Staňte se součástí revolučního projektu vytěžování rukopisů

Projekt je aktuálně ve fázi vývoje ve spolupráci s vědeckými a historickými institucemi.

I vy se můžete do projektu zapojit tím, že nám poskytnete své historické dokumenty k digitalizaci a přispějete tak k vytvoření revolučního řešení pro kvalitní detekci psaných textů v dokumentech za pomoci neuronových sítí.

Abychom docílili maximální úspěšnosti, musíme jej neustále zlepšovat učením se na velkém množství kvalitních dat. V našem případě rukopisné dokumenty historické povahy.


Ukázka anotace dat.

Anotace dat z ručně psaného písma (zdroj: Autor: Jan Sommer. Dostupné z: Flickr.com, získáno 25.3.2021)Kam nám můžete zaslat rukopisy?

Digitalizační oddělení Plzeň
Teslova 1242/5c, Plzeň, 301 00


Hledejte v rukopisech, jednodušše a efektivně

Posláním nového software je usnadnit hledání v historických dokumentech. Představte si, že pročítáte staré kroniky a chcete nalézt informace o konkrétních událostech.

Nejen badatelé jsou při hledání informací odkázáni na hodiny pročítání stovek stran dokumentů. InkCapture významně pomůže v historickém bádání po celém světě.


Potřebujeme nyní Vaši pomoc.
Co tím získáte?

Dodáme Vám profesionálně digitalizovaný historický dokument, který Vám naskenujeme na specializovaných knižních skenerech, které jsou šetrné na vzácné a křehké archivní předlohy. Skenování probíhá bez ultrafialového a infračerveného záření, bezkontaktní metodou snímání. Více o digitalizačním centru společnosti EXON.


Digitalizujeme historické rukopisy

InkCapture je software, který mění možnosti digitalizace historických rukopisů. Ručně psané historické listiny, knihy a dokumenty byly doposud převážně pouze skenovány bez možnosti získat z nich jednoduše také textovou informaci.


Ukázka anotace dat.

Příklad anotace dat z textu dopravního značení (zdroj: MarkIt | Amitia AI. Amitia AI | Your partner for AI solution, dostupné z: Amitia-ai.com, získáno 25.3.2021)


Jak funguje vytěžování rukopisů?


Software pro vytěžování ručně psaného písma potřebuje pokročilejší technologie než tradiční OCR vytěžování textu.
Využívá modelu strojového učení a pokročilé umělé inteligence k pochopení textu ručně psaného písma.

Systém má schopnost se automaticky učit. Abychom docílili maximální úspěšnosti, musíme učením algoritmus neustále zlepšovat.
A k tomu je potřeba získat velké množství kvalitní dat.
V našem případě dokumenty historické povahy.


Software pro digitalizaci kulturního dědictví

 

Pro více informací nás kontaktujte