DMS/ECM pro společnost Česká zbrojovka a.s.

Pro společnost Česká zbrojovka a.s. je prováděna komplexní implementační analýza řešení DMS/ECM ke zmapování současného stavu předmětných agend a skutečných potřeb organizace a uživatelů. Analýza je uskutečněna ve vazbě na uvažované agendy a jejich možné vzájemné propojení v oblasti: sdílených informací, schvalování...


Vytěžování faktur a objednávek pro společnost Sonepar Česká republika spol. s r.o.

Pro společnost Sonepar byl implementován software pro vytěžování dat (hlavičky, patičky + položky) z přijatých faktur a objednávek: DocXtractor. Cílem řešení bylo zefektivnit získávání dat z přijatých dokumentů pomocí jejich automatizovaného...


Vytěžování faktur pro Ředitelství silnic a dálnic

Pro společnost Ředitelství silnic a dálnic byl implementován software pro vytěžování dat z přijatých faktur: DocXtractor.


Digitální stavební archiv pro město Humpolec

Pro Stavební úřad Městský úřad Humpolec byl implementován DMS/ECM systém ELO. Přístup do archivu stavební dokumentace pro 6 uživatelů stavebního úřadu. Součástí zakázky byl import naskenovaných dat o celkovém objemu 350 GB a počtu více jak 100 tisíc dokumentů....


Elektronická správa dokumentů, el. podpisy, důvěryhodný digitální archiv pro Hoffmann a Žižák spol. s r.o.

Pro společnost Hoffmann a Žižák spol. s r.o. a jeho sesterskou společnost EWT spol. s r.o. byl implementován systém DMS ELO pro elektronickou správu dokumentů. Implementovaný systém zpracovává všechny typy obchodních smluv, plné moci,...


Důvěryhodný, digitální, dlouhodobý archiv pro SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pro skupinu SWIETELSKY byl implementován důvěryhodný, digitální, dlouhodobý archiv dokumentů. Řešení založené na platformě DMS ELO zajišťuje nezpochybnitelný a autorizovaný průchod dokumentu/...


Document Managent System pro sledovanitv.cz s.r.o.

Skupina firem sledovanitv.cz a ModernTV využívá řešení DMS/ECM ELO pro elektronickou správu faktur a smluv, a jejich archivaci....


Elektronická správa pacientské dokumentace pro Fakultní nemocnici Olomouc

Ve Fakultní nemocnici Olomouc je ročně ambulantně ošetřeno okolo 1 milionu pacientů (údaj z r. 2018 je 925 162), kteří s sebou přinášejí (nebo je jiným způsobem doručenou) lékařskou dokumentaci vyhotovenou jiným zdravotnickým zařízením. Pro usnadnění sdílení této dokumentace pro jednotlivé lékaře nemocnice se dokumentace digitalizuje...

 • Obsahuje případovou studii

Elektronická správa smluv pro ŠKODA AUTO a.s.

Ve společnosti ŠKODA AUTO se ročně vytvoří až 10 tisíc smluv. Nový systém zajišťuje naplnění legislativních požadavků doprovázené řízenou archivací a skartací, zaslání dokumentů do registru smluv či práci s elektronickými podpisy. Značný důraz je kladen na bezpečnost s využitím zabezpečených ...

 • Obsahuje případovou studii

DMS/ECM pro Banka Creditas a.s.

Cílem bylo zautomatizovat firemní procesy, zefektivnit práci s dokumenty, urychlit schvalovací procesy, vytěžovat faktury a především zajistit maximální bezpečnost archivovaných dokumentů. Banka CREDITAS implementovala systém pro správu dokumentů ELO, který jim veškeré požadavky splňuje, včetně...

 • Obsahuje případovou studii

DMS/ECM správa objednávek pro Budějovický Budvar, n.p.

Pivovar pracuje vzhledem k oboru činnosti s velkými objemy dokumentů. Projekt byl zaměřen v první fázi na práci s objednávkami a na evidenci, zpracování a schvalování dodavatelských faktur. Navazuje na rozšíření systému na zpracování dalších agend, např. vytvoření a zpracování dodavatelských...

