Nemocnice Prachatice a.s. řešila problémy ve dvou rovinách. První z nich byla zastaralá spisová služba, kterou již nebylo možné snadno upgradovat. Druhou rovinou byl požadavek na zpracování provozních agend, zejména objednávek, smluv, došlých faktur, datových schránek (ISDS), elektronických podpisů, eIDAS a anonymizace dat s následným nahráním do registru smluv. Provozní dokumentace tvoří v práci zaměstnanců nemocnice nemalou část jejich práce. Více o projektech digitalizace zdravotnictví.

DMS/ECM správa dokumentů pro nemocnici

Projekt představuje analýzu a implementaci systému správy dokumentů ELO pro 70 uživatelů, včetně spisové služby a vytěžovacího nástroje. Součástí je také anonymizér, který umožňuje „začernění“ citlivých údajů smlouvy před odesláním do registru smluv. Více o projektu v případové studii.

Uživatelské prostředí aplikace pro anonymizaci smluv (začerňování citlivých údajů).

„Zpracování provozní dokumentace zahrnovalo velký podíl pracovních povinností jednotlivých zaměstnanců nemocnice. Nasadili jsme řešení, které zefektivnilo a zautomatizovalo dříve časově náročné každodenní činnosti.“

Ondřej Trnka

IT Konzultant společnosti EXON

Případová studie ke stažení

  • Dovednosti:

    • Obsahuje případovou studii