Ukázka digitalizační oddělení. Skenování na knižním skeneru i2S. Prokládání digitalizovaných stránek knih černým papírem, aby bylo možné automaticky softwarově ořezávat stránky. Uživatelské prostředí systému ProcyonA pro generování PSP balíčků.  

Digitalizujeme cenné a velmi staré materiály, mapy, knihy a kroniky všech velikostí a tloušťky vazby, archiválie a muzejní sbírky, stavební a výkresovou dokumentaci, mikrofilmy, mikrofiše a předlohy všech velikostí a typů (strojírenské výkresy, katastrální mapy, mapy lomů, historicky cenné a nástěnné mapy aj.).


Skenování / digitalizace knih, kronik a archiválií
pro knihovny, muzea, archivy aj.

  • Digitalizujeme na špičkové technologii i2S

  • K digitalizaci používáme knižní skenery i2S s knižními kolébkami, které jsou šetrné na vazby dodaných předloh, s možností optimálního nastavení tlaku skla pro citlivé skenování. Skenery nabízí speciální držáky pro možnost rozevření v případě poničené vazby. Starší dokumenty v horším fyzickém stavu mají křehkou vazbu a je nutné k nim přistupovat s maximální obezřetností. Více o skenerech i2S.


  • S maximální péčí k předlohám

  • Předlohy jsou skenovány na skenerech bezkontaktní metodou snímání, bez ultrafialového a infračerveného záření. Výstupem je kvalita obrazu pro ty nejnáročnější požadavky. Využíváme také skenery pro digitalizaci mikrofilmů a diapozitivů.


  • OCR a metadata

  • Výsledné obrazy můžeme připravit k využití pro OCR (vytěžování dat z dokumentů). Provádíme skenování v požadovaném rozlišení a formátu (TIFF, JPG, PDF, binární, barevné, v odstínech šedi, …), PSP balíčky pro digitální knihovnu Kramerius, nebo výstupy vyhovující požadavkům VISK7. Na tvorbu PSP balíčků dle standardů Národní digitální knihovny používáme moderní nástroje ProcyonA.


    Jak vypadá digitalizační oddělení?
    Více ve videu


 

Zůstaňte s námi v kontaktu