»»

Modul pro kontrolu elektronických podpisů dle eIDAS pracuje na pozadí prostředí DMS ELO a automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, které by měly být opatřené platným elektronickým podpisem. Elektronický podpis je poté ověřen proti certifikačním autoritám v souladu s nařízením eIDAS.

 • Nařízení eIDAS o „elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu“ je platné od 1.7.2016.
 • Z nařízení vyplývá, že elektronický dokument podepsaný kvalifikovaným podpisem lze doručit libovolným způsobem.
 • Od 1.7.2016 nemůže veřejná správa požadovat pouze listinnou podobu a odmítat elektronický dokument pro jeho formu.
 • Na elektronický dokument podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem se nahlíží stejně jako na dokument v listinné podobě s vlastnoručním podpisem.

 • Má povinnost ověřit podpis na dokumentu dvakrát během 24 hodin. Pokud je u podpisu časové razítko, a je jasné, že podpis je starší než 24 hodin, stačí ho ověřit jen jednou.
 • Musí umět ověřit podpis napříč EU.
 • Pokud přijde dokument datovou schránkou, podpis mít nemusí. Pokud ho ale má, je nutné jej ověřit.
 • Státní správa má povinnost dokument přijmout a uložit. Výjimku představují zavirované dokumenty.
 • Pokud chybí podpis, nebo je nevalidní, podávající má 3-5 dnů na to, aby vše uvedl do pořádku. Organizace nemá povinnost o tom podávajícího informovat. Pokud není náprava sjednána, bere se jako by k podání nedošlo.

 • Každá z integrovaných aplikací si žádá o ověření dokumentů.
 • Průběh ověřování je zaznamenáván u každého dokumentu. Samotné nařízení říká, že je v některých případech nutné po 24 hodinách znovu ověřit platnost podpisu. Veškeré tyto kroky, události jsou zaznamenávány protokolorálně ke každému dokumentu.


Neporušenost a autenticita

Začerňování citlivých dat

Workflow datových zpráv

Kontrola elektronických podpisů

Hlídání expirace

Skartační řízení

Kontaktní formulář

Zajímáte se o řešení pro digitalizaci? Pro více informací nás kontaktujte.