tak i fyzickou), emailové zprávy a samozřejmě v současnosti rostoucí na oblibě datové schránky (ISDS). Veškerá korespondence je tak centrálně řízena, schvalována jednotlivými uživateli a přehledně archivována v elektronickém archivu. Máte tak v přijaté korespondenci pořádek a přehled. Stejně tak řídíte korespondenci odeslanou. Součástí je např. také automatický tisk adresních štítků. Pořádek ve firemních dokumentech často začíná s příjmem pošty, ve správné klasifikaci již na začátku.

Přijetí korespondence

Zdrojem přijaté korespondence jsou papírové, emailové a datové zprávy

Papírová korespondence

Naskenování do archivu. Automatické vygenerování adresních štítků a tisk

Emailové a datové zprávy

Automatické stažení zprávy systémem
a uložení v archivu

Workflow

Systém dle metadat automaticky rozhodne
o přidělení úkolu

Odeslání korespondence

Automatizace odesílání zpráv

Centralizace

Archivace bezpečně na centrálním úložišti

Co Vám centrální řízení korespondence přinese?

 • Eliminace chyb

 • Díky centrálnímu řízení je zaručeno zamezení uživatelského pochybení a ztrát elektronických zpráv během distribuce a zpracování.

 • Centralizace

 • Všechna přijatá a odeslaná korespondence na jednom místě. Automaticky klasifikovaná dle cesty, kterou uživatel nastaví.

 • Bezpečné úložiště

 • Osvědčená technologie ELO.

 • Datové Schránky

 • Automatické stahování datových zpráv. Archivace po celou dobu (v datové schránce standardně pouze 90 dnů).

 • Workflow

 • Nastavení přístupových práv. Schvalování jednotlivými uživateli. Upozornění na přijaté úkoly. Automatický proces zpracování firemní korespondence. Zajištění evidence korespondence již na vstupu. Zrychlení presu vyřízení korespondence. Řízená distribuce zpráv příslušným uživatelům a do daných složek v centrálním archivu.

 • Logování

 • Všechny změny nad dokumentem jsou zaznamenány, tzv. logování. Kdo jaké úpravy provedl, kdy je provedl, zda si dokument zobrazil apod.

 • Párování dokumentů

 • Možnosti napojení na další agendy (faktury, smlouvy, objednávky). Spárování dokumentů, které spolu souvisí.

 • Automatizace

 • Přijímání elektronické korespondence je plně automatizované. Datové zprávy jsou automaticky stahovány v požadovaný čas. Proces odeslání korespondence je centrálně řízený. Zvýšení bezpečnosti dokumentů (přístupová práva), zvýšení efektivity zpracování pošty, zrychlení celého procesu vyřízení korespondence.

Ukázka správy korespondence


 

Zůstaňte s námi v kontaktu

 

Řešení od společnosti EXON je postaveno na technologii ELO

 
Logo obchodního a technologického zástupce společnosti ELO Digital Office.