Reference digitalizace kulturního dědictví a komerční digitalizace

Vybrané reference historické digitalizace kulturního dědictví a implementace knižních a velkoformátových skenerů. V rámci digitalizace se zaměřujeme na historické skenování vzácných předloh, jako jsou kroniky, mapy, staré archiválie. Více informací k digitalizaci kulturního obsahu a video. Pro digitalizaci využíváme specializované knižní skenery společnosti i2S.

Logo Národní knihovny.

Národní knihovna ČR

Kompletní dodání digitalizační jednotky - velkoformátové a knižní skenery i2S.


Logo Památník Terezín.

Knižní skener v Památníku Terezín

Instalace knižního skeneru i2S CopiBook Open System A2 a software pro postprocessing naskenovaných předloh: LIMB processing.


Logo HC Dynamo Pardubice.

Digitalizace archivu pro Hockey club Dynamo Pardubice

Digitalizace archivu pro hokejový klub.


Logo Moravského zemského archivu.

Instalace velkoformátového skeneru

Dodávka velkoformátového skeneru i2S SupraScan A0 HD v Moravském zemském archivu v Brně.


Logo Ředitelství silnic a dálnic.

Skenování technických předpisů

Dlouhodobé skenování technických předpisů ve formátu PDF/A, TIFF. OCR pro vyhledávání v textu pro Ředitelství silnic a dálnic.


Logo Národní muzeum.

Digitalizace pro Národní muzeum

Digitalizace projektu Prager Presse. Celkem 21 150 stran (A2). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.


Logo Zlínského kraje.

Digitalizace pro Zlínský kraj

Digitalizace knižních fondů - periodika. Celkem 250 000 stran (A2 - A3). Digitalizace knižních fondů – monografie. Celkem 87 000 stran (A2 – A4). Digitalizace kartografických materiálů. Celkem 1 000 stran (A0 – A3). Digitalizace dokumentů. Celkem 600 stran (A0 – A3). Digitalizace starých tisků. Celkem 5 000 stran (A1 – A3). Popisná, administrativní, technická a strukturální metadata.


Logo Národního archivu.

Knižní skener pro Národní archiv

Dodávka a implementace speciálního knižního skeneru pro Národní archiv.


VISK7.

Projekty VISK7

Digitalizační projekty VISK7 pro instituce: Národní lékařská knihovna, Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, Vysoká škola ekonomická, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd, Národní technická knihovna, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Masarykova demokratická akademie, z.s., aj.


Logo Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Zeměměřický úřad

Dodávka velkoformátového knižního skeneru i2S SupraScan Quartz A0 HD LED.


Logo Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Skenování materiálů k dějinám Národního hřebčína Kladruby nad Labem.


Logo Monitora Media s.r.o..

Monitora Media s.r.o.

Pravidelná digitalizace zasílaných magazínů. Jedná se o různé druhy časopisů.


Logo Státní oblastní archiv v Plzni.

Státní oblastní archiv v Plzni

Státní oblastní archiv v Plzni (SOA v Plzni) vlastní od roku 2010 knižní skener i2S CopiBook RGB A2. V roce 2018, v rámci obnovy knižního skeneru, společnost EXON dodala knižní skener i2S CopiBook V-shape, s možností skenování do formátu 2xA2 (400dpi), s motorizovanou kolébkou v úhlu 120°, vhodnou pro digitalizaci kulturního dědictví, speciálně vzácných knih a křehkých předloh. Jedná se o první "véčkový" knižní skener společnosti i2S v České republice.


Logo Archeologický ústav AV ČR.

Archeologický ústav AV ČR

Digitalizace primární dokumentace a centrálního archivu dokumentace archeologických výzkumů a jejich zpřístupnění v aplikaci „Digitální archiv.


Logo Vědecká knihovna v Olomouci.

Vědecká knihovna v Olomouci

Kompletní dodání digitalizační jednotky.


Logo Museum Fotoatelier Seidel.

Museum Fotoatelier Seidel

Vytěžování a přepis údajů z historických zákaznických knih v českém a německém jazyce (psáno kurentem). Celkem 134 223 řádků z 32 zákaznických knih z let 1884-1953.


Logo Ammann Czech Republic a.s..

Ammann Czech Republic a.s.

Digitalizace projektové/stavební dokumentace. Celkem 22 400 výkresů (A1) a 6 800 stran (A4). Indexace elektronického obrazu dokumentu a jejich signifikace.


