Reference digitalizace kulturního dědictví!

Vybrané reference historické digitalizace kulturního dědictví a implementace knižních a velkoformátových skenerů. V rámci digitalizace se zaměřujeme na historické skenování vzácných předloh, jako jsou kroniky, mapy, staré archiválie. Více informací k digitalizaci kulturního obsahu a video. Pro digitalizaci využíváme specializované knižní skenery společnosti i2S.

 • Spolupráce v rámci projektu VISK7

 • Digitalizační projekty VISK7 pro instituce: Národní lékařská knihovna, Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, Vysoká škola ekonomická,bÚstav zemědělské ekonomiky a informací, Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd, Národní technická knihovna, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně aj.

 • Národní knihovna České republiky

 • Kompletní dodání digitalizační jednotky - velkoformátové a knižní skenery i2S.

 • Státní oblastní archiv v Plzni

 • Státní oblastní archiv v Plzni (SOA v Plzni) vlastní od roku 2010 knižní skener i2S CopiBook RGB A2. V roce 2018, v rámci obnovy knižního skeneru, společnost EXON dodala knižní skener i2S CopiBook V-shape, s možností skenování do formátu 2xA2 (400dpi), s motorizovanou kolébkou v úhlu 120°, vhodnou pro digitalizaci kulturního dědictví, speciálně vzácných knih a křehkých předloh. Jedná se o první "véčkový" knižní skener společnosti i2S v České republice.

 • Archeologický ústav AV ČR

 • Digitalizace primární dokumentace a centrálního archivu dokumentace archeologických výzkumů a jejich zpřístupnění v aplikaci „Digitální archiv.

 • Národní archiv ČR

 • Dodávka a implementace speciálního knižního skeneru.

 • Vědecká knihovna v Olomouci

 • Kompletní dodání digitalizační jednotky.

 • Museum Fotoatelier Seidel

 • Vytěžování a přepis údajů z historických zákaznických knih v českém a německém jazyce (psáno kurentem). Celkem 134 223 řádků z 32 zákaznických knih z let 1884-1953.

 • Ammann Czech Republic a.s.

 • Digitalizace projektové/stavební dokumentace. Celkem 22 400 výkresů (A1) a 6 800 stran (A4). Indexace elektronického obrazu dokumentu a jejich signifikace.

 • Národní zemědělské muzeum

 • Digitální zpracování plánové a doprovodné dokumentace. Celkem 1 300 stran (A1 až B1) a 500 stran (A0). Digitální zpracování dat.

 • Cisterciácký klášter Vyšší Brod - opatství

 • Digitalizace architektonických plánů budov. Celkem 100 ks (A1).

 • Pardubický kraj

 • Digitalizace knižních fondů a dokumentů. Celkem 70 000 ks (A2), 16 000 ks (A3). Zpracování metadat podle jednotlivých standardů Národní digitální knihovny.

 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

 • Digitalizace projektu Hradecké noviny: list občanů východních Čech. Celkem 5 800 ks (A2). Projekt VISK7. Celkem 10 600 ks (A2). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.

 • Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

 • Digitalizace projektu Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Celkem 10 100 ks (A2). Úprava obrazových souborů. Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.

 • Národní technická knihovna

 • Digitalizace projektu Zprávy Spolku architektů a inženýrů. Celkem 14 200 ks (A0 – A6). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.

 • Národní muzeum

 • Digitalizace projektu Prager Presse. Celkem 21 150 ks (A2). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.

 • Zlínský kraj

 • Digitalizace knižních fondů - periodika. Celkem 250 000 ks (A2 - A3). Digitalizace knižních fondů – monografie. Celkem 87 000 ks (A2 – A4). Digitalizace kartografických materiálů. Celkem 1 000 ks (A0 – A3). Digitalizace dokumentů. Celkem 600 ks (A0 – A3). Digitalizace starých tisků. Celkem 5 000 ks (A1 – A3). Popisná, administrativní, technická a strukturální metadata.