Pivovar pracuje vzhledem k oboru činnosti s velkými objemy dokumentů. Projekt byl zaměřen v první fázi na práci s objednávkami a na evidenci, zpracování a schvalování dodavatelských faktur. Navazuje na rozšíření systému na zpracování dalších agend, např. vytvoření a zpracování dodavatelských a odběratelských smluv. Prvotním impulsem rozhodnutí byly především: tvorba interních objednávek, zpracování dodavatelských faktur, jejich schvalování a proplácení. Následné odeslání do knihy došlých faktur a uložení v důvěryhodném archivu. Součástí jsou smlouvy (dodavatelské i odběratelské), které zahrnují schvalovací workflow pro interní schválení, zaslání protistraně či elektronické podepsání a následnou archivaci (v důvěryhodném archivu – transparentní pro audit).

Elektronický proces schvalování dokumentů výrazně zrychluje a zprůhledňuje dané procesy. Předností je vzájemná provázanost jednotlivých dokumentů.

Jak lze řešit správu objednávek elektronicky? Podívejte se na ukázku uživatelského prostředí správy objednávek.

Správa dokumentů DMS/ECM v pivovaru

Elektronický proces schvalování výrazně zrychluje a zprůhledňuje dané procesy. Součástí řešení je vytěžování dat a elektronické podepisování dokumentů. Součást projektu je implementace spisové služby a napojení na ERP Aurora. Více o projektu v případové studii.

Správa, evidence a schvalování faktur, objednávek a smluv

Implementovali jsme systém, který pivovaru pomáhá se třemi základními typy agend: faktury, objednávky, smlouvy. Faktury zpracováváme intuitivním vytěžovacím nástrojem. Vytěžená data jsou dále v metadatech zpracována v dalších krocích. Předností je vzájemná provázanost jednotlivých dokumentů.

Martin Melichar

IT konzultant společnosti EXON

Případová studie ke stažení

  • Dovednosti:

    • Obsahuje případovou studii