»

Reference vývoje software a aplikací

Vybrané reference vývoje software a aplikací a implementace informačních systémů a systémů správy dokumentů a obsahu na míru. V rámci DMS/ECM systémů se zaměřujeme na optimální přizpůsobení a customizace technologie ELO na míru potřebám zákazníka.

Logo VZP.

Specializovaný software pro skenovací pracoviště

Cílem projektu bylo vzhledem k velkému množství fyzických papírových dokumentů automatizovat skenování na podatelně, tzv. „skenovacích“ pracovištích, zefektivnit samotné skenování, a hlavně předávání dokumentů v elektronické podobě do spisové služby. Součástí implementace byl vývoj specializované softwarové aplikace, která řídí celý proces skenování. Více o projektu pro VZP.

Skenovací pracoviště - aplikace od společnosti EXON.

Logo VZP.

Rozvoj UI komponent pro Windows aplikace a automatizovanou úpravu Word a Excel dokumentů

Kontinuální vývoj pro německou společnost STARCON GmbH zahrnoval rozvoj UI komponent pro aplikace Windows. Řešení pro automatizovanou úpravu Word a Excel dokumentů. V rámci vytváření knihovny pro MS Word bylo dosaženo významného pokroku umožňující skládání a rozkládání Word dokumentů pomocí fragmentů. Automatické skládání fragmentů do jednotné šablony uchovává styly, formáty, číslování a další parametry. Dalším klíčovým prvkem byla knihovna pro Excel dokumenty, která efektivně řešila problémy s odkazy na buňky při kopírování a přesouvání vzorců na novou pozici. Tato knihovna přispěla k bezproblémové manipulaci s daty v Excelu.


Logo T-KALK.

Software pro plánování výroby

Pro výpočet normovacích výrobních časů byla vytvořena softwarová aplikace T-KALK. Umožňuje tvorbu kvalitních výkonových norem, které jsou potřebné pro tvorbu cenových kalkulací a pro řízení výrobních kapacit. Obsahuje vlastní metodiku výpočtu výrobních časů, kterou mohou použít technologové všech typů výrobních společností. Díky kvalitní normativní základně umožňuje T-Kalk lépe řídit výkony společnosti a plánovat výrobní kapacity. Nástroj je propojen s ERP systémy pro získání dat. Je využíván jako modul v komplexním informačním systému QI a je využíván mnoha desítkami zákazníků. Více o aplikaci.

T-kalk uživatelské prostředí. T-kalk uživatelské prostředí. T-kalk uživatelské prostředí.

Plzeňský Prazdroj logo.

Systémy pro optimalizaci výrobních a distribučních procesů v Plzeňském Prazdroji

EXON poskytuje komplexní vývoj a implementaci softwarových nástrojů a informačních systémů pro Plzeňský Prazdroj s cílem optimalizovat a zefektivnit klíčové oblasti jejich podnikání. Tato široká škála interních systémů a aplikací podporuje plánování, správu a optimalizaci různých procesů v celém výrobním a distribučním řetězci. Tým vývojářů společnosti EXON aktivně pracuje na vývoji, přizpůsobení a podpoře plánovacích systémů napříč celou Evropou. Mezi nejvýznamnější systémy patří ESCAPE a NOSTRA, které jsou rozšířeny do 6 evropských zemí. Více o vývoji pro Plzeňský Prazdroj.


KPI monitoring od společnosti EXON.

KPI – Klíčové ukazatele výkonnosti

Vývoj aplikace KPI – nástroj pro vytváření reportů a dashboardů s propojením na docházkové systémy, CRM, DMS, účetní a jiné systémy.

KPI monitoring od společnosti EXON. KPI monitoring od společnosti EXON.


Plzeňský Prazdroj logo.

Software pro výpočet optimálního rozložení výroby piva

Vývoj aplikace „Optimal Batch“ pro výpočet optimálního výrobního množství piva dle priorit (rychlost výroby, ekonomika, efektivity, plnění objednávek…). Nástroj spolupracuje s ERP systémy.

