Reference služby komerční spisovny

Vybrané reference komerční spisovny.

Logo společnosti Flexfill.

Flexfill s.r.o.

Flexfill s.r.o. je součástí korporace NCH (www.nch.com), která zaujímá v globálním měřítku vedoucí postavení v oblasti výroby, aplikací a vývoje chemických výrobků na údržbu a opravy, a to se zaměřením zejména na průmyslové, komerční a institucionální uživatele. V oblasti správy spisovny se firma rozhodla pro outsourcing. Společnost FM EXON poskytuje v depozitáři v Plzni služby správy spisové služby a automatizovaného zpracování dat. FM EXON provádí převzetí, přetřídění, systematické zpracování a uložení dokumentů klienta s různou lhůtou uložení do oddělení / pododdělení, ročníků, věcných skupin a jeho evidenci. Dále zajišťuje dlouhodobou úschovu a správu dokumentů, vyřazování spisů a skartaci.


Logo společnosti Gebauer a Griller.

Gebauer a Griller Kabeltechnik, s.r.o.

Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. je česká pobočka předního světového výrobce kabelů, vodičů a kabelových svazků. V oblasti správy spisovny se firma rozhodla pro outsourcing. Společnost FM EXON poskytuje ve dvou depozitářích v Bratislavě služby správy spisové služby a automatizovaného zpracování dat. FM EXON provádí převzetí, přetřídění, systematické zpracování a uložení dokumentů klienta s různou lhůtou uložení do oddělení / pododdělení, ročníků, věcných skupin a jeho evidenci. Dále zajišťuje dlouhodobou úschovu a správu dokumentů, vyřazování spisů a skartaci. Gebauer & Griller má nyní díky službám FM EXON okamžitý přehled o svých spisech a jejich obsahu. Více o projektu v případové studii.