Logo Národní zemědělské muzeum.

Národní zemědělské muzeum

Digitální zpracování plánové a doprovodné dokumentace. Celkem 1 300 stran (A1 až B1) a 500 stran (A0). Digitální zpracování dat.


Logo Cisterciácký klášter Vyšší Brod - opatství.

Cisterciácký klášter Vyšší Brod - opatství

Digitalizace architektonických plánů budov. Celkem 100 stran (A1).


Logo Pardubický kraj.

Pardubický kraj

Digitalizace knižních fondů a dokumentů. Celkem 70 000 stran (A2), 16 000 stran (A3). Zpracování metadat podle jednotlivých standardů Národní digitální knihovny.


Logo Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Digitalizace projektu Hradecké noviny: list občanů východních Čech. Celkem 5 800 stran (A2). Projekt VISK7. Celkem 10 600 stran (A2). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.


Logo Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Digitalizace projektu Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Celkem 10 100 stran (A2). Úprava obrazových souborů. Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.


Logo Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Národní technická knihovna

Digitalizace projektu Zprávy Spolku architektů a inženýrů. Celkem 14 200 stran (A0 – A6). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.


Logo PEKASS a.s..

PEKASS a.s.

Digitalizace plánků Farářova Hořčice.


Logo Muzeum Karla Zemana z.ú..

Muzeum Karla Zemana z.ú.

Skenování původního scénáře Cesta do pravěku. Jedná se o film, který režíroval Karel Zeman v roce 1955. Digitalizace proběhla v písemné i obrázkové podobě a výsledné skeny byly převedeny do PDF formátu.


Logo Nadace Železná Opona.

Nadace Železná Opona

Skenování dokumentů a výkresů, převod výsledných skenů do formátu PDF.


Logo Moravská galerie v Brně.

Moravská galerie v Brně

Digitalizace písemných archiválií a inventárních knih z archivu Moravského zemského muzea. Včetně digitalizace aukčních a výstavních katalogů, u kterých navíc proběhla tvorba bibliografických záznamů a následně PSP balíčků.


Logo Město Horažďovice.

Město Horažďovice

Digitalizace fotodokumentace a projektové dokumentace Kongregace Školských sester de Notre Dame. Jedná se o českou řeholní kongregaci v Horažďovicích.


Logo Hudební informační středisko, o.p.s..

Hudební informační středisko, o.p.s.

Skenování 50 svazků hudebních partitur neboli notových záznamů.


Logo Český svaz včelařů, z.s..

Český svaz včelařů, z.s.

Digitalizace historických výtisků časopisů z období mezi lety 1867 a 1910 pro Český svaz včelařů a převod do formátu PDF.


Logo Česká společnost plastické chirurgie ČSL JEP.

Česká společnost plastické chirurgie ČSL JEP

Digitalizace starých ročníků odborného časopisu pro lékaře Acta chirurgiae plasticae.


Logo ATLAS consulting spol. s r.o..

ATLAS consulting spol. s r.o.

Digitalizace historických právních knih s OCR vrstvou, aby bylo možné v knihách vyhledávat dle textu.


Logo Mercedes-Benz Česká republika s.r.o..

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Digitalizace kompletního archivu dokumentů personálního oddělení. Jelikož se jednalo zejména o osobní složky zaměstnanců, proběhla digitalizace v přísném bezpečnostním režimu s ohledem na GDPR a zachování všech norem.


Logo Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Digitalizace administrativní dokumentace, která umožňuje proplácení plateb mezi lékaři a pojišťovnou. Tyto dokumenty byly v různých formátech včetně ručně psaných textů. Digitalizace proběhla ve zpřísněném režimu s ohledem na citlivé informace včetně osobních údajů.


Logo ZAPA beton a.s..

ZAPA beton a.s.

Každodenní digitalizace a zpracování příchozích faktur a jiné pošty. Vytěžování dat a následné odeslání zákazníkovi. Více informací o tomto projektu.


Logo Městská knihovna v Praze.

Městská knihovna v Praze

Digitalizace historických výstřižků ze starých novin a časopisů. Jednalo se o velmi křehký materiál různých tvarů. Náročnost digitalizace byla dána především nejednotným formátem a opatrným zacházením s křehkým materiálem. Též se vytvářela OCR vrstva pro možnosti prohledávání a vyhledávání ze strany badatelů.


