Reference digitalizace společnosti EXON s.r.o.

Naše portfolio je rozsáhlé. Pro větší přehlednost jsou reference rozděleny do více oblastí:

 
Vývoj softwarových aplikací na zakázku, integrace software do jiných systémů, webové a informační systémy, vývoj modulů pro DMS ELO.


Více k referencím zakázkového vývoje software.

 
DMS/ECM ELO, elektronická správa dokumentů, elektronická archivace dat, digitalizace faktur, správa smluv, správa objednávek, správa faktur.


Více k referencím správy dokumentů.

 
Historická, velkoformátová a komerční digitalizace, instalace a servis knižních skenerů i2S, vytěžování dat, editor metadat, digitalizační linky.


Více k referencím digitalizace kulturního dědictví.

 
Dlouhodobé uložení spisového materiálu, správa spisové služby, automatizované zpracování dat, fyzické zabezpečení archivů, ochrana dat.


Více k referencím komerční spisovny.


Vytváříme projekty pro zákazníky z řady odvětví nejen v České republice, ale i v zahraničí.