Aplikace OPTIMAL BATCH. Aplikace OPTIMAL BATCH.


Penny Market logo.

Efektivní zpracování a využití rozsáhlých záznamů pro lepší porozumění zákaznickým potřebám a maximalizaci potenciálu datových aktiv

Pro společnost Penny Market s.r.o. probíhala digitalizace zákaznických formulářů zahrnující skenování a následné vytěžování dat (OCR, ICR). Součástí byl outsourcing nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Byla vytvořena a customizována databáze vytěžených dat. Aplikace umožňuje křížové porovnání s číselníky, geografické kontroly aj. Množství zpracovaných formulářů > 5 mil. Podobně byla aplikace vyvinuta pro společnost BILLA s.r.o. včetně verifikace lokace bydliště zákazníka.

Následně proběhl vývoj API rozhraní pro online registraci zákaznických karet Penny za účelem poskytování údajů o potenciálních nebo stávajících zákaznících pro potřeby aplikace Pennykarta.cz. Vývoj a poskytnutí outsourcingu. Více o projektu pro Penny Market.

Aplikace DbView. Aplikace DbView. Penny karta online.


Logo aplikace KAITOS.

Digitalizace kulturního dědictví umělou inteligencí

Vývoj sofistikovaného informačního systému, který představuje významný krok v oblasti digitalizace knihovních, archivních a muzejních sbírek. Toto komplexní řešení pod názvem KAITOS bylo koncipováno s důrazem na splnění nejnovějších standardů v oboru digitalizace, zejména s ohledem na stanovené normy Národní digitální knihovnou s cílem masivní digitalizace kulturního dědictví České republiky. Centrálním aspektem tohoto informačního systému je jeho schopnost poskytovat kvalitní, kompatibilní a masivní digitalizaci sbírek s ohledem na možnost snadné integrace do celosvětových digitálních knihoven a archivů. Systém byl navržen s důrazem na respektování nejvyšších standardů v oblasti zachování a dostupnosti kulturního dědictví a umožňuje digitalizovat ve velkém rozsahu pomocí pokročilých funkcí a technologií.

Využívání prvků umělé inteligence v rámci cloudového řešení představuje další inovativní prvek tohoto projektu. Tato integrace umožňuje efektivní automatizaci procesů, které byly dříve závislé na manuální práci. To zahrnuje nejen zrychlení procesu digitalizace, ale též zvýšení přesnosti a kvality výsledných digitálních záznamů.

Více o projektu KAITOS.

Kaitos klient. Kaitos klient. Kaitos klient. Kaitos klient. Kaitos klient. Kaitos klient.


Logo aplikace inkCapture.

Vývoj průlomové aplikace pro tvorbu osobních digitálních sbírek s funkcí rozpoznávání ručně psaného písma

Unikání aplikace inkCapture je zaměřená na rozpoznávání ručně psaného písma. Nabídne nejen vytěžení textu z dokumentu, ale také pokročilé vyhledávání v dokumentech, kde nebude hledat pouze přesnou shodu, ale také slova podobná. Umožní tak významně zúžit objem stránek, které je potřeba prostudovat při hledání určitého výrazu. Ve vyhledané podmnožině stránek vyhodnotí míru jistoty nalezení hledaného textu a badateli tak dá jasnou informaci, kde se studováním začít a kde je největší pravděpodobnost úspěchu. Umožní také hledání na základě obrazu, kdy se v dokumentu vyhledá text vizuálně podobný zadanému obrázku. Základní vlastností celého řešení je přitom kontinuální učení a zdokonalování schopností na základě zpětné vazby z rozpoznávání textu a vyhledávání.

Více o projektu inkCapture.

inkCapture screen aplikace. inkCapture screen aplikace. inkCapture screen aplikace.


Logo digitální kanceláře Exonis.

