Ukázka digitalizační oddělení. Skenování na knižním skeneru i2S. Prokládání digitalizovaných stránek knih černým papírem, aby bylo možné automaticky softwarově ořezávat stránky. Uživatelské prostředí systému ProcyonA pro generování PSP balíčků.  

Digitalizujeme cenné a velmi staré materiály, mapy, knihy a kroniky všech velikostí a tloušťky vazby, archiválie a muzejní sbírky, stavební a výkresovou dokumentaci, mikrofilmy, mikrofiše a předlohy všech velikostí a typů (strojírenské výkresy, katastrální mapy, mapy lomů, historicky cenné a nástěnné mapy aj.).


Skenování / digitalizace knih, kronik a archiválií

Digitalizační centrum je vybaveno unikátními technologiemi vyvinutými pro digitalizaci historických knižních dokumentů, zejména rukopisů a starých tisků. Skenery umožňují bezkontaktní digitalizaci, která je velmi šetrná k předlohám. Zakládáme si na maximální bezpečí skenovaných předloh. Skenery jsou vybavené speciální knižní kolébkou, která umožňuje rozevřít knihu ve hřbetu bez toho, aby se vazba namáhala. Rovněž umožňuje lépe zachytit text, který se nachází blízko ve hřbetu.

Skenování kronik.
  • Digitalizujeme na špičkové technologii i2S

  • K digitalizaci používáme knižní skenery i2S s knižními kolébkami, které jsou šetrné na vazby dodaných předloh, s možností optimálního nastavení tlaku skla pro citlivé skenování. Skenery nabízí speciální držáky pro možnost rozevření v případě poničené vazby. Starší dokumenty v horším fyzickém stavu mají křehkou vazbu a je nutné k nim přistupovat s maximální obezřetností. Více o skenerech i2S.


  • S maximální péčí k předlohám

  • Předlohy jsou skenovány na skenerech bezkontaktní metodou snímání, bez ultrafialového a infračerveného záření. Skenery jsou pravidelně kalibrované, aby nedošlo ke snížení kvality výsledného skenu. Speciální osvětlení umožňujě reálně zachytit barvy originálního dokumentu. Výstupem je kvalita obrazu pro ty nejnáročnější požadavky. Využíváme také skenery pro digitalizaci mikrofilmů a diapozitivů.


  • OCR a metadata

  • Výsledné obrazy můžeme připravit k využití OCR (vytěžování dat z dokumentů). Provádíme skenování v požadovaném rozlišení (např. až 600 DPI pro formát A2), formátu (TIFF, JPG, PDF, binární) a požadované barvě (barevné, v odstínech šedi, černobílé …). Vytváříme PSP balíčky pro digitální knihovnu Kramerius, nebo výstupy vyhovující požadavkům VISK7. Na tvorbu PSP balíčků dle standardů Národní digitální knihovny používáme moderní nástroje, jako je ProcyonA.


  • Knihy, kroniky, technické výkresy ...

  • Mezi nejčastěji zpracovávané předlohy patří: knihy, ručně psané kroniky, rukopisy, mapy, volné i vázané noviny, technické výkresy, fotografie, ale i diapozitivy.


 

Pro více informací nás kontaktujte