fbpx Jak dlouho musíme archivovat doklady? | EXON
Zpět na seznam článků Rady a Tipy z digitální kanceláře
Jak dlouho musíme archivovat doklady? Článek společnosti EXON.

Jak dlouho musíme archivovat doklady?

V rámci digitalizace je namístě si rovněž říci, jak dlouho je ze zákona povinné uchovávat doklady a dokumenty, jako jsou účetní doklady či personální dokumenty. Často se nás na toto téma ptáte, a jelikož je toho relativně hodně, rozhodli jsme se Vám tuto problematiku sepsat do krátkého článku.

V Exonu preferujeme digitální formu archivování, bavme se tedy o elektronické archivaci dokladů. V tomto ohledu musíme splnit předpoklady pro elektronickou archivaci, a to v rámci důvěryhodného úložiště.


Co je důvěryhodný dokument?

 
 • Původ, pravost a neměnnost

 • Aby dokument splňoval vlastnosti důvěryhodnosti, musíme být schopni jednoznačně určit původ a pravost v čase, po celý jeho životní cyklus. Důvěryhodný dokument je čitelný a můžeme zajistit, že jej nikdo neporušil.

 • Elektronicky podepsán

 • Veškeré osobní změny zaměstnanců jsou evidovány, např. změny bydliště, čísla bankovního účtu nebo dosažená vzdělání. Změny jsou formou úkolů předány na personální oddělení, zároveň jsou k dispozici mzdovému účetnímu. Na toto téma je zajímavý pojem žurnálování dokumentů, který zaručí, že nám stačí jedno časové razítko na větší počet dokumentů. Více o důvěryhodném archivu a jeho funkcích.


  Jak dlouho uchovávat účetní doklady?

  Dle zákona o účetnictví, konkrétně č. 563/1991 Sb. (§ 31 a § 32) jsou lhůty pro uchování účetních záznamů (pozn.: počínajících koncem účetního období, kterého se týkají) a Zákona o dani z přidané hodnoty, konkrétně č. 235/2004 Sb. § 35:

 • 5 let

 • Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

 • 10 let

 • Účetní závěrky a výroční zprávy. Daňové doklady pro plátce DPH. Na otázku: „jak dlouho archivovat faktury?“ pro plátce DPH je tedy odpověď: 10 let.


  Jak dlouho archivovat personální dokumenty?

  Dle č. 582/1991 Sb. § 35a Zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb.) jsou zaměstnavatelé povinní uchovávat následující doklady:

 • 3 roky

 • Stejnopisy evidenčních listů.

 • 30 let

 • Mzdové listy nebo účetní záznamy pro účely důchodového pojištění (u mzdových listů nebo účetních záznamů pro výpočet starobního důchodu po dobu 10 let). Personalistika je na dokumentaci velice náročná. Více o digitalizaci HR.


  DMS/ECM jako důvěryhodný archiv

  Krátce jsme shrnuli ty nejpodstatnější archivační lhůty účetních dokladů. Neznalost zákona neomlouvá, proto doporučujeme si v klidu pročíst dané zákony. Pokud chcete mít absolutní přehled o vašich dokumentech, nemusí být pouze ze zákonného hlediska, využijte elektronickou archivaci dokumentů v prostředí systému pro správu dokumentů a obsahu DMS/ECM ELO od společnosti EXON. Archiv může vypadat jako na obrázku níže.

  Digitální archiv faktur v ELO ECM Suite.

  Důvěryhodný archiv je pouze jednou z mnoha funkcí, které DMS/ECM ELO nabízí. Může fungovat jako centrální úložiště všech podnikových systémů a pracovat v tichosti na pozadí v roli jednotného archivu v rámci celé technologické infrastruktury společnosti. Více o ELO jako centrální archiv.Autor článku: Petr Polanský
 

Více článků od společnosti EXON


Důvěryhodné úložiště pro dlouhodobou archivaci účetních dokladů

3D dlouhodobý, důvěryhodný a digitální archiv od společnosti EXON v prostředí systému pro správu dokumentů a obsahu DMS/ECM ELO.

3D archiv v prostředí DMS/ECM ELO

Dlouhodobý, důvěryhodný a digitální archiv

Tzv. 3D archiv v prostředí DMS/ECM systému zajistí původ a pravost uložených dokumentů. Zaručí důvěryhodnost informací po celou dobu životního cyklu dokumentu, tedy od jeho vzniku až po případnou skartaci. ELO nabízí mnoho zajímavých funkcí, např. žurnálování, kdy stačí jedno časové razítko na větší množství dokladů.

Více o důvěryhodném ukládání dokumentů
 

Pro více informací nás kontaktujte