Reference digitalizace kulturního dědictví

Vybrané reference historické digitalizace kulturního dědictví a implementace knižních a velkoformátových skenerů. V rámci digitalizace se zaměřujeme na historické skenování vzácných předloh, jako jsou kroniky, mapy, staré archiválie. Více informací k digitalizaci kulturního obsahu a video. Pro digitalizaci využíváme specializované knižní skenery společnosti i2S.

Logo Národní knihovny.

Národní knihovna ČR

Kompletní dodání digitalizační jednotky - velkoformátové a knižní skenery i2S.


Logo Památník Terezín.

Knižní skener v Památníku Terezín

Instalace knižního skeneru i2S CopiBook Open System A2 a software pro postprocessing naskenovaných předloh: LIMB processing.


Logo HC Dynamo Pardubice.

Digitalizace archivu pro Hockey club Dynamo Pardubice

Digitalize archivu pro hokejový klub.


Logo Moravského zemského archivu.

Instalace velkoformátového skeneru

Dodávka velkoformátového skeneru i2S SupraScan A0 HD v Moravském zemském archivu v Brně.


Logo Ředitelství silnic a dálnic.

Skenování technických předpisů

Dlouhodobé skenování technických předpisů ve formátu PDF/A, TIFF. OCR pro vyhledávání v textu pro Ředitelství silnic a dálnic.


Logo Národního muzea.

Digitalizace pro Národní muzeum

Digitalizace projektu Prager Presse. Celkem 21 150 ks (A2). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.


Logo Zlínského kraje.

Digitalizace pro Zlínský kraj

Digitalizace knižních fondů - periodika. Celkem 250 000 ks (A2 - A3). Digitalizace knižních fondů – monografie. Celkem 87 000 ks (A2 – A4). Digitalizace kartografických materiálů. Celkem 1 000 ks (A0 – A3). Digitalizace dokumentů. Celkem 600 ks (A0 – A3). Digitalizace starých tisků. Celkem 5 000 ks (A1 – A3). Popisná, administrativní, technická a strukturální metadata.


Logo Národního archivu.

Knižní skener pro Národní archiv

Dodávka a implementace speciálního knižního skeneru pro Národní archiv.


VISK7.

Projekty VISK7

Digitalizační projekty VISK7 pro instituce: Národní lékařská knihovna, Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, Vysoká škola ekonomická,bÚstav zemědělské ekonomiky a informací, Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd, Národní technická knihovna, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Masarykova demokratická akademie, z.s., aj.


 • Plzeňská Knihvazba s.r.o.

 • Dodávka knižního skeneru i2S CopiBook Open System A2+ 400 dpi.

 • Zeměměřický úřad

 • Dodávka velkoformátového knižního skeneru i2S SupraScan Quartz A0 HD LED.

 • Národní hřebčín Kladruby nad Labem

 • Skenování materiálů k dějinám Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

 • Monitora Media s.r.o.

 • Digitalizace magazínů.

 • Státní oblastní archiv v Plzni

 • Státní oblastní archiv v Plzni (SOA v Plzni) vlastní od roku 2010 knižní skener i2S CopiBook RGB A2. V roce 2018, v rámci obnovy knižního skeneru, společnost EXON dodala knižní skener i2S CopiBook V-shape, s možností skenování do formátu 2xA2 (400dpi), s motorizovanou kolébkou v úhlu 120°, vhodnou pro digitalizaci kulturního dědictví, speciálně vzácných knih a křehkých předloh. Jedná se o první "véčkový" knižní skener společnosti i2S v České republice.

 • Archeologický ústav AV ČR

 • Digitalizace primární dokumentace a centrálního archivu dokumentace archeologických výzkumů a jejich zpřístupnění v aplikaci „Digitální archiv.

 • Vědecká knihovna v Olomouci

 • Kompletní dodání digitalizační jednotky.

 • Museum Fotoatelier Seidel

 • Vytěžování a přepis údajů z historických zákaznických knih v českém a německém jazyce (psáno kurentem). Celkem 134 223 řádků z 32 zákaznických knih z let 1884-1953.

 • Ammann Czech Republic a.s.

 • Digitalizace projektové/stavební dokumentace. Celkem 22 400 výkresů (A1) a 6 800 stran (A4). Indexace elektronického obrazu dokumentu a jejich signifikace.

 • Národní zemědělské muzeum

 • Digitální zpracování plánové a doprovodné dokumentace. Celkem 1 300 stran (A1 až B1) a 500 stran (A0). Digitální zpracování dat.

 • Cisterciácký klášter Vyšší Brod - opatství

 • Digitalizace architektonických plánů budov. Celkem 100 ks (A1).

 • Pardubický kraj

 • Digitalizace knižních fondů a dokumentů. Celkem 70 000 ks (A2), 16 000 ks (A3). Zpracování metadat podle jednotlivých standardů Národní digitální knihovny.

 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

 • Digitalizace projektu Hradecké noviny: list občanů východních Čech. Celkem 5 800 ks (A2). Projekt VISK7. Celkem 10 600 ks (A2). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.

 • Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

 • Digitalizace projektu Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Celkem 10 100 ks (A2). Úprava obrazových souborů. Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.

 • Národní technická knihovna

 • Digitalizace projektu Zprávy Spolku architektů a inženýrů. Celkem 14 200 ks (A0 – A6). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.