»»

KAITOS pro digitalizaci kulturního dědictví

Kaitos je moderní řešení pro digitalizaci kulturního dědictví, postavené na nejnovějších poznatcích v oblasti umělé inteligence a vybavené pro práci s velkým objemem dat. Kaitos je profesionální software, který komplexně umožňuje digitalizaci kulturního obsahu, jako jsou monografie, rukopisy, periodika, staré tisky, staré mapy a další vzácné zdroje.

Je vyvinut pro potřeby univerzit, knihoven, muzea nebo digitalizačních jednotek po celém světě. Poskytuje kompletní nástroje pro digitalizaci knihovních, archivních a muzejních sbírek podle aktuálních standardů a lze jej snadno přizpůsobit konkrétním potřebám jednotlivých institucí. Vestavěná workflow a řada automatizačních prvků předurčují systém pro produktivní využití v digitalizačních projektech libovolného rozsahu.


Jak Kaitos funguje?

Jádrem softwaru jsou neuronové sítě, které digitalizují, označují a extrahují informace z dokumentů kulturního dědictví. Umělá inteligence celý proces automatizuje. Nahrazuje činnosti, které dříve byly zpracovány zásadně manuálně

Kaitos nahrazuje ořez, rovnání textu a zpracování metadat(OCR) automatizovanými procesy. Umělá inteligence umožní vytvořit velké množství metadat v krátkém čase. Výstupem je balíček dle standardů NDK (Národní digitální knihovny).

Cílem je maximálně nahradit manuální lidskou práci.


Schéma, jak systém Kaitos funguje. Nahrazení manuálních prací automatizací pomocí umělé inteligence.

Klíčové vlastnosti KAITOS

 • Detekce skenování

 • Pre-processing / klasifikace typu stránky. Rozpoznání typu stran.

 • Automatický ořez stránky a narovnání.

 • Extrakce textu (OCR). OCR vrstva pomáhá vytvořit prohledatelné soubory.

 • Strukturování a ukládání extrahovaných informací ve standardních formátech.

 • Generování PSP balíčků (Producer Submission Package).


S využitím umělé inteligence

Vyvíjené řešení promítne umělou inteligenci a strojové učení do oblasti detekce a předzpracování skenů, klasifikace typů stran, analýz rozložení obsahu dokumentu, úpravy ořezu a vyrovnání, vytěžení textového obsahu strany (OCR), indexace obsahu strany (OLR) a pro efektivnější vyhledávání a v neposlední řadě i strukturování a uložení vytěžených informací do standardních formátů (generování PSP balíčků).


Jak pomáhají neuronové sítě?

Kaitos je postaven na umělé inteligenci. Jsou využity konvoluční a rekurentní neuronové sítě.

Konvoluční neuronové sítě dosahují v oblasti rozpoznávání obrazu dosud nevídaných výsledků v mnoha oblastech. Ať už se jedná o klasifikaci obrázků, detekci objektů, čtení textů či rozpoznávání obličejů a dalších. V některých případech dokonce překonávají úspěšnost lidí.

Pro účely čtení textů se často rovněž využívají tzv. rekurentní neuronové sítě (konkrétně LSTM), které jsou díky vnitřní reprezentaci stavu vhodné pro rozpoznávání sekvencí.


Software pro digitalizaci kulturního dědictví


Software pro digitalizaci kulturního obsahu.

Automatizované procesy pro digitalizaci kulturního dědictví.

Rozpoznání ručně psaného písma.

 • Dlouholetá tradice
 • Tým odborníků
 • Specializované kamery i2S
 • Skenery pro šetrnou digitalizaci
 • Vlastní vývoj software
 • Projekty VISK7
 • Bohaté reference
 • Zkušenosti a know-how
EXON rady a tipy.
Více zajímavých článků naleznete v radách a tipech.

Kontaktní formulář

Zajímáte se o digitalizaci? Pro více informací nás kontaktujte.