Důvěryhodné úložistě v prostředí DMS/ECM ELO.

Důvěryhodný archiv zajišťuje takový způsob ukládání, který umožní dokladovat původ a pravost dokumentů. Archiv elektronických dokumentů zajišťuje jejich uložení tak, aby byla zaručena důvěryhodnost informací po celou dobu životního cyklu dokumentu, tedy od jeho vzniku až po případnou skartaci. Společnost EXON nabízí řešení postavené na technologii ELO Digital, která umožňuje archivovat dokumenty digitálně, dlouhodobě a důvěryhodně (tzv. 3D archiv) z jakéhokoliv informačního systému organizace.

Centrální přehledné úložiště

Vysoké zabezpečení, dohledatelnost dokumentu během pár vteřin

Neporušenost a autenticita

Doložení původu a pravosti elektronických originálů dle platné legislativy

Důraz na bezpečnost ukládání

Přístupy na základě oprávnění. Zabezpečení proti pozměňování dokumentů

V souladu s legislativou

Automatická kontrola platnosti časového razítka. Přeražení v případě vypršení platnosti. Datové schránky.

Životní cyklus dokumentu

Zajištění řádného ukončení životního cyklu dokumentu i metadat. Elektronické skartační řízení

Žurnálování

Použití jednoho časového razítka pro větší množství dokumentů

Důvěryhodný dokument

  • Je možné jednoznačně určit původ a prokázat jeho existenci v čase.
  • Je čitelný a můžeme ověřit, jestli jej nikdo neporušil.
  • Je podepsán elektronickým podpisem nebo časovým razítkem zajišťujícím autenticitu, původ dokladu a jeho neporušenost.
  • Zajištění řádného ukončení životního cyklu dokumentu i metadat: Elektronického skartačního řízení