fbpx EXON | Jak správě vybrat a implementovat system správy dokumentů - DMS | EXON
Zpět na seznam článků Rady a Tipy z digitální kanceláře
Jak vybrat DMS/ECM, systém pro správu dokumentů. Notebook a mobilní aplikace systému DMS/ECM.

Jak vybrat a implementovat systém DMS/ECM?

Systémy pro správu dokumentů, neboli DMS (Document Management System) a ECM (Enterprise Content Management), patří v dnešní době mezi již běžné systémy středních, větších, ale i menších společností. Firmy zpracovávají denně množství dokumentů, které samy vytvářejí, spravují či jsou jim doručeny. Dnešní rychlá doba nutí firmy se zákazníky a obchodními partnery rychleji komunikovat. Toho dosáhneme automatizací některých firemních procesů právě využitím systému DMS/ECM.Jak vybrat DMS/ECM - systém pro správu dokumentů?

Mezi typické požadavky firem, které uvažují o pořízení systému DMS/ECM, patří omezení práce s papírovými dokumenty, zrychlení běžné administrativy a optimalizace a zrychlení firemních procesů. Firmy se z důvodu úspor často rozhodují pro implementaci provizorního levnějšího řešení. Po určité době však provizorní řešení nemusí být dostačující a jsou nuceni přejít na sofistikovanější nástroje, což v konečném důsledku investici prodraží.

Doporučujeme rozhodnout se investovat do kvalitního systému DMS/ECM hned. Pro snížení nákladů je ideální variantou v první fázi začít pouze s jednoduchým řešením, např. se základním elektronickým archivem bez automatizovaných procesů (workflow) nebo s implementací jedné nebo dvou agend, často objednávek a přijaté fakturace. Implementace řešení je v tomto případě jednodušší a rychlejší. Následně lze plynule navazovat dalšími agendami a rozšířeními, např. smlouvy, obchodní projekty, datové schránky, výrobní dokumentace či dokumentaci personálního managementu, a přidávat je postupně do zaběhnutých firemních procesů již na základě zkušeností z používání nového systému.

Uživatelé se systémem určitý čas pracují, osvojují si základní funkcionality a ve chvíli přidání nových agend a funkcionalit je již jednodušší se adaptovat.


Digitalizace s DMS a ECM v 60 vteřinách

V krátkém videu o tom, k čemu systémy DMS/ECM slouží.


Základem je kvalitní analýza

Kvalitně provedená hloubková analýza procesů a potřeb klienta je alfou a omegou celé implementace. V případě, že zákazník potřebuje zjistit pouze požadavky, které jsou pro nasazení DMS/EECM potřebné, provádíme tzv. horizontální analýzu, která určuje rozsah nasazení a optimální rozložení agend a funkcí v dané společnosti. Detailnější je tzv. vertikální analýza. Ta již charakterizuje agendy vyplývající z horizontální analýzy více do hloubky a opírá se o konkrétní aspekty procesů, např. přesně definované schvalovací procesy, tzv. workflow, napojení DMS/ECM na stávající systémy (např. ERP, CRM…) či optimální rozvržení spolupráce mezi uživateli. Zákazníkům zdůrazňujeme důležitost tohoto dokumentu, od kterého se odvíjí celý proces implementace. Až na základě akceptace analýzy zákazníkem je možné v implementaci pokračovat. Pouze kvalitní a důkladně provedená analýza zaručí bezproblémovou implementaci řešení.

Více o důležitosti analýzy.


Součinnost je důležitým prvkem implementace

V zájmu co nejplynulejšího nasazení DMS/ECM je velmi důležitou součástí implementace existence klíčového kvalifikovaného člověka na straně zákazníka, který se analýzy bude účastnit. Bude mít celý projekt na starosti a umožní potřebné přístupy na pracoviště zákazníka včetně nutného (vzdáleného) přístupu k HW i SW, bude-li to nutné k úspěšnému splnění projektu. Klíčová osoba na straně zákazníka ulehčí celý proces a zamezí případným chybným rozhodnutím v implementaci.


Klíčové vlastnosti a výhody DMS/ECM

DMS/ECM představuje primárně digitální archiv pro naskenované i elektronicky pořízené dokumenty, který slouží jako centrální úložiště umožňující snadné a rychlé vyhledávání napříč celým elektronickým archivem.

