»»

Digitalizace faktur formou outsourcingu

Zpracování dokumentů znamená pro mnoho firem zdroj vysokých finančních nákladů, chybovost a neefektivní časové vytížení svých odborných zaměstnanců. Důvod spočívá v každodenní rutinní práci s velkým množstvím dokumentů a údajů, které z nich je třeba přepsat, zaevidovat a zpracovat. V drtivé většině se jedná právě o faktury. Společnosti, které obdrží stovky až tisíce faktur měsíčně ušetří práci několika zaměstnanců. Zároveň díky automatizaci faktur mohou kvalifikovaní lidé svůj čas využít efektivněji na důležitější úkoly.

Máte množství přijatých faktur, chcete je vytěžovat a automatizovat, ale nechcete investovat do software? Nechte si svoji firemní dokumentaci zpracovat u nás, na digitalizačním oddělení. Nabízíme skenování a zpracování Vašich faktur jako službu.


Sháníte vytěžovací nástroj? Chcete vytěžovat faktury či jiné dokumenty?

Napište nám o své představě. Připravíme pro Vás optimální návrh řešení, cenovou nabídku a představíme podobné projekty. Pro delší zprávy a přílohy můžete využít email: .


Jak funguje vytěžování dat?

Vytěžování je strojové získávání dat z faktur. Primárně z hlaviček a patiček. Vytěžená data jsou následně poslána do jakéhokoliv systému (např. ekonomické ERP systémy, DMS/ECM apod.). Vytěžování zcela nahrazuje ruční přepis faktury. Člověk se tímto dostává do role manažera, který kontroluje proces automatizovaného vytěžování. Vytěžovací nástroje jsou samoučící, tedy po čase se systém naučí veškeré faktury konkrétního dodavatele znát a již jej žádná faktura nezaskočí. Cílem vytěžování je bezchybné automatizované přepisování dat z faktur. Díky provázanosti dat a napojení na různé číselníky (např. registr ekonomických subjektů ARES, číselníky dodavatelů aj.) zabezpečují 100% správnost přepisu dat.


Výhody vytěžování faktur formou služby

Pro vytěžování dat z faktur nemusíte investovat do vlastního software. Můžete využít zpracování faktur formou služby.

 • Platíte pouze za vytěženou stránku. Službu můžete kdykoliv přerušit.
 • Vytěžená data převedeme do ERP, DMS, ECM, CRM, účetních či jiných systémů.
 • Úspora času a lidských zdrojů
 • Využíváte své zaměstnance efektivněji, stereotyp a čísla necháváte na robotech
 • Snižujeme chybovost přepisu dat na minimum díky automatické kontrole
 • Dostanete čísla bez papíru, zmatků a časových prodlev
 • Snižujeme náklady na zpracování dokumentace
 • Vrácení, archivace nebo bezpečná skartace fyzických originálů dokumentů
 • Přísně respektujeme všechny platné právní úpravy – zákon o ochraně osobních údajů, zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o elektronickém podpisu či o archivnictví, spisové službě atd.
 • Pro více informací navštivte produktové stránky o vytěžování dat.

Outsourcing digitalizace faktur: příklad z praxe

Proces vytěžování faktur může probíhat různými scénáři. Zákazníci buď zasílají fyzické faktury, které následně skenujeme na digitalizačním oddělení. Druhou možností je, že zákazníci zasílají již naskenované dokumenty v elektronické formě (např. na FTP server). Faktury jsou následně vytěženy vytěžovacím nástrojem. Poté probíhá kontrola, tzv. validace, abychom zákazníkovi zaslali správně vytěžené údaje. Klient v této službě platí za vytěženou stránku faktury. Nemusí tudíž pořizovat vlastní software a starat se o potřebné servery.

Digitalizaci připravujeme na míru konkrétního zákazníka. Příklad, jak takový proces digitalizace faktur formou služby může vypadat, je na následujícím obrázku.

Proces outsourcingu digitalizace.
 

Digitalizujeme a vytěžujeme faktury

Skenujeme a vytěžujeme pravidelně zasílané faktury, které ten den v digitální podobě odesíláme zákazníkovi. Více naleznete v referencích.

Logo ZAPA beton a.s..
Digitalizace příchozích faktur

Mohlo by Vás zajímat


Knihy, kroniky, monografie

Časopisy, noviny, periodika

Výkresy, formáty >2A0

Došlá pošta, faktury, šanony

Diapozitivy, fotografie

Skenování a OCR rukopisů

 • Dlouholetá tradice
 • Tým odborníků
 • Specializované kamery i2S
 • Skenery pro šetrnou digitalizaci
 • Vlastní vývoj software
 • Projekty VISK7
 • Bohaté reference
 • Zkušenosti a know-how
EXON rady a tipy.
Více zajímavých článků naleznete v radách a tipech.

Kontaktní formulář

Zajímáte se o řešení pro digitalizaci? Pro více informací nás kontaktujte.