» » »

Zavedení DMS/ECM systémů přináší množství výhod v oboru zdravotnictví. Zvýraznili jsme několik bodů, kde DMS/ECM (dále také jen „DMS“) v digitalizaci zdravotnictví pomáhají.


Správa dokumentů pro nemocnice a zdravotní pojišťovny:

 • Elektronická správa pacientské dokumentace.
 • Dokumenty je možné sdílet mezi libovolný počet účastníků. DMS systém usnadní sdílení např. pacientské dokumentace mezi jednotlivými lékaři. Veškerá listinná dokumentace se digitalizuje a ukládá v centrálním archivu. Systém zaručuje zpřístupnění dokumentace všem lékařům nemocnice např. přímo z nemocničního informačního systému. Pacienti tak nemusí papírové dokumenty přenášet z oddělení na oddělení. Řešení zejména urychlí žádanky o vyšetření či jiné testy a zpřehlední celý proces. Pacientská dokumentace představuje významnou část dokumentů ve zdravotnictví. Více v případové studii Fakultní nemocnice Olomouc.

  Správa pacientské dokumentace.

 • Elektronická správa a evidence účetních dokladů, faktur, objednávek, smluv.
 • Elektronická správa korespondence (došlá pošta, datové schránky, emailové zprávy).
 • Dokumenty v souladu s legislativou (elektronické podpisy a pečetě, eIDAS, anonymizace dokumentů, registr smluv).
 • Důvěryhodný, dlouhodobý a digitální archiv.
 • Integrace dokumentů všech systémů do jednoho centrálního úložiště, např. v projektu pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.
 • Řešení na míru konkrétní organizaci.
 • Více o DMS/ECM tady nebo v záznamu webináře níže.
Webinář digitální nemocnice

Záznam webinéře o DMS/ECM systémech v sektoru zdravotnictví. Příklady z praxe.


Podrobné reference společnosti EXON + případové studie ke stažení naleznete v sekci reference.

Využití ELO ECM Suite

Document Management System ELO je možné využít v jakémkoli oboru podnikání. Není specializovaný na konkrétní sektor, přizpůsobí se všem oborům. Více naleznete v referencích.


Kontaktní formulář

Zajímáte se o řešení pro digitalizaci? Pro více informací nás kontaktujte.