Vybrané vlastnosti

 • Zajištění celého životního cyklu dokumentu v prostředí DMS/ECM. Důležitým benefitem při tvorbě dokumentů je možnost tzv. verzování. To umožňuje sledovat historii změn v upravovaných dokumentech. Kdykoliv je možné vrátit se k verzi, která byla vytvořena třeba před měsícem.

 • Nastavení práv přístupu uživatelů.

 • Mobilní verze je dnes již považována za povinnost. Na mobilu/tabletu je možné kromě vyhledávání dokumentů být také součástí schvalování úkolů ve workflow.

 • Vítaným pomocníkem je také funkce tzv. milníků, které upozorní na důležité termíny, které z jednotlivých dokumentů vyplývají, např. upozornění na platnost smlouvy u zákazníka, prodloužení smlouvy zaměstnance či hlídání lhůty pro skartaci dat aj.

 • Důležitá je možnost systém propojit s dalšími informačními systémy, např. na ERP, účetní software...

 • DMS/ECM umožňují spolupracovat nad dokumenty pomocí příspěvků a komentářů.

 • Jednou ze současně nejžádanějších agend je efektivní zpracování přijaté fakturace. Vytěžovací aplikace jsou v dnešní době stále skloňovány a stávají se již běžnou součástí agendy faktur. Tyto systémy oceňují především zaměstnanci účetních oddělení, kteří se nemusí zatěžovat stereotypním ručním opisováním dat z faktur a přenechají tuto práci robotům. Více o digitalizaci faktur.

 • Vyspělé DMS/ECM systémy umožňují elektronický oběh dokumentů začleněním firemních procesů do tzv. workflow. Workflow zaručuje, že dokument vždy projde přes všechny články schvalovacího řetězce. Typickým příkladem je schvalování objednávky či faktury před jejím zaúčtováním. Uživatelé jsou o došlém úkolu informováni, např. v emailu. Více o workflow.

 • Objevte více výhod a funkcionalit DMS/ECM.


 • DMS/ECM systémy v souladu s měnící se legislativou

  Technologický posun systémů DMS/ECM a rozvoje u klientů jsou ovlivněny významně měnící se legislativou. Příkladem jsou nařízení Evropské unie eIDAS, která vedou k zavádění takových funkcí, jako je například automatická kontrola dokumentů, zda jsou opatřeny platným elektronickým podpisem. Mezi časté rozvoje patří: napojení na datové schránky, časová razítka nebo anonymizace smluv s automatickým odesláním do registru smluv MV ČR.


  Článek pro časopis IT Systems. Autor článku: Petr Polanský společně s kolegy společnosti EXON s.r.o.


   


  Zavedení nových technologií nemusí být jednoduché. Jak DMS/ECM úspěšně zavést? Rady a tipy.
  Co je to DMS/ECM.
  DMS/ECM: Document Management System / Enterprise Content Management. Jaké jsou rozdíly?

  Více článků od společnosti EXON


Logo společnosti ELO Digital Office GmbH.


DMS/ECM ELO splňuje i ty nejnáročnější požadavky systémů DMS a ECM a je vhodné pro všechny typy firem a institucí jakékoliv velikosti. Referenční projekty DMS/ECM na technologii ELO.

Více o společnosti ELO Digital Office GmbH.
Výhody zavedení DMS/ECM systému.

 • Vše na jednom místě
 • Bezpečně a přehledně
 • Vyhledávání
 • Neomezený přístup
 • Spolupráce
 • Data pod kontrolou
 • Workflow
 • Nástroje produktivity
 • Možnosti integrace
 • V souladu s legislativou
10 výhod DMS/ECM v článku
Vytěžování faktur v DocXtractor.
Faktury patří k nejčastěji vytěžovaným typům dokumentů. Digitalizace faktur přináší transparentní proces zpracování spolu s výrazným zkrácením doby celého procesu.
5 TOP důvodů, proč o vytěžování faktur uvažovat.
Analýza je základem úspěšného zavedení DMS/ECM.
Jak se připravit na přechod do digitálního světa a co nepodcenit? Naše zkušenosti, se kterými jsme se v minulosti setkali; rady, tipy a naše know-how, které může pomoci v digitalizaci Vaší společnosti. Více v článku.
EXON rady a tipy.
Více zajímavých článků naleznete v radách a tipech.