»

Reference vývoje software a aplikací

Vybrané reference vývoje software a aplikací a implementace informačních systémů a systémů správy dokumentů a obsahu na míru. V rámci DMS systémů se zaměřujeme na optimální přizpůsobení technologie ELO.

Logo VZP.

Specializovaná aplikace miniskenovacího pracoviště

Cílem projektu bylo vzhledme k velkému množství fyzických papírových dokumentů automatizovat skenování na podatelně, tzv. „miniskenovacích“ pracovištích, zefektivnit samotné skenování, a hlavně předávání dokumentů v elektronické podobě do spisové služby. Součástí implementace byl vývoj specializované softwarové aplikace, která řídí celý proces skenování. Více o projektu pro VZP.

Miniskenovací pracoviště - aplikace od společnosti EXON.

Logo T-KALK.

Aplikace pro plánování výroby

SW aplikace T-KALK určená pro výpočet normovacích výrobních časů v jazyce C# typu klient-server. Nástroj je propojen s ERP systémy pro získání dat. Umožňuje tvorbu kvalitních výkonových norem, které jsou potřebné pro tvorbu cenových kalkulací a pro řízení výrobncíh kapacit. Více o aplikaci.

T-kalk uživatelské prostředí. T-kalk uživatelské prostředí. T-kalk uživatelské prostředí.

Asahilogo.

Vývoj pro Asahi Breweries

Vývoj, případně spolupráce na vývoji:

  • Interních systémů pro plánovaní výroby a distribuce piva.
  • Nástroje plánování poptávky.
  • Systému pro plánování nákupu vratných obalů.
  • Testování těchto nástrojů a podpora uživatelů napříč celou skupinou Asahi CEE.
  • Aplikace pro plánování akcí a slev na pivo, hodnocení zaměstnanců.
  • Aplikace pro evidenci.
  • Aplikace pro plánování akcí a slev na pivo.
  • Aplikace pro hodnocení zaměstnanců, evidenci vymáhání pohledávek.
  • Mobilní webová aplikace pro focení, např. umístění v supermarketech.

KPI monitoring od společnosti EXON.

KPI – Klíčové ukazatele výkonnosti

Vývoj aplikace KPI – nástroj pro vytváření reportů a dashboardů s propojením na docházkové systémy, CRM, DMS, účetní a jiné systémy.

KPI monitoring od společnosti EXON. KPI monitoring od společnosti EXON.


Plzeňský Prazdroj logo.

Aplikace pro výpočet optimálního rozložení výroby piva

Vývoj aplikace „Optimal Batch“ pro výpočet optimálního výrobního množství piva dle priorit (rychlost výroby, ekonomika, efektivity, plnění objednávek…). Nástroj spolupracuje s ERP systémy. Průběžný vývoj aplikací pro plánování slev, hodnocení zaměstnanců, rozdělování rozpočtů, evidence vymáhání pohledávek a mobilní webové aplikace pro focení.

Aplikace OPTIMAL BATCH. Aplikace OPTIMAL BATCH.


Penny Market logo.

Vytěžování a validace zákaznických formulářů

Pro společnost Penny Market s.r.o. probíhala digitalizace zákaznických formulářů zahrnující skenování a následné vytěžování dat (OCR, ICR). Součástí byl outsourcing nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Byla vytvořena a customizována databáze vytěžených dat. Aplikace umožňuje křížové porovnání s číselníky, geografické kontroly aj. Množství zpracovaných formulářů > 3-5 mil. Podobně byla aplikace vyvinuta pro společnost BILLA s.r.o. včetně verifikace lokace bydliště zákazníka.

Následně proběhl vývoj API rozhraní pro online registraci zákaznických karet Penny za účelem poskytování údajů o potenciálních nebo stávajících zákaznících pro potřeby aplikace Pennykarta.cz. Vývoj a poskytnutí outsourcingu. Více o projektu pro Penny Market.

Aplikace DbView. Aplikace DbView. Penny karta online.


Logo aplikace KAITOS.

Digitalizace kulturního dědictví umělou inteligencí

KAITOS, nástupce software ProcyonA, poskytuje kompletní nástroje pro digitalizaci knihovních, archivních a muzejních sbírek podle aktuálních standardů a lze jej snadno přizpůsobit konkrétním potřebám jednotlivých institucí. Vestavěná workflow a řada automatizačních prvků předurčují systém pro produktivní využití v digitalizačních projektech libovolného rozsahu.

Kaitos klient. Kaitos klient. Kaitos klient. Kaitos klient. Kaitos klient. Kaitos klient.


Logo aplikace inkCapture.

