Vytváříme projekty pro zákazníky z řady odvětví nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Reference společnosti EXON s.r.o.

Naše portfolio je rozsáhlé. Proto jsme vám pro větší přehlednost reference rozlišili na 2 typy, a to oblast správy dokumentů a elektronické archivace (DMS/ECM systémy, vytěžovací aplikace) a oblast digitalizace kulturního dědictví (historická a komerční digitalizace, implementace a servisu knižních skenerů i2S).

DMS/ECM systémy

Projekty a případové studie elektronické správy dokumentů, vytěžování dat a elektronické archivace.

Více k EXON referencím správy dokumentů.

   

Digitalizace kulturního dědictví a komerční digitalizace

Projekty historické, velkoformátové a komerční digitalizace, instalace a servis knižních skenerů i2S.

Více k EXON referencím.