Logo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS.

NIPOS

NIPOS neboli Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Pro toto středisko proběhla digitalizace historického archivu časopisů, které vydávalo Sdružení ochotnických divadel. Digitalizace proběhla za účelem online zveřejnění časopisů pro badatele a jiné zájemce, také za účelem archivace a zálohování těchto časopisů.


Logo ŠKODA AUTO a.s..

ŠKODA AUTO a.s.

Digitalizace historických brožur, evidenčních listů a evidence vyrobených vozů z archivu Škoda Archiv. Dokumenty prošly pečlivým procesem digitalizace, dle parametrů pro čtečky knih. Výstupem byly skeny ve formátu PDF s textovou vrstvou, aby bylo možné v knihách vyhledávat.


Logo AMPACO ČR s.r.o..

AMPACO ČR s.r.o.

Digitalizace periodik Práce, což byly pravidelně vycházející noviny. Digitalizovalo se přibližně 17 000 stran a součástí byla také tvorba výsledných PSP balíčků.


Logo Muzeum Cheb, p.o..

Muzeum Cheb, p.o.

Instalace knižní skeneru i2S CopiBook Open System A2 s EXTRA kamerou, která má optické rozlišení 600 DPI.


Logo Penny Market s.r.o..

Penny Market s.r.o.

Digitalizace s vytěžování pravidelně zasílaných formulářů pro nové zákazníky. Jelikož formuláře byly vyplňovány ručně, byla součástí také následná validace vytěžených výsledků.


Logo CANON CZ s.r.o..

CANON CZ s.r.o.

Digitalizace finských časopisů včetně vytěžování dat.


Logo DigiPaper s.r.o..

DigiPaper s.r.o.

Digitalizace pravidelně zasílaných kronik jednotlivých obcí. Jedná se o kroniky z 19. století, ale také novodobé ze současnosti. Kroniky jsou různých formátů, ale především formátu A4 a A3.


Logo Česká Tisková Kancelář.

Česká Tisková Kancelář

Projekt proběhl ve dvou fázích. První fází byla digitalizace popisových knih a fotoarchivu ČTK v rozsahu více než 70 000 stran. V druhé fázi proběhlo vytěžování a opatření metadat pro popisné knihy fotoarchivu. V této fázi se zpracovalo pomocí OCR téměř 3 000 stran. Proběhla také validace vytěžených dat, následné zařazení do digitálního archivu a výstupní kontrola zpracování.


Plzeňská Knihvazba s.r.o.

Dodávka knižního skeneru i2S CopiBook Open System A2+ 400 dpi.


Logo Vojenský historický ústav.

Vojenský historický ústav

Digitalizace různorodých bohemikálních dokumentů z 50. až 80. let minulého století (formátu A0 až A5), které jsou tištěny humanistickým nebo novogotickým písmem a následná tvorba PSP balíčků. Digitalizace proběhla v rámci programu VISK7.


Logo Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Digitalizace časopisu Česká gynekologie od roku 1936 – 2012, celkem 41 000 stran (formátu A4 a A5). Spolupráce na základě projektu VISK7.


Logo Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova.

Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova

Digitalizace periodik Lidové noviny a Rudé právo, celkem 39 000 stran. Digitalizace v rámci projektu VISK7.


Logo Masarykova demokratická akademie.

Masarykova demokratická akademie

Digitalizace 59 svazků ve formátu A4, celkem 6 600 stran. Projekt probíhal v rámci dotačního programu VISK7.


Logo Náprstkovo muzeum.

Náprstkovo muzeum

Digitalizace projektu Ochranné reformátování ohrožených krajanských periodik. Celkem 44 400 stran formátu A2.V rámci projektu VISK7.


Logo Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Digitalizace knih, celkem 23 256 stran formátu A4. Spolupráce v rámci projektu VISK7.


Logo Vysoká škola ekonomická v Praze.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (třináctá etapa). Digitalizováno 113 titulů, celkem 16 241 stran (formátu A5 a A4). Projekt realizovaný v rámci dotačního programu MK ČR VISK 7.


Logo Národní lékařská knihovna.

Národní lékařská knihovna

Reformátování bohemikálních časopisů a knih z historického fondu Národní lékařské knihovny, celkem 16 300 stran (formátu A4). Digitalizace v rámci projektu VISK7.