fbpx Důležitost centrální archivace dokumentů: V hlavní roli DMS a ECM systémy | EXON

Důležitost centrální archivace dokumentů: V hlavní roli DMS a ECM systémy

Rychlý pokrok v oblasti technologie mění způsob, jakým firmy spravují své dokumenty a informace. Centrální a bezpečná archivace dokumentů je klíčovým prvkem zajištění efektivity celé firmy. Systémy elektronické správy dokumentů a řízení obsahu (DMS/ECM) nabývají stále většího významu.


Informace na jednom místě dostupné odkudkoliv

Proč je centrální archivace dokumentů důležitá?

5 výhod archivace s DMS/ECM systémy


Zabraňuje ztrátě dat a zlepšuje bezpečnost

Centrální archiv v podobě DMS a ECM systémů hraje klíčovou roli v eliminaci ztráty dat. Správná archivace dokumentů pomáhá zabránit nečekaným událostem a zajišťuje, že data zůstanou nepoškozena.


Zvyšuje efektivitu a zlepšuje spolupráci

Centrální archiv umožňuje efektivní správu dokumentů. Zaměstnanci mají možnost rychlého a bezpečného přístupu k dokumentům. Funkce, jako je kontrola verzí, sledování změn a elektronické schvalování, zlepšují průběh pracovních procesů, zvyšují efektivitu práce a usnadňují spolupráci mezi týmy. Centralizovaný DMS/ECM systém umožňuje plynulou spolupráci a komunikaci mezi zaměstnanci na různých místech poskytováním přístupu k dokumentům v reálném čase. Automatizace snižuje manuální zásahy, minimalizuje chyby a šetří čas umožňující zaměstnancům zaměřit se na strategické úkoly.

Centralizovaný DMS/ECM nabízí silné vyhledávací schopnosti včetně technologie rozpoznávání znaků (OCR), což umožňuje uživatelům hledat dokumenty na základě obsahu okamžitě.


Pomáhá dodržovat právní předpisy

Centralizovaný archiv pomáhá firmám plnit právní požadavky. Mnoho odvětví a organizací je podrobeno přísným právním a regulačním požadavkům týkajícím se uchovávání a správy dokumentů. DMS/ECM systémy umožňují organizacím snadněji dodržovat tyto předpisy a normativy. Digitální archivace může také pomoci s auditovatelností a sledováním historie dokumentů.


Chrání citlivé informace

Pro firmy, které pracují s citlivými informacemi, je bezpečnost klíčovým prvkem archivace dokumentů. DMS a ECM systémy poskytují řízenou správu přístupu a další bezpečnostní opatření, aby zabránily neoprávněnému přístupu a potenciálním únikům citlivých údajů.


Snižují náklady a zvyšují udržitelnost

Centralizovaný archiv snižuje náklady spojené s fyzickým ukládáním dokumentů, jejich hledáním a ztrátou. Snížení papírové dokumentace, potřeby skladování a manuální práce vede ke zvýšení efektivity a úsporám nákladů. Navíc, přechod k elektronickým formátům přispívá k udržitelnosti a snižuje ekologický otisk firem.


V dnešním dynamickém obchodním prostředí je důležité, aby firmy využívaly moderní nástroje, jako jsou DMS a ECM systémy, k efektivní archivaci dokumentů. Tato technologická řešení nejen zajišťují bezpečnost a dodržování předpisů, ale také podporují zvýšení efektivity pracovních procesů a snižují náklady spojené s archivací. Centralizovaný archiv se tak stává klíčovým prvkem v úspěšném řízení dokumentů a informací ve firmách v digitálním věku. Centralizovaný DMS/ECM systém se snadno přizpůsobí nárůstu objemu dat a uživatelského počtu. Lze integrovat s dalšími podnikovými řešeními, jako jsou ERP systémy, CRM software a platformy pro elektronické podpisy.


Autor článku: Petr Polanský


 

Více článků od společnosti EXON

Výhody zavedení DMS/ECM systému.

  • Vše na jednom místě
  • Bezpečně a přehledně
  • Vyhledávání
  • Neomezený přístup
  • Spolupráce
  • Data pod kontrolou
  • Workflow
  • Nástroje produktivity
  • Možnosti integrace
  • V souladu s legislativou
10 výhod DMS/ECM v článku
Analýza je základem úspěšného zavedení DMS/ECM.
Jak se připravit na přechod do digitálního světa a co nepodcenit? Naše zkušenosti, se kterými jsme se v minulosti setkali; rady, tipy a naše know-how, které může pomoci v digitalizaci Vaší společnosti. Více v článku.
EXON rady a tipy.
Více zajímavých článků naleznete v radách a tipech.