V EXONu je digitalizace členěna do dvou základních pilířů: komerční a historická. V digitalizačním oddělení je využívána celá řada dokumentových a knižních skenerů.

Digitalizace bez starostí


Vybrali jsme 7 důvodů, proč s námi digitalizovat.

Dlouholeté zkušenosti a know-how, specializované skenery, úspora prostoru, pracovních sil a mzdových nákladů na straně zákazníka, technické znalosti,
přenesení rizika a široké portfolio referenčních projektů. Více o 7 výhodách digitalizace.


Digitalizační oddělení EXON v Plzni

Knižní skenery se využívají na skenování knih a velkoformátových předloh, jako jsou výkresy, mapy, kroniky aj. Jsou používány především z důvodu šetrného zacházení s historickými předlohami díky svým vlastnostem, jako jsou knižní kolébka, která se přizpůsobí hřbetu knihy, nastavení tlaku skla pro optimální skenování apod. Dokumentové skenery jsou využívané převážně pro hromadné skenování velkého množství dokumentů. Díky velkokapacitnímu podavači jsou tyto skenery schopny skenovat desítky tisíc dokumentů denně.Specializované knižní skenery

V Exonu využíváme knižní skenery i2S, které patří mezi nejlepší knižní skenery na světě v kombinaci kvality a rychlosti skenování. Ve světe tyto skenery používají například: Národní muzeum v Německu, Národní knihovny Francie, Finska, Maroka, Španělska, Chile, Bangladéše. Národní archivy ve Švýcarsku, Japonsku, Indonésii, Nepálu. Univerzity v Londýně, v Michiganu, Kentucky, na Floridě, Ghaně, Pretorie a mnoho dalších institucí. V České republice skenery i2S využívá více jak 80 institucí, mezi které patří například: Národní knihovna, Národní archiv, Národní Muzeum, Státní oblastní archiv Plzni, Moravský zemský archiv, Středočeská vědecká knihovna v Kladně a mnoho dalších. Více o skenerech i2S v České a Slovenské republice.


Dokumentové skenery

Dokumentové skenery se využívá převážně pro tzv. komerční digitalizaci, které umožňují rychlejší skenování a dokáží pojmout více dokumentů najednou. Dokumentové skenery se využívají především na firemní dokumentaci, jako jsou faktury, formuláře aj. Digitalizované dokumenty je možné uložit do digitálního archivu, ke kterému budete mít přístup kdykoliv. Případně je možné použít externí paměťová zařízení.


Software pro digitalizaci

Digitalizační oddělení nabízí rovněž softwarové nástroje, které slouží k úpravě naskenovaných předloh a editaci metadat, které obsahují informace o naskenovaném dokumentu. Tato data se následně editují pomocí softwaru ProcyonA. Výstupem jsou PSP balíčky dat a metadat, které obsahují kompletní digitalizovaný dokument v souladu se standardy Národní digitální knihovny. Dalším softwarovými nástroji jsou např. ABBYY, KAITOS, nebo InkCapture.


 

Pro více informací nás kontaktujte