Vývoj software
a aplikací na míru

Firemní aplikace, informační systémy či analýza a návrh optimálního řešení. Vývoj software pro digitalizaci kulturního dědictví na umělé inteligenci.

DMS/ECM správa
dokumentů a obsahu

Digitální bezpapírové prostředí firem a institucí s efektivními nástroji pro spolupráci. Intuitivní samoucíčí nástroje na vytěžování faktur a objednávek.

Digitalizace dokumentů
a kulturního dědictví

Digitalizační centrum zpracovává denně historické a komerční dokumenty za podpory moderních technologií knižních a velkoformátových skenerů i2S.

EXON ist ein zuverlässigessolidesstabileskreativesteamfähigesprogressivesaufstrebendesinnovativeszuverlässiges, seit 2004 auf dem Markt tätiges Unternehmen.

Software zur Digitalisierung des kulturellen Erbes

120+
12
35
15+ Mio.

Unsere Partner