Reference digitalizace kulturního dědictví a komerční digitalizace

Vybrané reference historické digitalizace kulturního dědictví a implementace knižních a velkoformátových skenerů. V rámci digitalizace se zaměřujeme na historické skenování vzácných předloh, jako jsou kroniky, mapy, staré archiválie. Více informací k digitalizaci kulturního obsahu a video. Pro digitalizaci využíváme specializované knižní skenery společnosti i2S.

Knižní skener pro Archiv města Brna

Archiv města Brna si jako vybavení pro digitalizační pracoviště vybralo knižní skener i2S CopiBook Open System A2 HD.


Digitalizace pozemkových knih

Pro Katastrální úřad pro Vysočinu probíhá digitalizace fondu pozemkové knihy Katastrálního pracoviště Jihlava.


Knižní skener pro Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykovo muzeum v Hodoníně si jako vybavení pro digitalizaci sbírek vybralo knižní skener i2S CopiBook Open System A2 HD.


Knižní skener pro Muzeum Vysočiny v Jihlavě

Muzeum Vysočiny Jihlava si za účelem skenování svazků (kronik, knih, svázaných novin apod.), s vysokou zátěží a produktivitou skenování, pořídila knižní skener i2S CopiBook Open System A2 HD s optickým rozlišením 600 dpi.


Knižní skener pro Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově v rámci modernizace depozitářů na zámku v Mikulově pořídilo knižní skener i2S CopiBook Open System A2 HD s kamerou XD 600 dpi.


Digitalizace archivu faktur pro společnost TRCZ s.r.o.

Postupná digitalizace archivu v celkovém počtu 200.000 faktur. Naskenování, pojmenování, archivace. Více o digitalizaci archivu faktur.


Plakát z mezinárodního mistrovství družstev v triatlonu - Děčín ČSSR - z roku 1986 .

Digitalizace archivu triatlonu - 40 let historie

Digitalizace unikátního archivu prvopočátků triatlonu, dnes rozšířeného sportu po celém světě. Více o digitalizaci 40 let historie triatlonu.


Logo VZP.

Skenovací pracoviště pro VZP

Cílem projektu bylo vzhledme k velkému množství fyzických papírových dokumentů automatizovat skenování na podatelně, tzv. „miniskenovacích“ pracovištích, zefektivnit samotné skenování, a hlavně předávání dokumentů v elektronické podobě do spisové služby. Součástí implementace byl vývoj specializované softwarové aplikace, která řídí celý proces skenování. Více o projektu pro VZP.


Logo Národní knihovny.

Knižní skenery do Národní knihovny ČR

Kompletní dodání digitalizační jednotky - velkoformátové a knižní skenery i2S.


Logo Památník Terezín.

Knižní skener A2 v Památníku Terezín

Instalace knižního skeneru i2S CopiBook Open System A2 a software pro postprocessing naskenovaných předloh: LIMB processing.


Logo Národní muzeum.

Knižní skener CopiBook A2 pro Divadelní oddělení Národního muzea

Do Divadelního oddělení Národního muzea jsme dodali knižní skener i2S CopiBook Cobalt A2 HD s integrovanou knižní kolébkou typu Planetary a s možností skenování pod úhlem 100°. Nástupcem tohoto skeneru je nyní knižní skener i2S Copibook Open System A2. Více o referenci.


Logo HC Dynamo Pardubice.

Digitalizace archivu pro Hockey club Dynamo Pardubice

Digitalizace archivu pro hokejový klub. Více o digitalizaci hokejového archivu.


Logo Moravského zemského archivu.

Instalace velkoformátového skeneru v Moravském zemském archivu

Dodávka velkoformátového skeneru i2S SupraScan A0 HD v Moravském zemském archivu v Brně.


Logo Ředitelství silnic a dálnic.

Skenování technických předpisů pro Ředitelství silnic a dálnic

Dlouhodobé skenování technických předpisů ve formátu PDF/A, TIFF. OCR pro vyhledávání v textu pro Ředitelství silnic a dálnic.


Logo Národní muzeum.

Digitalizace historických dokumentů pro Národní muzeum

Digitalizace projektu Prager Presse. Celkem 21 150 stran (A2). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.


Logo Zlínského kraje.

