Ručně psaný text.
Logo inkcapture. Software pro digitalizaci historických, ručně psaných textů.


Staňte se součástí revolučního projektu

Projekt je aktuálně ve fázi vývoje ve spolupráci s vědeckými
a historickými institucemi
.

I vy se můžete do projektu zapojit tím, že nám poskytnete své historické dokumenty k digitalizaci a přispějete tak k vytvoření revolučního řešení pro kvalitní detekci psaných textů v dokumentech za pomoci neuronových sítí.

Abychom docílili maximální úspěšnosti, musíme jej neustále zlepšovat učením se na velkém množství kvalitních dat. V našem případě rukopisné dokumenty historické povahy.


Kam nám můžete zaslat rukopisy?

Digitalizační oddělení Plzeň
Teslova 1242/5c, Plzeň, 301 00

Podívejte se na videu níže, jak probíhá digitalizace.Hledejte v rukopisech, jako "na Google"

Posláním nového software je usnadnit hledání v historických dokumentech. Představte si, že pročítáte staré kroniky a chcete nalézt informace o konkrétních událostech.

Nejen badatelé jsou při hledání informací odkázáni na hodiny pročítání stovek stran dokumentů. InkCapture významně pomůže v historickém bádání po celém světě.


Potřebujeme nyní Vaši pomoc.
Co tím získáte?

Dodáme Vám bezplatně profesionálně digitalizovaný historický dokument, který Vám naskenujeme na specializovaných knižních skenerech, které jsou šetrné na vzácné a křehké archivní předlohy. Skenování probíhá bez ultrafialového a infračerveného záření, bezkontaktní metodou snímání.


Digitalizujeme historické rukopisy

InkCapture je software, který mění možnosti digitalizace historických rukopisů. Ručně psané historické listiny, knihy a dokumenty byly doposud převážně pouze skenovány bez možnosti získat z nich jednoduše také textovou informaci.

Jak funguje vytěžování rukopisů?

Software pro vytěžování ručně psaného písma potřebuje pokročilejší technologie než tradiční OCR vytěžování textu.
Využívá modelu strojového učení a pokročilé umělé inteligence k pochopení textu ručně psaného písma.

Systém má schopnost se automaticky učit. Abychom docílili maximální úspěšnosti, musíme učením algoritmus neustále zlepšovat.
A k tomu je potřeba získat velké množství kvalitní dat.
V našem případě dokumenty historické povahy.


Software pro digitalizaci kulturního dědictví

 

Zůstaňte s námi v kontaktu