 • Obsahuje případovou studii

DMS/ECM pro Mercedes-Benz Financial Services

Mercedes-Benz Financial Services (MBFS) zaznamenává v posledních letech úspěšnou bilanci svého podnikání. Od roku 2011, během šesti let, vyrostla v ČR o 65% a na Slovensku o 45%. Do roku 2020 má ambice dostat se na 25% nárůst v obou zemích. A co je nejdůležitější, se stejným počtem zaměstnanců. V roce 2019 navíc...

 • Obsahuje případovou studii

Centrální elektronický archiv a integrace systémů pro Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále ČPZP) implementovala ve spolupráci s dodavatelem EXON s.r.o. systém elektronické správy dokumentů ELO. Dnes je v elektronickém archivu uloženo přes 30 mil. dokumentů. S rostoucím počtem klientů narůstal i...

 • Obsahuje případovou studii

Bezpapírová společnost CBRE Česká republika

Společnost CBRE používala, podobně jako většina firem na českém trhu, systém papírových dokumentů a šanonů. Uchovávali emailovou komunikaci a elektronické dokumenty pouze ve složkách jednotlivých uživatelů Hledání dokumentů, informací a dohady o existenci platné smlouvy či faktury tzv. brzdily obchod...

 • Obsahuje případovou studii

ČESKÝ ROZHLAS

Český rozhlas využívá velké množství informačních systémů či jejich kombinací pro různé provozní agendy. Bylo tedy zapotřebí sjednotit dílčí smluvní agendy a v tomto prostředí vytvořit systém pro veřejné zakázky. Řešení některých agend nedostatečně reagovalo na rozvojové potřeby a...

 • Obsahuje případovou studii

DMS/ECM pro Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Nemocnice implementovala řešení pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Součástí je elektronický proces schvalování dokumentů, jejich správa a bezpečná archivace s využitím tří agend: objednávky, dodavatelské faktury a smlouvy....

 • Obsahuje případovou studii

Implementace DMS/ECM ELO pro stavební archiv

Implementační analýza a implementace DMS/ECM ELO pro stavební archiv v Městské části Praha 14.


Analýza a DMS/ECM pro KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o.

Předimplementační analýza a implementace DMS/ECM pro společnost KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o.
Projekt zahrnuje zahájení digitální transformace firemních procesů: digitalizace obchodního a servisního procesu pomocí systémů DMS/ECM pro organizovanou, přehlednou a efektivní správu dokumentů a aktivit obchodní a servisní činnosti v...


DMS/ECM pro Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Předimplementační analýza a implementace DMS/ECM pro společnost Správa a údržba silnic Pardubického kraje: Digitalizace informačního systému a archivace elektronických dokumentů a databází. Projekt zahrnuje agendu: faktury přijaté, vytěžování dat, workflow a archivace. Dále integrace na ERP systém a využití 3D archivu (tzv....


DMS/ECM pro společnost Vodárna Plzeň

Implementace nového informačního systému pro oběh a správu digitálních dokumentů a elektronické evidence korespondence, který splňuje požadavky na moderní systém pro tvorbu, správu, oběh a uložení digitálních dokumentů. Rozsáhlý projekt, který obsahuje agendy: dodavatelské faktury, objednávky (materiálové – interní a externí...


Digitalizace došlé pošty pro ZAPA beton, a.s.

Pro společnost ZAPA BETON každý den zpracováváme došlou poštu. Denně vyzvedáváme na P.O. BOXu doručenou fyzickou poštu včetně pošty doporučené, digitalizujeme přijaté faktury a ostatní dokumenty a odesíláme v balíčkách do vytěžovacího nástroje. Data jsou následně odeslána do mateřské společnosti nejpozději ve 13:00. Fyzické dokumenty...


Elektronická správa dokumentů pro Nemocnice Prachatice, a.s.

Nemocnice Prachatice a.s. řešila problémy ve dvou rovinách. První z nich byla zastaralá spisová služba, kterou již nebylo možné snadno upgradovat. Druhou rovinou byl požadavek na zpracování provozních agend, zejména objednávek, smluv, došlých faktur, datových schránek (ISDS), elektronických podpisů, eIDAS a...

 • Obsahuje případovou studii

Správa datových schránek pro Provident Financial s.r.o.

