Pro digitalizaci kulturního obsahu (respektive dědictví) využíváme řadu softwarových nástrojů. Mezi ně patří ProcyonA, který slouží pro generování PSP balíčků. Zároveň na zpracování a úpravu naskenovaných předloh využíváme LIMB Processing od společnosti i2S. Níže je též zmíněný systém KAITOS, který je ve stádiu vývoje. Ve zkratce: činnosti při generování PSP balíčků dle NDK (Národní digitální knihovny) v systému ProcyonA zahrnující ruční popis stránek a tvorbu metadat (nyní vytvářeny manuálně) budou nahrazeny umělou inteligencí. Ve vývoji je současně také software Inkcapture, jehož posláním je vytěžování ručně psaných historických dokumentů.


PSP balíčky dle standardů Národní digitální knihovny

Logo produktu Procyona.

Komplexní nástroj pro digitalizaci knihovních fondů dle aktuálních standardů

Vyvíjený software ProcyonA, který poskytuje kompletní nástroje pro digitalizaci knihovních, archivních, muzejních a sbírkových fondů podle aktuálních standardů. Proces digitalizace pod kontrolou (skenování, ořez, metadata). Generování PSP balíčků pro Kramerius.


Umělá inteligence pro vytváření PSP balíčků

Logo produktu KAITOS.

Umělá inteligence putuje do knihoven

Vyvíjený software KAITOS od společnosti EXON. Kaitos je profesionální software, který komplexně umožňuje digitalizaci kulturního obsahu, jako jsou monografie, rukopisy, periodika, staré tisky, staré mapy a další vzácné zdroje. Je vyvinut pro potřeby univerzit, knihoven, muzea nebo digitalizačních jednotek po celém světě. Moderní řešení pro digitalizaci kulturního dědictví, postavené na nejnovějších poznatcích v oblasti umělé inteligence a vybavené pro práci s velkým objemem dat.


Digitální vytěžování historických rukopisů

Logo produktu InkCapture.

Vytěžování ručně psaného písma

InkCapture je software, který mění možnosti digitalizace historických ručně psaných dokumentů. Projekt je aktuálně ve fázi vývoje ve spolupráci s vědeckými i historickými institucemi. InkCapture má za cíl nasazením moderních metod strojového učení a počítačového vidění umožnit získat z ručně psaných dokumentů informace, které revolučním způsobem změní možnosti vyhledávání v historických dokumentech.


Nástroje pro zpracování skenů

Logo produktu Limb Processing.

Kompletní řetězec procesů pro digitalizaci kulturního dědictví

Aplikace LIMB Processing od společnosti i2S. Poskytuje nástroje pro zpracování obrazu s velkým množstvím funkcí (ořez, narovnání, korekce, OCR, korekce světelnosti apod.). LIMB je skvělý nástroj pro digitalizaci všech kulturně-historických dokumentů (knihy, archivy, noviny, mapy, fotografie, kresby atd.).


 

Pro více informací nás kontaktujte