»

Jsme dodavatel software a aplikací na míru

Pro vývoj zakázkových softwarových řešení aplikujeme zpravidla agilní přístup, který vychází z iterativního vývoje aplikací po kratších časových úsecích, tzv. sprintech. Výhodou agilního přístupu je téměř neustálá spolupráce mezi projektovým týmem a zákazníkem, který týmu poskytuje zpětnou vazbu a průběžně upřesňuje zadání. Více o agilní metodě řízení.


Projekt začíná nultým sprintem

Délka jedné takové iterace je v našich projektech standardně 3 týdny. Projekt začíná tzv. nultým sprintem, který představuje inicializační etapu realizace. Během ní provádíme analýzu celého cílového řešení a jeho rozdělení do menších částí, které nicméně tvoří ucelené funkcionality. Tyto jednotlivé části jsou následně realizovány v dalších navazujících sprintech.

Každý jednotlivý sprint je předem naplánován, tj. je předem definováno, co v daném sprintu bude dodáno za funkce. Sprint pak zahrnuje kromě samotného vývoje funkcionality také její testování.

Na konci každého sprintu je výsledkem funkční produkt, který obsahuje nové funkcionality proti předchozí verzi. Klient tak má možnost každé 3 týdny vidět a ověřovat postupně rostoucí aplikaci.


Získejte na míru šité softwarové řešení

Napište nám o svém projektu. Připravíme pro Vás optimální návrh řešení a cenovou nabídku. Pro delší zprávy a přílohy můžete využít email: .


Aktivní zapojení klienta je základ

Základním předpokladem tohoto přístupu je silné a aktivní zapojení klienta do procesu, kdy klient má průběžně kontrolu nad směrem, kterým se výsledný produkt vyvíjí, má možnost včas a průběžně zasahovat do priorit, doplňovat požadavky či měnit funkce, které mají v praxi jiný efekt, než který byl očekávaný v rámci analýzy. Toto je výhodné zejména v situaci, kdy není na počátku projektu na straně klienta detailní představa o cílovém stavu a funkcích vytvářeného software nebo v situacích, kdy je velké riziko, že reálná praxe bude přinášet množství změn proti původnímu návrhu systému.


Vodopádový model


Pokud je požadován fixní rámec času, realizovaných funkcí a nákladů (fix-time/fix-price), pak implementujeme projekty v tzv. vodopádovém modelu. Ten je u nás aplikován zejména v implementačních projektech, kdy je nasazován hotový produkt s definovanou funkcionalitou a předmětem projektu je jeho nasazení v prostředí klienta a customizace vybraných funkcí podle specifických požadavků. Projekt je realizován jako sekvence následujících kroků:

  • Analýza a specifikace požadavků.
  • Návrh realizace funkcí včetně UI.
  • Vývoj požadovaných funkcionalit.
  • Interní testování.
  • Testování a pilotní provoz v prostředí klienta.
  • Produkční provoz a podpora.

Komunikační plán

V rámci iniciace projektu je ustanovena komunikační matice a komunikační plán projektu. Tyto se liší dle rozsahu projektu od jednoúrovňové v podobě pravidelných „status meetingů“ až po víceúrovňovou například v podobě řešitelských týmů, projektového týmu, vedení projektu a řídícího výboru.


Průběžný monitoring a změny projektu

V rámci definované organizační struktury a komunikační strategie má klient možnost monitorovat a ovlivňovat průběh realizace projektu. Samotné řešení má ale zpravidla k dispozici až jako kompletní celek v závěrečné fázi projektu, který vychází primárně z odsouhlasené analýzy a návrhu realizace. Výhodou je pevně daný rozsah, čas a cena. Případné korekce a změny proti schválenému zadání jsou pak realizovány v průběhu projektu prostřednictvím tzv. změnových řízení, v rámci kterých jsou vždy analyzovány dopady případné změny do základního trojimperativu: čas-rozsah-náklady.

  • .NET C#, Angular, Python, Ionic, Go, SQL databáze, ECM ELO.
Zpět na vývoj software na zakázku

EXON rady a tipy.
Více zajímavých článků naleznete v radách a tipech.

Kontaktní formulář

Zajímáte se o vývoj software a aplikací? Připravíme pro vás řešení na míru. Poradíme vám.