fbpx 10 výhod DMS /ECM | 10 benefitů digitální kanceláře | EXON
Zpět na seznam článků Rady a Tipy z digitální kanceláře
Největší výhody systémů DMS a ECM (document management system a enterprise content management), bezpapírové kanceláře a digitalizace dle společnosti EXON.

10 výhod digitální firmy, systémů DMS/ECM

DMS - Document Management System, nebo se používá zkratka ECM – Enterprise Content Management, nebo také pojmy digitální kancelář, bezpapírová firma či paperless office. Pojďme se podívat na ty největší výhody, které jsme pro vás vybrali z pohledu naší společnosti EXON. Nechce se Vám číst? Podívejte se na 25 minutový záznam z webináře.Jaké jsou výhody DMS a ECM systémů?


1) Úspora nákladů za tisk a papír
2) Přehlednost, rychlost a vše na jednom místě
3) Bezpečnost
4) Neomezený přístup
5) Nástroje spolupráce
6) Agendy, schvalování
7) Nástroje produktivity
8) Analýza dat, KPI, reporting
9) Integrace
10) V souladu s legislativou

1) Úspora nákladů za tisk a papír

V první řadě je výhoda na straně úspory nákladů za tisk a papír. Firmy zpracovávají denně množství dokumentů, které buď samy vytvářejí, spravují či jsou jim doručeny. Digitalizace eliminuje hromadění fyzického papíru, které v konečném důsledku přináší úsporu místa ke skladování. Není nutné dokumenty zbytečně tisknout a následně uchovávat. Šetří se tak náklady na toner a papír.


2) Přehlednost, rychlost a vše na jednom místě

Setkáváme se se skutečností, že firmy a instituce ukládají svá data různě po složkách osobních počítačů, poštovních klientech a sdílených discích. Polovina firem používá třeba i více jak 4 různá úložiště. Následně přichází zdlouhavé hledání a může dojít i ke ztrátám. Jedna zatoulaná smlouva může stát i spoustu peněz a starostí. Zároveň ne vždy se dbá na zabezpečení dat a pravidelné zálohování. DMS/ECM systém představuje dlouhodobý a bezpečný archiv pro naskenované i elektronicky pořízené dokumenty, který slouží jako centrální úložiště. Obrovská síla DMS/ECM je ve vyhledávání. Nabízí 2 typy hledání:

 • Specifické vyhledávání

 • Specifické vyhledávání znamená, že lze vyhledávat přes evidenční karty dokumentu, dle metadat dokumentu. Např. metadata faktury představují název zákazníka, projektu či číslo smlouvy. Zároveň častá vyhledávání si můžete uložit do tzv. oblíbených a zpětně se k nim vracet.

 • Fulltextové vyhledávání

 • Fulltextové vyhledávání prochází dokumenty jako takové, celý obsah dokumentu. Prakticky totožně, jako když vyhledáváme např. na Google. Nabízí také funkci našeptávače.

  Lupa jako symbol vyhledávání - benefit DMS/ECM systémů.
  • Dlaždice na úvodní obrazovce

  • Pro úplný přehled je možné využít dlaždice a vytvořit si vlastní uživatelský přístup, úvodní obrazovku. Fungují jako rychlý odkaz do adresáře. Každý uživatel si již může nastavit dle svého vkusu a uvážení, dlaždice pro ty dokumenty, se kterými často pracuje.

   ELO ECM Suite - dlaždice na úvodní obrazovce.
   • Poslední dokumenty

   • A pokud se vám stává, že nevíte, kde jste s prací skončili naposledy, DMS vám nabídne seznam naposledy otevřených dokumentů.


    3) Bezpečnost

    Z hlediska bezpečnosti lze nastavovat přístupová práva jednotlivých uživatelů, která umožňují přistupovat k dokumentům pouze těm uživatelům, pro které tato oprávnění nastavíte.

    • Logování činnosti

    • Díky logování činnosti získáme přehledný a prokazatelný životní cyklus dokumentu od jeho vytvoření, po archivování až případnou skartaci. Veškerá činnost uživatelů, včetně pouhého zobrazení dokumentu, je zaznamenána do protokolu, odkud je velice snadno dohledatelná.

     • 3D archiv

     • Možností je vybudovat v prostředí DMS/ECM 3D archiv (digitální, dlouhodobé a důvěryhodné úložiště), který zaručuje čitelnost, neměnnost a garanci, že dokument je po celou dobu archivace v původní originální podobě. Možnost využívání elektronického podpisu, resp. elektronické pečetě. Pokud chcete posílat dokumenty pomocí emailu, je možné zasílat odkazy na dokumenty jako přílohu, kterou může otevřít pouze oprávněný uživatel. Čímž zaručíte, že případně zatoulaný email nebo omylem odeslaný si nikdo jiný nebude moci otevřít.


      4) Neomezený přístup

      Přístup je možný z počítače, notebooku, tabletu nebo mobilu. To je dnes nedílná součást. Mobilní přístup je buď z mobilní aplikace nebo v některých případech může být díky responzivitě zobrazení. Přizpůsobí se tak rozhraní displeje mobilního zařízení. V případě nutného přesunu na práci z domova změnu prakticky ani nepocítíte, jelikož svoji práci máte stále při ruce.


