Ve společnosti ŠKODA AUTO se ročně vytvoří až 10 tisíc smluv. Nový systém zajišťuje naplnění legislativních požadavků doprovázené řízenou archivací a skartací, zaslání dokumentů do registru smluv či práci s elektronickými podpisy. Značný důraz je kladen na bezpečnost s využitím zabezpečených přístupů uživatelských účtů, nastavením oprávnění uživatelů a dvoufaktorovým ověřením v rámci firmy. Více o tématu elektronické správy smluv včetně ukázky uživatelského prostředí.

Elektronická správa, evidence a tvorba smluv
v prostředí systému správy dokumentů DMS/ECM

Implementace ELO přináší komplexní řešení pro elektronické zpracování smluv a souvisejících dokumentů v prostředí velké společnosti s 12 tis. uživateli, včetně schvalovacích procesů (workflow). Řešení ELO nahradilo dosud neexistující centrální systém pro správu smluv, přineslo přehlednost, transparentnost a efektivní práci s dokumenty. Více o projektu v případové studii.

Řízený oběh a schvalování smluv

Většina obchodních vztahů společnosti ŠKODA AUTO je založených na smlouvách. Je tedy důležité zajistit, aby procesy byly digitální, inteligentní a transparentní. Množství uzavřených smluv je až 10 tisíc za rok. Řešení správy smluv jsme implementovali pro 12 tisíc uživatelů. Zároveň jsme pro vyšší přehlednost vyvinuli vlastní webové rozhraní na míru Škoda Auto pro všechny uživatele.

Dominik Zemko

Vedoucí oddělení IT konzultantů společnosti EXON

Případová studie ke stažení

  • Dovednosti:

    • Obsahuje případovou studii