»
 

Vytěžování je účelná extrakce informací a dat z dokumentů. Předchází chybovosti způsobené ručním přepisováním dat z dokumentů. Díky vytěžování je možné zpracovat kvalitněji větší množství dokumentů, dochází ke snižování nákladů na kvalifikovanou pracovní sílu, která se může zabývat podstatnými věcmi a samotné přepisování přenechat stroji. Navíc zpracování faktur, což jsou stále nejčastější typy dokumentů k vytěžování, dochází k transparentnímu procesu zpracování spolu s výrazným zkrácením doby celého procesu.


Software pro vytěžování dat z faktur - OCR
Vytěžování dat z faktur / Software / OCR / Hlavičky a patičky / Položky faktury / Objednávky

Vytěžování dat z přijatých faktur formou služby / outsourcing digitalizace

Sháníte vytěžovací nástroj? Chcete vytěžovat faktury či jiné dokumenty?

Napište nám o své představě. Připravíme pro Vás optimální návrh řešení, cenovou nabídku a představíme podobné projekty. Pro delší zprávy a přílohy můžete využít email: .


Co je vytěžování dat?

Vytěžování dat je proces získávání dat z digitální předlohy. Tuto činnost provádí software, který nahrazuje ruční předpisování textu. Systém detekuje text na obrázku a extrahuje ho do libovolných systémů. Vytěžování dat nahrazuje ruční přepis dokumentů, který je nákladný, zdlouhavý a může být příčinou nemalé chybovosti. Vytěžování provádí OCR (optical character recognation) software. Následně je možné s vytěženým textem dále pracovat jako s jakýmkoliv digitálním textem. OCR je systém, který opticky rozpozná znaky z obrázku dokumentu a pomocí algoritmů jim přiřadí znak. Systém si po rozpoznání své výsledky kontroluje a využívá k tomu vlastnosti daného jazyka, jelikož každý jazyk má určitou pravděpodobnost výskytu kombinací určitých písmen vedle sebe.

Novinkou v oboru vytěžování dat je systém ICR (inteligent character recogration), který je nástavbou systému OCR. Zaměřuje se na vytěžování dat z ručně psaných textů, což je v oblasti vytěžování dat novinka. Systém OCR je také schopen rozpoznat ručně psaný text, ale kvalita rozpoznání značně klesá oproti tištěnému textu. Jaký je rozdíl mezi OCR a ICR?


Hlavní přínos vytěžování?

Hlavním přínosem vytěžovacích systémů je automatizovaný, rychlý, kvalitní a efektivní přepis dat z papírového dokumentu do elektronické podoby. Vytěžovací softwary lze napojit na velké množství systémů, jako jsou ERP a DMS/ECM systémy, administrativní registr ekonomických subjektů ARES nebo různé veřejné či vlastní číselníky.


  • Dlouholetá tradice
  • Tým odborníků
  • Specializované kamery i2S
  • Skenery pro šetrnou digitalizaci
  • Vlastní vývoj software
  • Projekty VISK7
  • Bohaté reference
  • Zkušenosti a know-how

Kontaktní formulář

Zajímáte se o řešení pro digitalizaci? Pro více informací nás kontaktujte.