Anonymizační aplikace slouží pro začerňování citlivých údajů podléhající zákonu o registru smluv (340/2015 Sb.) s možností automatického odesílání do registru smluv. Výstupem anonymizace jsou požadované soubory uložené v definovaném adresáři.

Modul je nabízen buď jako samostatná aplikace nebo je standardně napojovaný na DMS/ECM ELO, kde je vše zcela automatizované, včetně možnosti odesílání dat
do registru smluv.

 
  • Začerňování TIFF a PDF souborů.
  • Automatická detekce textové vrstvy. Vytvoření prohledávatelného PDF.
  • Tvorba vlastních šablon. Jednou připravené začerňování dokumentu můžete uložit a použít pro začerňování dalších dokumentů.
  • Aplikace jednoduše vypálí údaje ze smlouvy a můžete je jednoduše vkládat do registru smluv.