fbpx Co jsou metadata dokumentů? | EXON
Zpět na seznam článků Rady a Tipy z digitální kanceláře
Co jsou to metadata? Článek společnosti EXON.

Co jsou metadata dokumentů?

Metadata dokumentů jsou strukturovaná data, která poskytují informace o primárních datech v digitalizovaných dokumentech. Ve zkratce lze řici, že se jedná o "data o datech". Metadata dokumentů jsou informace o různých souborech, nejen o obrázcích, ale také například o hudbě.

Metadata obsahují informace například o počtu stránek, o tom, kdo a kdy soubor vytvořil, o autorovi nebo také jakou příponu soubor má. Všechny informace, které mohou být uživateli užitečné při další práci se souborem. Většina lidí metadata používá, ale neví o tom.


Co jsou metadata?


Druhy metadat

Metadata lze rozdělit do tří základních různých skupin: popisná, strukturální a administrativní metadata. Jednotlivé druhy metadat jsou níže popsány.


Popisná metadata

Jsou ta, která popisují soubory v archivu za účelem jednoduchého nálezu. Popisná metadata představují vnitřní vlastnosti zdrojů. Jsou to především informace o názvu, autorovi, vydavateli, roku vydání, obsahu nebo také klíčová slova. Tyto metadata vznikají především při tvorbě bibliografických databází, katalogů či inventářů.

Strukturální metadata

Strukturální metadata popisují strukturu souborů a jaké soubory mají mezi sebou vazby. Tyto metadata obsahují informace o vnitřní organizaci digitálního objektu, což slouží k logické provázanosti souborů. Patří sem informace o rozlišení a o pořadí stránek nebo kapitol. Tyto metadata jsou nutná pro správné zobrazení.

Administrativní metadata

Obsahují informace užitečné pro archiv. Mezi administrativní metadata řadíme také metadata archivační, technická, ale také právní. Jsou to především informace o vzniku souboru, jeho úpravách, kdo má k tomuto souboru přístup, použitém softwaru i hardwaru, ale také o velikosti a barevnosti obrázku.


Jak vznikají metadata?

Většina skenovacích programů, ale také fotoaparátů automaticky vytváří metadata o vzniku daného obrázku, jako je datum a čas vzniku nebo na jakém zařízení vznikl. Metadata vznikají také v procesu vytěžení digitálního dokumentu. Což je proces, ve kterém se extrahují informace a data z dokumentu v elektronické podobě.

Metadata lze přidat i ručně za pomocí softwaru. V naší společnosti se tyto data přidávají pomocí softwaru ProcyonA. I tvorba metadat podléhá určitým standardům, konkrétně to jsou standardy Národní digitální knihovny, které určují, jak mají metadata vypadat.

Metadata se využívají při tvorbě PSP balíčků, které obsahují kompletní digitalizovaný dokument. Více o tom, co jsou PSP balíčky.


Zdroje:
Pravidla pro poskytování služeb digitalizačního pracoviště.
Dostupné na: https://svkkl.cz/upload/digitalizace/pravidla_pro_poskytovani_sluzeb_digitalizacniho_pracoviste_0.pdf
Digitization and Digital Archiving: A Practical Guide for Librarians.
Autor článku: Petr Polanský


Více článků od společnosti EXON


 

Pro více informací nás kontaktujte