EU Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost EXON s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií
v rámci Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v programovém období 2021 - 2027:

 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000463 „Umělá inteligence pro vytěžování strukturovaných dat z archivních dokumentů"
Cílem projektu je výzkum a vývoj SW řešení, které umožní vytěžit strukturovaná data z historických dokumentů a přenést je do podoby, která bude zpracovatelná v dalších IS jako strukturovaná informace.


EU Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost EXON s.r.o. získala podporu na nákup služby od ZČU v Plzni pro projekt, který je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), program podpory Inovační vouchery v programovém období 2021 – 2027:

 • CZ.01.01.01/05/23_009/0001986 „EXON s.r.o. – Inovační voucher 2“
Cílem projektu je zahájení inovačních aktivit společnosti v oblasti specializovaného SW pro inteligentní skenovací pracoviště s využitím aplikací modelů umělé inteligence.


EU Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost EXON s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programovém období 2014 – 2020:

 • CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008541 „Informační systém pro digitalizaci kulturního obsahu“
Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v oblasti její podnikatelské činnosti, zejména oblasti digitalizace kulturního obsahu.


EU Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost EXON s.r.o. úspěšně realizovala projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programovém období 2014 – 2020:

 • CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000855 „SW systém pro digitalizaci kulturního dědictví II.“
Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti EXON s.r.o. v oblasti jeho podnikatelské činnosti, zejména oblasti digitalizace kulturního dědictví.


EU Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost EXON s.r.o. úspěšně realizovala projekty spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace
v programovém období 2007 - 2014:

 • 6.1 P01/089 "Inovace pracovních postupů"
 • 6.1 P01/312 "Inovace systému řízení podniku"
 • 2.2 ITS02/004 "Centrum sdílených služeb – Outsourcing DMS"
 • 2.2 ITP03/393 "Zavedení IS pro zvýšení vnitřní efektivity procesů EXON"
 • 2.2 ITS03/294 "Vybudování týmu vývojářů ve Středočeském kraji"
 • 2.2 ITS03/556 "SW systém pro digitalizaci kulturního dědictví"

EU Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost EXON s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií
v rámci OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory APLIKACE v programovém období 2014-2020:

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024760 „Pokročilé rozpoznávání a vytěžování ručně psaných textů s využitím neuronových sítí“
Cílem projektu je výzkum a vývoj SW technologie pro detekci a pokročilé vyhledávání ručně psaných textů z historických dokumentů s využitím strojového učení a počítačového vidění. Projekt přispěje k vyšší automatizaci a efektivnosti procesů digitalizace kulturního obsahu.


EU Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost EXON s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory APLIKACE v programovém období 2014-2020:

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019716 „Výzkum neuronových sítí a aplikace jeho výsledků pro vývoj software řešení k digitalizaci kulturního dědictví“
Cílem projektu je vývoj moderního řešení pro digitalizaci kulturního dědictví, vystavěného na posledních poznatcích z oblasti umělé inteligence, strojového učení a práce s velkými objemy dat.


EU Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost EXON s.r.o. získala podporu na nákup služeb FAV Západočeské univerzity v Plzni, spočívajících ve vývoji matematického modelu
pro uplatnění umělé inteligence při řízení dodavatelského řetězce. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory Inovační vouchery v programovém období 2014-2020.

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021255 „Matematický model pro uplatnění umělé inteligence při řízení dodavatelského řetězce“
Cílem podpořeného projektu je rozšířit nabídku o produkt, který zákazníkům umožní využívat při hledání vhodné strategie řízení dodavatelského řetězce zpětnovazební učení.


EU Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost EXON s.r.o. realizovala projekt spolufinancovaný Evropskou unií
v rámci Operačního programu Zaměstnanost:

 • CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004488 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců EXON s.r.o.“
Cílem projektu bylo zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.


Logo Plzeňský kraj

Společnost EXON s.r.o. úspěšně realizovala nebo realizuje projekty spolufinancované státními orgány Plzeňského kraje:

 • Plzeňský kraj: v rámci dotačního titulu "Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015", číslo titulu 2014534: Projekt č. 035PV00020 "Softwarové řešení pro automatické zpracování naskenovaných snímků dokumentů"
 • Úřad práce české republiky, Krajská pobočka v Plzni: v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji ll." reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00001: Celkem 11 vysoce odborně zaměřených vzdělávacích aktivit pro své zaměstnance.