»

Elektronická správa firemní korespondence
došlá pošta, datové schránky, emailové zprávy

Logo společnosti ELO Digital Office GmbH.

Spravujte příchozí a odchozí firemní korespondenci efektivně díky systému pro správu firemní korespondence od společnosti EXON. Využívejte řešení, které centralizuje korespondenci, automatizuje procesy a pomáhá distribuovat zprávy příjemcům.

Firemní korespondence obsahuje zprávy ve fyzické a elektronické podobě: došlá pošta, emailové zprávy a datové schránky (ISDS). Veškerá korespondence automaticky stahována, centrálně řízena, schvalována jednotlivými uživateli a přehledně archivována v elektronickém archivu.

ELO zajišťuje pořádek a přehled v přijaté korespondenci. Zdrojem firemních dokumentů je často právě přijatá korespondence, proto je vhodné provést správnou klasifikaci již na začátku.


Výhody digitální korespondence v prostředí DMS/ECM

Firemní korespondence v prostředí ECM ELO přináší výhody díky funkcionalitám, které systémy DMS/ECM nabízí. Díky centrálnímu řízení je zamezeno uživatelskému pochybení a ztrát elektronických zpráv během distribuce a zpracování. Veškerá korespondence je bezpečně archivována na jednom místě. Datové zprávy jsou automaticky stahovány a následně archivovány (v datové schránce standardně pouze 90 dnů).

Systém umožňuje např. řízení přístupových práv, schvalování uživateli, upozornění na úkoly, urychlení procesu vyřízení korespondence, řízení distribuce zpráv příslušným uživatelům a uložení do určených složek a podsložek ve struktuře archivu. Veškeré aktivity nad dokumenty jsou zaznamenány a protokolovány (tzv. logovány): kdo a kdy jaké úpravy provedl (zobrazil, změnil).


Zákaznické projekty, kde je modul správy firemní korespondence implementován.

Podrobné reference společnosti EXON + případové studie ke stažení naleznete v sekci reference.


Funkcionality DMS/ECM ELO

ELO podporuje práci s elektronickými podpisy, časovými razítky a pečetěmi. ELO se tak může stát zcela důvěryhodným archivem pro vaše dokumenty. ELO podporuje např. datové schránky či přímou konverzi dokumentů do PDF/A. Základem celého řešení je ELO ECM Suite.

Kontaktní formulář

Zajímáte se o řešení pro digitalizaci? Pro více informací nás kontaktujte.