»»

Anonymizační aplikace slouží pro začerňování citlivých údajů podléhající zákonu o registru smluv (340/2015 Sb.) s možností automatického odesílání do registru smluv. Výstupem anonymizace jsou požadované soubory uložené v definovaném adresáři. Modul je nabízen buď jako samostatná aplikace nebo je standardně napojovaný na DMS/ECM ELO, kde je vše zcela automatizované, včetně možnosti odesílání dat do registru smluv.Jak probíhá anonymizace dokumentů?

  • Začerňování TIFF a PDF souborů.
  • Automatická detekce textové vrstvy. Vytvoření prohledávatelného PDF.
  • Tvorba vlastních šablon. Jednou připravené začerňování dokumentu můžete uložit a použít pro začerňování dalších dokumentů.
  • Aplikace jednoduše vypálí údaje ze smlouvy a můžete je jednoduše vkládat do registru smluv.


Neporušenost a autenticita

Začerňování citlivých dat

Workflow datových zpráv

Kontrola elektronických podpisů

Hlídání expirace

Skartační řízení

Kontaktní formulář

Zajímáte se o řešení pro digitalizaci? Pro více informací nás kontaktujte.