Systémy DMS/ECM elektronické správy dokumentů od společnosti EXON jsou neustále v souladu s měnící se legislativou. Dbáme na to, aby uživatelé měli nad legislativními požadavky maximální přehled a kontrolu. Ve zkratce se jedná o: