Máte množství přijatých faktur, chcete je vytěžovat a automatizovat, ale nechcete investovat do software? Nechte si svoji firemní dokumentaci zpracovat u nás, na naší digitalizační lince. Nabízíme digitalizaci Vašich faktur zahrnující jejich vytěžení.

Digitalizace přijatých faktur nahrazuje pracovní síly

Zpracování dokumentů znamená pro mnoho firem zdroj vysokých finančních nákladů, chybovost a neefektivní časové vytížení svých odborných zaměstnanců. Důvod spočívá v každodenní rutinní práci s velkým množstvím dokumentů a údajů, které z nich je třeba přepsat, zaevidovat a zpracovat. V drtivé většině se jedná právě o faktury. Společnosti, které obdrží stovky až tisíce faktur měsíčně ušetří práci několika zaměstnanců. Zároveň díky automatizaci faktur mohou kvalifikovaní lidé svůj čas využít efektivněji na důležitější úkoly.


Outsourcing vytěžování faktur.

Ze zkušeností z DMS/ECM projektů

Máme zkušený tým expertů, konzultantů a vývojářů, kteří upravují řešení zákazníků na míru požadavků a identifikují příležitosti ke zlepšení. Nabízíme konzultační služby s cílem pomoci vytvořit vhodnou strategii digitalizace přijatých faktur. Vycházíme ze zkušeností nejen digitalizačního oddělení, ale i desítek DMS/ECM projektů, kde vytěžovací software implementujeme na míru potřebám daného zákaznického prostředí.


Jak funguje vytěžování dat?

Vytěžování je strojové získávání dat z faktur. Primárně z hlaviček a patiček. Vytěžená data jsou následně poslána do jakéhokoliv systému (např. ekonomické ERP systémy, DMS/ECM apod.). Vytěžování zcela nahrazuje ruční přepis faktury. Člověk se tímto dostává do role manažera, který kontroluje proces automatizovaného vytěžování. Vytěžovací nástroje jsou samoučící, tedy po čase se systém naučí veškeré faktury konkrétního dodavatele znát a již jej žádná faktura nezaskočí. Cílem vytěžování je bezchybné automatizované přepisování dat z faktur. Díky provázanosti dat a napojení na různé číselníky (např. registr ekonomických subjektů ARES, číselníky dodavatelů aj.) zabezpečují 100% správnost přepisu dat.


Jak vypadá proces vytěžování faktur?

Proces vytěžování faktur může probíhat různými scénáři. Zákazníci buď zasílají fyzické faktury, které následně skenujeme na digitalizačním oddělení. Druhou možností je, že zákazníci zasílají již naskenované dokumenty v elektronické formě (např. na FTP server). Faktury jsou následně vytěženy vytěžovacím nástrojem. Poté probíhá kontrola, tzv. validace, abychom zákazníkovi zaslali správně vytěžené údaje. Klient v této službě platí za vytěženou stránku faktury. Nemusí tudíž pořizovat vlastní software a starat se o potřebné servery.

Digitalizaci připravujeme na míru konkrétního zákazníka. Příklad, jak takový proces digitalizace faktur formou služby může vypadat, je na následujícím obrázku.

Proces outsourcingu digitalizace.

Výhody vytěžování faktur formou služby

Pro vytěžování dat z faktur nemusíte investovat do vlastního software. Můžete využít zpracování faktur formou služby.

  • Platíte pouze za vytěženou stránku. Službu můžete kdykoliv přerušit.
  • Vytěžená data převedeme do ERP, DMS, ECM, CRM, účetních či jiných systémů.
  • Úspora času a lidských zdrojů
  • Využíváte své zaměstnance efektivněji, stereotyp a čísla necháváte na robotech
  • Snižujeme chybovost přepisu dat na minimum díky automatické kontrole
  • Dostanete čísla bez papíru, zmatků a časových prodlev
  • Snižujeme náklady na zpracování dokumentace
  • Vrácení, archivace nebo bezpečná skartace fyzických originálů dokumentů
  • Přísně respektujeme všechny platné právní úpravy – zákon o ochraně osobních údajů, zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o elektronickém podpisu či o archivnictví, spisové službě atd.
  • Pro více informací navštivte produktové stránky o vytěžování dat.

U digitalizace faktur by Vás mohlo také zajímat


 

Pro více informací nás kontaktujte