Digitalizace pro Zlínský kraj

Digitalizace knižních fondů - periodika. Celkem 250 000 stran (A2 - A3). Digitalizace knižních fondů – monografie. Celkem 87 000 stran (A2 – A4). Digitalizace kartografických materiálů. Celkem 1 000 stran (A0 – A3). Digitalizace dokumentů. Celkem 600 stran (A0 – A3). Digitalizace starých tisků. Celkem 5 000 stran (A1 – A3). Popisná, administrativní, technická a strukturální metadata.


Logo Národního archivu.

Knižní skener A1 pro Národní archiv

Dodávka a implementace speciálního knižního skeneru i2S SupraScan pro Národní archiv.


Logo Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Velkoformátový skener A1 pro Český úřad zeměměřický a katastrální

Dodávka velkoformátového knižního skeneru i2S SupraScan Quartz A0 HD LED.


Logo Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

Digitalizace pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Skenování materiálů k dějinám Národního hřebčína Kladruby nad Labem.


Logo Monitora Media s.r.o..

Digitalizace časopisů pro Monitora Media s.r.o.

Pravidelná digitalizace zasílaných magazínů. Jedná se o různé druhy časopisů.


Logo Státní oblastní archiv v Plzni.

Véčkový knižní skener pro Státní oblastní archiv v Plzni

Státní oblastní archiv v Plzni (SOA v Plzni) vlastní od roku 2010 knižní skener i2S CopiBook RGB A2. V roce 2018, v rámci obnovy knižního skeneru, společnost EXON dodala knižní skener i2S CopiBook V-shape, s možností skenování do formátu 2xA2 (400dpi), s motorizovanou kolébkou v úhlu 120°, vhodnou pro digitalizaci kulturního dědictví, speciálně vzácných knih a křehkých předloh. Jedná se o první "véčkový" knižní skener společnosti i2S v České republice.


Logo Archeologický ústav AV ČR.

Digitalizace centrállního archivu pro Archeologický ústav AV ČR

Digitalizace primární dokumentace a centrálního archivu dokumentace archeologických výzkumů a jejich zpřístupnění v aplikaci „Digitální archiv.


Logo Vědecká knihovna v Olomouci.

Digitalizační jednotka pro Vědeckou knihovnu v Olomouci

Kompletní dodání digitalizační jednotky.


Logo Museum Fotoatelier Seidel.

Skenování zákaznických knih pro Museum Fotoatelier Seidel

Vytěžování a přepis údajů z historických zákaznických knih v českém a německém jazyce (psáno kurentem). Celkem 134 223 řádků z 32 zákaznických knih z let 1884-1953.


Logo Ammann Czech Republic a.s..

Digitalizace výkresů pro Ammann Czech Republic a.s.

Digitalizace projektové/stavební dokumentace. Celkem 22 400 výkresů (A1) a 6 800 stran (A4). Indexace elektronického obrazu dokumentu a jejich signifikace.


Logo Národní zemědělské muzeum.

Digitalizace dokumentů pro Národní zemědělské muzeum

Digitální zpracování plánové a doprovodné dokumentace. Celkem 1 300 stran (A1 až B1) a 500 stran (A0). Digitální zpracování dat.


Logo Cisterciácký klášter Vyšší Brod - opatství.

Digitalizace pro Cisterciácký klášter Vyšší Brod - opatství

Digitalizace architektonických plánů budov. Celkem 100 stran (A1).


Logo Pardubický kraj.

Digitalizace knižních fondů pro Pardubický kraj

Digitalizace knižních fondů a dokumentů. Celkem 70 000 stran (A2), 16 000 stran (A3). Zpracování metadat podle jednotlivých standardů Národní digitální knihovny.


Logo Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Digitalizace pro Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové

Digitalizace projektu Hradecké noviny: list občanů východních Čech. Celkem 5 800 stran (A2). Projekt VISK7. Celkem 10 600 stran (A2). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.


Logo Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Digitalizace pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem

Digitalizace projektu Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Celkem 10 100 stran (A2). Úprava obrazových souborů. Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.


Logo Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Digitalizace pro Národní technickou knihovnu

Digitalizace projektu Zprávy Spolku architektů a inženýrů. Celkem 14 200 stran (A0 – A6). Konverze obrazových souborů pomocí OCR. Vytvoření popisných údajů – bibliografických metadat, technických a administrativních metadat.