Modulární řešení digitální kanceláře

Nadstavba ECM ELO upravena na míru pro agendy: faktury, smlouvy a objednávky. Exonis je jednoduchý a intuitivní DMS systém na míru konkrétním dokumentům nabízející přívětivé uživatelské prostředí a roste společně s potřebami společnosti. Obsahuje všechny důležité funkce a procesy potřebné pro dané agendy.

sluzby-a-produkty/standard-faktury/ukoly.PNG. Exonis smlouvy. Exonis objednávky. Exonis úvodní obrazovka.


Logo docházkového systému.

Docházkový systém

Aplikace slouží pro každodenní vyplňování docházky a činností všech zaměstnanců a brigádníků. Tyto údaje jsou následně v aplikaci schvalovány jejich vedoucími, pokud jde o interní činnosti, a projektovými/servisními manažery, pokud se jedná o činnosti na zákaznických projektech. Dále je v Docházkovém systému možno použít několik různých exportů. Důležitý je především export podkladů pro mzdy, který je po kontrole a úpravě použit jako podklad pro výpočet a následné proplacení mezd zaměstnancům. Další předdefinované exporty jsou např. export pro evidenci pracovní doby nebo export pracovních cest. Rovněž je možné nadefinovat exporty vlastní.


Procyona Logo.

Software pro editace metadat a tvorbu PSP balíčků

Systém ProcyonA poskytuje kompletní nástroje pro digitalizaci knihovních, archivních, muzejních a sbírkových fondů podle aktuálních standardů. Díky modularitě a integraci specializovaných prostředků (např. pro zpracování obrazu, OCR a automatizaci kontroly kvality) je možné jednoduše přizpůsobit funkcionality systému pro konkrétní potřeby uživatele. Vestavěné workflow a řada automatizačních prvků předurčují systém ProcyonA pro produktivní využití v digitalizačních projektech všech velikostí. ProcyonA může být snadno začleněn například do systémů s architekturou OAIS.


Anonymizační aplikace.

Anonymizace (začernění) dat a nahrání do Registru smluv

Anonymizační modul slouží k anonymizaci (začerňování) vybraných smluv, které podléhají zákonu o Registru smluv (340/2015 Sb.) a jejich přípravě ke zveřejnění v Informačním systému registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Modul umožňuje na jedno kliknutí smlouvu zveřejnit/modifikovat/smazat/přidat dodatek. Řešení je navrženo v prostředí systému DMS ELO.

Anonymizační aplikace. Anonymizační aplikace. Anonymizační aplikace. Anonymizační aplikace.


Kontrola elektronických podpisů dle eIDAS.

Kontrola elektronických podpisů dle eIDAS

Na základě změny legislativy byl pro problematiku eIDAS vyvinut modul, který pracuje na pozadí prostředí DMS ELO a automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, zda jsou opatřeny platným elektronickým podpisem. Elektronický podpis je poté ověřen proti certifikačním autoritám v souladu s nařízením eIDAS. Více o modulu na kontrolu elektronických podpisů dle eIDAS.

Kontrola podpisů dle eIDAS. Kontrola podpisů dle eIDAS.


Elektronická skartace dokumentů od společnosti EXON.

Elektronická skartace digitálních dokumentů

Aplikace Record Manager zajišťuje skartační řízení pro elektronické dokumenty uložené v DMS ELO. Na základě spisového znaku, skartační lhůty a data vyřízení dokumentu (ukončení workflow) je možné nechat vygenerovat přehledný návrh dokumentů, které by měly být z archivu DMS ELO odstraněny (fyzickým odstraněním nebo předáním oblastnímu archivu v elektronické podobě).

Record Manager.


Pracovní agentura od společnosti EXON.

Pracovní agentura

Vývoj aplikace, databáze uchazečů o práci, pro efektivní plánování směn pracovníků jednotlivých nasmlouvaných zaměstnavatelů. Agentura má k dispozici plně automatizovanou databázi potenciálních uchazečů o práci s možností customizovaných filtrů, výtisku smluv na základě pracovní pozice, firmy apod.