Cílem bylo zautomatizovat firemní procesy, zefektivnit práci s dokumenty, urychlit schvalovací procesy, vytěžovat faktury a především zajistit maximální bezpečnost archivovaných dokumentů. Banka CREDITAS implementovala systém pro správu dokumentů ELO, který jim veškeré požadavky splňuje, včetně napojení do interního účetního systému a doplňkového modulu s funkcí platebního kalendáře.

Bezpapírová kancelář v bance / bankovnictví

Management má nyní celkový přehled nad tokem všech dokumentů. Řešení umožnilo doložit veškeré akce a změny probíhající u jednotlivých dokumentů a zprůhlednit tak zpracování dokumentů v Bance CREDITAS. Více o projektu v případové studii.

Vytěžování dat z přijatých faktur

Vytvořili jsme prostředí pro zefektivnění práce s fakturami a objednávkami včetně schvalovacích procesů. Veliký důraz byl kladen na bezpečné archivování dokladů.

Dominik Zemko

Vedoucí oddělení IT konzultantů společnosti EXON

Případová studie ke stažení

  • Dovednosti:

    • Obsahuje případovou studii