»
 

Vytěžování je účelná extrakce informací a dat z dokumentů. Předchází chybovosti způsobené ručním přepisováním dat z dokumentů. Díky vytěžování je možné zpracovat kvalitněji větší množství dokumentů, dochází ke snižování nákladů na kvalifikovanou pracovní sílu, která se může zabývat podstatnými věcmi a samotné přepisování přenechat stroji. Navíc zpracování faktur, což jsou stále nejčastější typy dokumentů k vytěžování, dochází k transparentnímu procesu zpracování spolu s výrazným zkrácením doby celého procesu.


Vytěžování faktur
Chceme si nechat vytěžovat faktury formou služby
Software pro vytěžování
Chceme pořizovat vlastní software

Co je vytěžování dat?

Vytěžování dat je proces získávání dat z digitální předlohy. Tuto činnost provádí software, který nahrazuje ruční předpisování textu. Systém detekuje text na obrázku a extrahuje ho do libovolných systémů. Vytěžování dat nahrazuje ruční přepis dokumentů, který je nákladný, zdlouhavý a může být příčinou nemalé chybovosti. Vytěžování provádí OCR (optical character recognation) software. Následně je možné s vytěženým textem dále pracovat jako s jakýmkoliv digitálním textem. OCR je systém, který opticky rozpozná znaky z obrázku dokumentu a pomocí algoritmů jim přiřadí znak. Systém si po rozpoznání své výsledky kontroluje a využívá k tomu vlastnosti daného jazyka, jelikož každý jazyk má určitou pravděpodobnost výskytu kombinací určitých písmen vedle sebe.

Novinkou v oboru vytěžování dat je systém ICR (inteligent character recogration), který je nástavbou systému OCR. Zaměřuje se na vytěžování dat z ručně psaných textů, což je v oblasti vytěžování dat novinka. Systém OCR je také schopen rozpoznat ručně psaný text, ale kvalita rozpoznání značně klesá oproti tištěnému textu. Jaký je rozdíl mezi OCR a ICR?


Hlavní přínos vytěžování?

Hlavním přínosem vytěžovacích systémů je automatizovaný, rychlý, kvalitní a efektivní přepis dat z papírového dokumentu do elektronické podoby. Vytěžovací softwary lze napojit na velké množství systémů, jako jsou ERP a DMS/ECM systémy, administrativní registr ekonomických subjektů ARES nebo různé veřejné či vlastní číselníky.


  • Dlouholetá tradice
  • Tým odborníků
  • Specializované kamery i2S
  • Skenery pro šetrnou digitalizaci
  • Vlastní vývoj software
  • Projekty VISK7
  • Bohaté reference
  • Zkušenosti a know-how

Kontaktní formulář

Zajímáte se o digitalizaci? Pro více informací nás kontaktujte.