Logo PEKASS a.s..

Digitalizace plánků pro PEKASS a.s.

Digitalizace plánků Farářova Hořčice.


Logo Muzeum Karla Zemana z.ú..

Skenování filmu pro Muzeum Karla Zemana z.ú.

Skenování původního scénáře Cesta do pravěku. Jedná se o film, který režíroval Karel Zeman v roce 1955. Digitalizace proběhla v písemné i obrázkové podobě a výsledné skeny byly převedeny do PDF formátu.


Logo Nadace Železná Opona.

Digitalizace pro Nadaci Železná Opona

Skenování dokumentů a výkresů, převod výsledných skenů do formátu PDF.


Logo Moravská galerie v Brně.

Digitalizace dokumentů pro Moravskou galerii v Brně

Digitalizace písemných archiválií a inventárních knih z archivu Moravského zemského muzea. Včetně digitalizace aukčních a výstavních katalogů, u kterých navíc proběhla tvorba bibliografických záznamů a následně PSP balíčků.


Logo Město Horažďovice.

Digitalizace pro Město Horažďovice

Digitalizace fotodokumentace a projektové dokumentace Kongregace Školských sester de Notre Dame. Jedná se o českou řeholní kongregaci v Horažďovicích.


Logo Hudební informační středisko, o.p.s..

Skenování svazků pro Hudební informační středisko, o.p.s.

Skenování 50 svazků hudebních partitur neboli notových záznamů.


Logo Český svaz včelařů, z.s..

Skenování časopisů pro Český svaz včelařů, z.s.

Digitalizace historických výtisků časopisů z období mezi lety 1867 a 1910 pro Český svaz včelařů a převod do formátu PDF.


Logo Česká společnost plastické chirurgie ČSL JEP.

Digitalizace časopisů pro Českou společnost plastické chirurgie ČSL JEP

Digitalizace starých ročníků odborného časopisu pro lékaře Acta chirurgiae plasticae.


Logo ATLAS consulting spol. s r.o..

Digitalizace knih pro ATLAS consulting spol. s r.o.

Digitalizace historických právních knih s OCR vrstvou, aby bylo možné v knihách vyhledávat dle textu.


Logo Mercedes-Benz Česká republika s.r.o..

Digitalizace personálního oddělení Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Digitalizace kompletního archivu dokumentů personálního oddělení. Jelikož se jednalo zejména o osobní složky zaměstnanců, proběhla digitalizace v přísném bezpečnostním režimu s ohledem na GDPR a zachování všech norem.


Logo Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Digitalizace administrativní dokumentace pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu

Digitalizace administrativní dokumentace, která umožňuje proplácení plateb mezi lékaři a pojišťovnou. Tyto dokumenty byly v různých formátech včetně ručně psaných textů. Digitalizace proběhla ve zpřísněném režimu s ohledem na citlivé informace včetně osobních údajů.


Logo ZAPA beton a.s..

Digitalizace došlé pošty pro ZAPA beton a.s.

Každodenní digitalizace a zpracování příchozích faktur a jiné pošty. Vytěžování dat a následné odeslání zákazníkovi. Více informací o tomto projektu.


Logo Městská knihovna v Praze.

Skenování výstřižků pro Městskou knihovnu v Praze

Digitalizace historických výstřižků ze starých novin a časopisů. Jednalo se o velmi křehký materiál různých tvarů. Náročnost digitalizace byla dána především nejednotným formátem a opatrným zacházením s křehkým materiálem. Též se vytvářela OCR vrstva pro možnosti prohledávání a vyhledávání ze strany badatelů.


Logo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS.

Digitalizace pro NIPOS

NIPOS neboli Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Pro toto středisko proběhla digitalizace historického archivu časopisů, které vydávalo Sdružení ochotnických divadel. Digitalizace proběhla za účelem online zveřejnění časopisů pro badatele a jiné zájemce, také za účelem archivace a zálohování těchto časopisů.


Logo ŠKODA AUTO a.s..

Skenování historických materiálů pro ŠKODA AUTO a.s.

Digitalizace historických brožur, evidenčních listů a evidence vyrobených vozů z archivu Škoda Archiv. Dokumenty prošly pečlivým procesem digitalizace, dle parametrů pro čtečky knih. Výstupem byly skeny ve formátu PDF s textovou vrstvou, aby bylo možné v knihách vyhledávat.