Aplikace pro vytěžování ručně psaného písma

Unikání aplikace inkCapture je zaměřená na rozpoznávání ručně psaného písma. Nabídne nejen vytěžení textu z dokumentu, ale také pokročilé vyhledávání v dokumentech, kde nebude hledat pouze přesnou shodu, ale také slova podobná. Umožní tak významně zúžit objem stránek, které je potřeba prostudovat při hledání určitého výrazu. Ve vyhledané podmnožině stránek vyhodnotí míru jistoty nalezení hledaného textu a badateli tak dá jasnou informaci, kde se studováním začít a kde je největší pravděpodobnost úspěchu. Umožní také hledání na základě obrazu, kdy se v dokumentu vyhledá text vizuálně podobný zadanému obrázku. Základní vlastností celého řešení je přitom kontinuální učení a zdokonalování schopností na základě zpětné vazby z rozpoznávání textu a vyhledávání.

inkCapture screen aplikace. inkCapture screen aplikace. inkCapture screen aplikace.


Logo digitální kanceláře Exonis.

Modulární řešení digitální kanceláře

Nadstavba ECM ELO upravena na míru pro agendy: faktury, smlouvy a objednávky. Exonis je jednoduchý a intuitivní DMS systém na míru konkrétním dokumentům nabízející přívětivé uživatelské prostředí a roste společně s potřebami společnosti. Obsahuje všechny důležité funkce a procesy potřebné pro dané agendy.

sluzby-a-produkty/standard-faktury/ukoly.PNG. Exonis smlouvy. Exonis objednávky. Exonis úvodní obrazovka.


Logo docházkového systému.

Docházkový systém

Aplikace slouží pro každodenní vyplňování docházky a činností všech zaměstnanců a brigádníků. Tyto údaje jsou následně v aplikaci schvalovány jejich vedoucími, pokud jde o interní činnosti, a projektovými/servisními manažery, pokud se jedná o činnosti na zákaznických projektech. Dále je v Docházkovém systému možno použít několik různých exportů. Důležitý je především export podkladů pro mzdy, který je po kontrole a úpravě použit jako podklad pro výpočet a následné proplacení mezd zaměstnancům. Další předdefinované exporty jsou např. export pro evidenci pracovní doby nebo export pracovních cest. Rovněž je možné nadefinovat exporty vlastní.


Procyona Logo.

Software pro editace metadat a tvorbu PSP balíčků

Systém ProcyonA poskytuje kompletní nástroje pro digitalizaci knihovních, archivních, muzejních a sbírkových fondů podle aktuálních standardů. Díky modularitě a integraci specializovaných prostředků (např. pro zpracování obrazu, OCR a automatizaci kontroly kvality) je možné jednoduše přizpůsobit funkcionality systému pro konkrétní potřeby uživatele. Vestavěné workflow a řada automatizačních prvků předurčují systém ProcyonA pro produktivní využití v digitalizačních projektech všech velikostí. ProcyonA může být snadno začleněn například do systémů s architekturou OAIS.


Anonymizační aplikace.

Anonymizace (začernění) dat a nahrání do Registru smluv

Anonymizační modul slouží k anonymizaci (začerňování) vybraných smluv, které podléhají zákonu o Registru smluv (340/2015 Sb.) a jejich přípravě ke zveřejnění v Informačním systému registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Modul umožňuje na jedno kliknutí smlouvu zveřejnit/modifikovat/smazat/přidat dodatek. Řešení je navrženo v prostředí systému DMS ELO.

Anonymizační aplikace. Anonymizační aplikace. Anonymizační aplikace. Anonymizační aplikace.


Kontrola elektronických podpisů dle eIDAS.

Kontrola elektronických podpisů dle eIDAS

Na základě změny legislativy byl pro problematiku eIDAS vyvinut modul, který pracuje na pozadí prostředí DMS ELO a automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, zda jsou opatřeny platným elektronickým podpisem. Elektronický podpis je poté ověřen proti certifikačním autoritám v souladu s nařízením eIDAS. Více o modulu na kontrolu elektronických podpisů dle eIDAS.

Kontrola podpisů dle eIDAS. Kontrola podpisů dle eIDAS.


Elektronická skartace dokumentů od společnosti EXON.

Elektronická skartace digitálních dokumentů

Aplikace Record Manager zajišťuje skartační řízení pro elektronické dokumenty uložené v DMS ELO. Na základě spisového znaku, skartační lhůty a data vyřízení dokumentu (ukončení workflow) je možné nechat vygenerovat přehledný návrh dokumentů, které by měly být z archivu DMS ELO odstraněny (fyzickým odstraněním nebo předáním oblastnímu archivu v elektronické podobě).

Record Manager.


Pracovní agentura od společnosti EXON.

Pracovní agentura

Vývoj aplikace, databáze uchazečů o práci, pro efektivní plánování směn pracovníků jednotlivých nasmlouvaných zaměstnavatelů. Agentura má k dispozici plně automatizovanou databázi potenciálních uchazečů o práci s možností customizovaných filtrů, výtisku smluv na základě pracovní pozice, firmy apod.