      5) Nástroje spolupráce

      DMS/ECM nabízí množství nástrojů pro spolupráci. Mezi ně patří např. funkce v podobě chatu (někdy označovaného jako „feed“), vkládání hashtagů, grafických anotací apod. DMS/ECM se tak může stát celofiremní platformou, pro spolupráci a sdílení informací. Jednotlivé poznámky vždy obsahují informaci o autorovi a času provedení. Důležité je, že poznámky jsou součástí dokumentu po celý jeho životní cyklus.

      • Verzování

      • Během tvorby dokumentu, např. smlouvy, může být vytvořeno desítky verzí. Verzování zabezpečí, že vidíte, kdo kterou verzi vytvářel, kdy byla uložena a můžete se zpětně ke kterékoliv verzi vrátit. Včetně komentářů a dat vytvoření verze.

       ELO ECM Suite - verzování.

       6) Agendy, schvalování

       Alfou omegou digitální kanceláře jsou schvalovací procesy. Hovoříme o tzv. workflow, která jsou páteří digitální kanceláře. Workflow výrazně zvyšují úroveň produktivity a odhalují neefektivní firemní procesy závislé na papíru. Jednotlivé kroky ve workflow jsou zaznamenány a uloženy. Popisují, sledují a evidují, jakých úkolů bylo dosaženo, kým a v jakém čase.

       • Životný cyklus dokumentu, workflow

       • Záznamy se uchovávají během celého životního cyklu dokumentu. Je možné definovat vlastní workflow dle potřeb organizace, vytvářet dynamická workflow a víceúrovňová schvalování. Workflow zabezpečí řízený oběh dokumentů napříč organizací. Tzv. eskalace zabezpečí situaci, v případě, že dotyčný uživatel v určitém čase úkol nedokončil, může být úkol automaticky přesunut na nadřízeného či jiného kolegu.

        • Agendy

        • EXON nabízí neomezené řešení různých agend dle typů dokumentů, např. pro objednávky, smlouvy, faktury, firemní korespondenci apod. Jednotlivé agendy jsou navrženy speciálně pro typ dokumentu se specifickými schvalovacími procesy.


         7) Nástroje produktivity

         DMS systém výrazně zvyšuje produktivitu, ať už se jedná o zmíněné schvalovací procesy, které eliminují plýtvání časem a preventivně odstraňují chyby.

         • Vytěžování dat z faktur

         • Typickým příkladem produktivních nástrojů jsou vytěžovací aplikace. Příkladem jsou přijaté faktury, kde vytěžování představuje automatické vyčtení dat, které nahrazuje ruční přepisování a automatizuje celý proces oběhu faktur při nulové chybovosti. Vytěžování není pouze o fakturách, je možné použít u libovolných dokumentů, jak strukturovaných, tak nestrukturovaných. Více v článku o výběru vytěžovacího nástroje dle struktury dokumentu.

          • Dokumenty ze šablony

          • Užitečnou funkcí je také tvorba dokumentů ze šablony, kde si v rámci firmy můžete nastavit šablony např. hlavičkový papír, vzor pro prezentaci, protokoly, zápisy, smlouvy apod. Šablony zaručují jednotnou tvorbu dokumentů pro všechny uživatele.


           8) Analýza dat, KPI, reporting

           Veškerá data můžete reportovat v přehledných grafech. Můžete zobrazit jednotlivé statistiky dle různých atributů, jako jsou oddělení, dodavatelé apod.

           Reporty a statistiky v uživatelském prostředí Exonis - agenda faktury.


           9) Integrace

           Systémy DMS lze začlenit do IT infrastruktury a spolupracovat s ostatními systémy. Jedná se o to, aby všechna data a dokumenty organizace byly pod kontrolou v jednom centrálním archivu a byly k nim řízeny přístupy, ukládány dokumenty včetně verzí a metadat v jednom archivu, logování práce s uloženými dokumenty a spolupráce s ostatními informačními systémy organizace. DMS může integrovat několik systémů, které produkují nebo přijímají dokumenty a je potřeba je ukládat do zabezpečeného 3D archivu.

           Integrace DMS ELO na další systémy.

           10) V souladu s legislativou

           Nesmíme také zapomínat na legislativu, kterou se musíme při práci s dokumenty a zpracováním dat řídit. Jedná se např. o používání elektronických podpisů a kontrola jejich platnosti dle eIDAS, časových razítek, komunikaci přes datovou schránku, anonymizace dokumentů, zveřejňování dokumentů v registru smluv, ochranu osobních údajů, zákon o DPH, elektronickou skartací, napojení na ARES apod. Zároveň se stará o hlídání platnosti dokumentů, např. milníků ze smluv vyplývající.

           Více se též dozvíte na webu o DMS/ECM řešení digitální kanceláře.

           Řešení od Exonu je postaveno na technologii ELO

           Centrální archiv - zabezpečení - efektivní práce s dokumenty - komfortní vyhledávání - nástroje spolupráce - workflow a mnoho dalšího...

           Logo produktu DMS/ECM ELO.


           Autor článku: Petr Polanský
            

           Více článků od společnosti EXON


 

Pro více informací nás kontaktujte