Pokud je přijaté korespondence opravdu hodně, navíc pokud většina komunikace probíhá přes datové schránky, je často komplikované nastavit všechny procesy tak, aby byla korespondence vyřízena včas a bezchybně. Provident problematiku správy a archivace dat zpráv datové schránky vyřešil v prostředí technologie ELO....

 • Obsahuje případovou studii

LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.

Společnost EXON poskytuje provozní dohled, aktualizace, upgrade, úpravu, rozvoj, servis a hotline Document Management System ELO. Agendy: smlouvy a faktury, včetně vytěžovacího nástroje DocXtractor a modulu pro elektronické podpisy Sign for ELO.


Palivový kombinát Ústí, s.p.

Společnost EXON poskytuje provozní dohled, upgrade DMS ELO a servis včetně příslušných práv a rozvoje celého systému.


Penny Market s.r.o.

Pro společnost Penny Market (REWE Group a.s.) byly zpracovány formuláře pro získání věrnostní zákaznické PENNY karty. Projekt spočíval v digitalizaci a vytěžování formulářů (OCR, ICR) včetně outsourcingu nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Od počátku projektu bylo zpracováno více jak 5 milionů formulářů.

...

Biofer s.r.o.

Společnost Biofer s.r.o. nabízí služby v oblasti autodopravy, spedice a skladování. Pro zrychlení a zefektivnění svých služeb, lepší komunikaci, plynulost dokumentů a větší přehled nad podnikáním, se firma rozhodla implementovat vytěžovací nástroj ABBYY FlexiCapture, ve spolupráci s našimi programátory, kteří řešení připravili na míru požadavkům jednotlivých...


Digitalizace a DMS/ECM pro KDK Automotive Czech s.r.o.

Ve společnosti KDK Automotive Czech s.r.o. působí velké množství zaměstnanců na mnoha odděleních. Pracují s velkým objemem různorodých dokumentů. Tachovská společnost KDK se, podobně jako všechny firmy v oblasti automotive, rozvíjí rychlým tempem a nabírá nové zaměstnance prakticky do všech týmů. Pro lepší komunikaci...

 • Obsahuje případovou studii

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.

ČSAD České Budějovice, a.s. pro zvýšení efektivnosti zpracování smluv a faktur implementovala německý systém DMS ELO. Nasazení nového řešení obsahuje i systém pro vytěžování dat, který jim výrazně urychluje zpracování přijatých faktur.


OMEXOM GA Energo s.r.o.

Společnost OMEXOM má k dispozici systém, který jí pomáhá spravovat, archivovat a bezpečně ukládat digitalizované dokumenty, a také zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je elektronický proces schvalování dokumentů, který zrychluje a...

 • Obsahuje případovou studii

Archeologický ústav AV ČR

Archeologický ústav AV ČR digitalizoval centrální archiv dokumentace terénních archeologických výzkumů na území Čech. Zajistil tím záchranu dokumentů poškozených povodní v roce 2002 a zároveň tak zajistil nepoškozené dokumenty do budoucna proti možným následkům podobných událostí. Nyní má snadný přístup k datům v digitální podobě.

...
 • Obsahuje případovou studii

Magistrát města Děčín

Magistrát města Děčín implementoval DMS systém na platformě ELOenterprise provozovaný na databázi Oracle. Magistrát má k dispozici systém pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Systém zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je propojení na spisovou službu T-mapy, která je pro ELO úložištěm...

 • Obsahuje případovou studii

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze implementovala ve spolupráci se společností EXON s.r.o. řešení elektronické spisové služby T-WIST umožňující evidenci a zpracování veškerých dokumentů došlých v papírové a digitální podobě. Řešení zefektivňuje komunikaci mezi jednotlivými odbory a pobočkami a výrazně přispívá k celkové transparentnosti při vyřizování. Součástí je...

 • Obsahuje případovou studii

Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o.

Společnosti Unibail-Rodamco Česká republika, působí na trhu realit a nemovitostí, nové řešení DMS pomáhá spravovat a bezpečně archivovat digitalizované dokumenty a zefektivňuje vnitřní komunikaci a procesy společnosti. Cílem bylo zavedení systému správy dokumentů pro usnadnění práce s dokumenty, vytvoření ...

 • Obsahuje případovou studii