Logo AMPACO ČR s.r.o..

Tvorba PSP balíčků pro AMPACO ČR s.r.o.

Digitalizace periodik Práce, což byly pravidelně vycházející noviny. Digitalizovalo se přibližně 17 000 stran a součástí byla také tvorba výsledných PSP balíčků.


Logo Muzeum Cheb, p.o..

Knižní skener formátu A2 pro Muzeum Cheb, p.o.

Instalace knižní skeneru i2S CopiBook Open System A2 s EXTRA kamerou, která má optické rozlišení 600 DPI.


Logo Penny Market s.r.o..

Digitalizace zákaznických formulářů pro Penny Market s.r.o.

Digitalizace s vytěžování pravidelně zasílaných formulářů pro nové zákazníky. Následná validace vytěžených výsledků digitálně rozpoznaných ručně psaných formulářů. Více o projektu pro Penny Market.


Logo CANON CZ s.r.o..

Skenování časopisů pro CANON CZ s.r.o.

Digitalizace finských časopisů včetně vytěžování dat.


Logo DigiPaper s.r.o..

Digitalizace kronik pro DigiPaper s.r.o.

Digitalizace pravidelně zasílaných kronik jednotlivých obcí. Jedná se o kroniky z 19. století, ale také novodobé ze současnosti. Kroniky jsou různých formátů, ale především formátu A4 a A3.


Logo Česká Tisková Kancelář.

Digitalizace knih a fotoarchivuí pro Českou Tiskovou Kancelář

Projekt proběhl ve dvou fázích. První fází byla digitalizace popisových knih a fotoarchivu ČTK v rozsahu více než 70 000 stran. V druhé fázi proběhlo vytěžování a opatření metadat pro popisné knihy fotoarchivu. V této fázi se zpracovalo pomocí OCR téměř 3 000 stran. Proběhla také validace vytěžených dat, následné zařazení do digitálního archivu a výstupní kontrola zpracování.


Knižní skener formátu A2 pro Plzeňskou Knihvazbu s.r.o.

Dodávka knižního skeneru i2S CopiBook Open System A2+ 400 dpi.


Logo Vojenský historický ústav.

Digitalizace pro Vojenský historický ústav

Digitalizace různorodých bohemikálních dokumentů z 50. až 80. let minulého století (formátu A0 až A5), které jsou tištěny humanistickým nebo novogotickým písmem a následná tvorba PSP balíčků. Digitalizace proběhla v rámci programu VISK7.


Logo Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.

Skenování časopisů pro Českouá lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně

Digitalizace časopisu Česká gynekologie od roku 1936 – 2012, celkem 41 000 stran (formátu A4 a A5). Spolupráce na základě projektu VISK7.


Logo Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova.

Digitalizace periodik pro Fakultu sociálních věd Univerzity Karlova

Digitalizace periodik Lidové noviny a Rudé právo, celkem 39 000 stran. Digitalizace v rámci projektu VISK7.


Logo Masarykova demokratická akademie.

Digitalizace svazků pro Masarykovu demokratickou akademii

Digitalizace 59 svazků ve formátu A4, celkem 6 600 stran. Projekt probíhal v rámci dotačního programu VISK7.


Logo Náprstkovo muzeum.

Digitalizace ohrožených periodik pro Náprstkovo muzeum

Digitalizace projektu Ochranné reformátování ohrožených krajanských periodik. Celkem 44 400 stran formátu A2.V rámci projektu VISK7.


Logo Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Digitalizace pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Digitalizace knih, celkem 23 256 stran formátu A4. Spolupráce v rámci projektu VISK7.


Logo Vysoká škola ekonomická v Praze.

Digitalizace fondu pro Vysokou školu ekonomickou v Praze

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (třináctá etapa). Digitalizováno 113 titulů, celkem 16 241 stran (formátu A5 a A4). Projekt realizovaný v rámci dotačního programu MK ČR VISK 7.


Logo Národní lékařská knihovna.

Reformátování bohemikálních časopisů a knih pro Národní lékařskou knihovnu

Reformátování bohemikálních časopisů a knih z historického fondu Národní lékařské knihovny, celkem 16 300 stran (formátu A4). Digitalizace v rámci projektu VISK7.