Reference v oblasti vývoje software

Vybrané reference v oblasti vývoje software od společnosti EXON.

Logo

T-KALK - plánování výroby

SW aplikace T-KALK určená pro výpočet normovacích výrobních časů v jazyce C# typu klient-server. Nástroj je propojen s ERP systémy pro získání dat.

Logo

Docházkový systém

Aplikace slouží pro každodenní vyplňování docházky a činností všech zaměstnanců a brigádníků. Tyto údaje jsou následně v aplikaci schvalovány jejich vedoucími, pokud jde o interní činnosti, a projektovými/servisními manažery, pokud se jedná o činnosti na zákaznických projektech. Dále je v Docházkovém systému možno použít několik různých exportů. Důležitý je především export podkladů pro mzdy, který je po kontrole a úpravě použit jako podklad pro výpočet a následné proplacení mezd zaměstnancům. Další předdefinované exporty jsou např. export pro evidenci pracovní doby nebo export pracovních cest. Rovněž je možné nadefinovat exporty vlastní.

Logo

PROCYONA

Systém ProcyonA poskytuje kompletní nástroje pro digitalizaci knihovních, archivních, muzejních a sbírkových fondů podle aktuálních standardů. Díky modularitě a integraci specializovaných prostředků (např. pro zpracování obrazu, OCR a automatizaci kontroly kvality) je možné jednoduše přizpůsobit funkcionality systému pro konkrétní potřeby uživatele. Vestavěné workflow a řada automatizačních prvků předurčují systém ProcyonA pro produktivní využití v digitalizačních projektech všech velikostí. ProcyonA může být snadno začleněn například do systémů s architekturou OAIS.


Logo

Modul pro anonymizaci dat a nahrání do Registru smluv pro DMS ELO

Modul slouží k anonymizaci (začerňování) vybraných smluv, které podléhají zákonu o Registru smluv (340/2015 Sb.) a jejich přípravě ke zveřejnění v Informačním systému registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Modul umožňuje na jedno kliknutí smlouvu zveřejnit/modifikovat/smazat/přidat dodatek. Řešení je navrženo v prostředí systému DMS ELO.


Logo

Modul eIDAS pro DMS ELO

Na základě změny legislativy byl pro problematiku eIDAS vyvinut modul, který pracuje na pozadí prostředí DMS ELO a automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, zda jsou opatřeny platným elektronickým podpisem. Elektronický podpis je poté ověřen proti certifikačním autoritám v souladu s nařízením eIDAS.


Logo

Modul RECORD Manager pro DMS ELO

Aplikace zajišťující skartační řízení pro elektronické dokumenty uložené v DMS ELO. Na základě spisového znaku, skartační lhůty a data vyřízení dokumentu (ukončení workflow) je možné nechat vygenerovat přehledný návrh dokumentů, které by měly být z archivu DMS ELO odstraněny (fyzickým odstraněním nebo předáním oblastnímu archivu v elektronické podobě).


Logo

KPI – Klíčové ukazatele výkonnosti pro DMS ELO

Vývoj aplikace KPI – nástroj pro vytváření reportů a dashboardů s propojením na docházkové systémy, CRM, DMS, účetní a jiné systémy.


Logo

Aplikace OPTIMAL BATCH

Vývoj aplikace „Optimal Batch“ pro výpočet optimálního výrobního množství piva dle priorit (rychlost výroby, ekonomika, efektivity, plnění objednávek…). Nástroj spolupracuje s ERP systémy. Soustavný vývoj aplikací pro plánování slev, hodnocení zaměstnanců, rozdělování rozpočtů, evidence vymáhání pohledávek a mobilní webové aplikace pro focení.


Logo Penny Market.

Vytěžování formulářů (OCR, ICR)

Pro splečnosti Penny Market s.r.o. a BILLA s.r.o. Dgitalizace a vytěžování formulářů (OCR, ICR) pro REWE Group a.s. včetně outsourcingu nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Tvorba a customizace databáze, křížové porovnání s číselníky, geografické kontroly… Množství zpracovaných formulářů > 3 mil.


Logo

ONLINE REGISTRACE KARET PENNY

Vývoj API pro poskytování údajů o potenciálních nebo stávajících zákaznících pro potřeby aplikace Pennykarta.cz. Vývoj a poskytnutí outsourcingu.


Logo

Agentura práce Plzeň s.r.o.

Vývoj aplikace, databáze uchazečů o práci, pro efektivní plánování směn pracovníků jednotlivých nasmlouvaných zaměstnavatelů. Agentura má k dispozici plně automatizovanou databázi potenciálních uchazečů o práci s možností customizovaných filtrů, výtisku smluv na základě pracovní pozice, firmy apod.


Logo

KAITOS

Nástupce software ProcyonA poskytuje kompletní nástroje pro digitalizaci knihovních, archivních a muzejních sbírek podle aktuálních standardů a lze jej snadno přizpůsobit konkrétním potřebám jednotlivých institucí. Vestavěná workflow a řada automatizačních prvků předurčují systém pro produktivní využití v digitalizačních projektech libovolného rozsahu.


Logo

inkCapture

Unikání aplikace inkCapture je zaměřená na rozpoznávání ručně psaného písma. Nabídne nejen vytěžení textu z dokumentu, ale také pokročilé vyhledávání v dokumentech, kde nebude hledat pouze přesnou shodu, ale také slova podobná. Umožní tak významně zúžit objem stránek, které je potřeba prostudovat při hledání určitého výrazu. Ve vyhledané podmnožině stránek vyhodnotí míru jistoty nalezení hledaného textu a badateli tak dá jasnou informaci, kde se studováním začít a kde je největší pravděpodobnost úspěchu. Umožní také hledání na základě obrazu, kdy se v dokumentu vyhledá text vizuálně podobný zadanému obrázku. Základní vlastností celého řešení je přitom kontinuální učení a zdokonalování schopností na základě zpětné vazby z rozpoznávání textu a vyhledávání.