»

Digitalizujeme cenné a velmi staré materiály, brožury, archiválie, knihy a kroniky všech velikostí a tloušťky vazby. Nezáleží na typu vazby, digitalizujeme knihy s pevnou i brožovanou vazbou.


Digitalizaci historických knižních dokumentů.

Digitalizace brožur, katalogů a prospektů.

Digitalizace historických i novodobých kronik.

Skenování / digitalizace knih, kronik a archiválií

Zakládáme si na maximální bezpečí skenovaných předloh. Digitalizační centrum je vybaveno unikátními technologiemi vyvinutými pro digitalizaci historických knižních dokumentů, zejména rukopisů a starých tisků.


DIGITALIZUJEME NA ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGII I2S

Knižní skenery se využívají na skenování knih a velkoformátových předloh, jako jsou výkresy, mapy, kroniky aj. Jsou používány především z důvodu šetrného zacházení s historickými předlohami díky svým vlastnostem, jako jsou knižní kolébka, která se přizpůsobí hřbetu knihy, nastavení tlaku skla pro optimální skenování apod.

V Exonu využíváme knižní skenery i2S, které patří mezi nejlepší knižní skenery na světě v kombinaci kvality a rychlosti skenování. Ve světe tyto skenery používají například: Národní muzeum v Německu, Národní knihovny Francie, Finska, Maroka, Španělska, Chile, Bangladéše. Národní archivy ve Švýcarsku, Japonsku, Indonésii, Nepálu. Univerzity v Londýně, v Michiganu, Kentucky, na Floridě, Ghaně, Pretorie a mnoho dalších institucí. V České republice skenery i2S využívá více jak 80 institucí, mezi které patří například: Národní knihovna, Národní archiv, Národní Muzeum, Státní oblastní archiv Plzni, Moravský zemský archiv, Středočeská vědecká knihovna v Kladně a mnoho dalších.

Pro velkoformátovou digitalizaci jsou využívány např. tyto skenery:


pro skenování např. knih

pro digitalizaci map a obrazů

pro skenování např. novin

S MAXIMÁLNÍ PÉČÍ K PŘEDLOHÁM

Předlohy jsou skenovány na skenerech bezkontaktní metodou snímání, bez ultrafialového a infračerveného záření. Skenery jsou pravidelně kalibrované, aby nedošlo ke snížení kvality výsledného skenu. Speciální osvětlení umožňuje reálně zachytit barvy originálního dokumentu. Výstupem je kvalita obrazu pro ty nejnáročnější požadavky.


OCR A METADATA

Výsledné obrazy můžeme připravit k využití OCR (vytěžování dat z dokumentů). Provádíme skenování v požadovaném rozlišení a kvalitě, aby bylo možné skeny vytěžit. Vytváříme PSP balíčky pro digitální knihovnu Kramerius, nebo výstupy vyhovující požadavkům VISK7. Na tvorbu PSP balíčků dle standardů Národní digitální knihovny používáme moderní nástroje, jako je ProcyonA.


KNIHY, KRONIKY, brožury ...

Mezi nejčastěji zpracovávané předlohy patří: knihy, ručně psané kroniky, rukopisy, archiválie a brožury.


Digitalizujeme pro významné instituce

Digitalizujeme pro knihovny, muzea, archivy, soukromé společnosti, státní instituce či výrobní společnosti. Více referenčních projektů naleznete v sekci reference.

Logo UZEI.

Digitalizace knih, v rámci programu VISK7
Logo Národního muzea.

Digitalizace historických materiálů, v rámci programu VISK7
Logo VHU.

Digitalizace bohemikálních materiálů, v rámci programu VISK7

Logo ČTK.

Digitalizace popisových knih a fotoarchivu ČTK
Logo DigiPaper.

Digitalizace kronik jednotlivých obcí
Logo Zlínský kraj.

Digitalizace monografií

Mohlo by Vás zajímat


Knihy, kroniky, monografie

Časopisy, noviny, periodika

Výkresy, formáty >2A0

Došlá pošta, faktury, šanony

Diapozitivy, fotografie

Skenování a OCR rukopisů

Vyzkoušejte inkCapture.
 • 50 stran zdarma k rozpoznání
 • Vyhledávejte v rukopisech
 • Vytvořte si svůj archiv
 • Sdílejte veřejnosti
Vyzkoušet zdarma
 • Dlouholetá tradice
 • Tým odborníků
 • Specializované kamery i2S
 • Skenery pro šetrnou digitalizaci
 • Vlastní vývoj software
 • Projekty VISK7
 • Bohaté reference
 • Zkušenosti a know-how
Pro digitalizaci jsou využity ty nejmodernější technologie.
i2S logo.
EXON rady a tipy.
Více zajímavých článků naleznete v radách a tipech.

Kontaktní formulář

Zajímáte se o digitalizaci? Pro více informací nás kontaktujte.