Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále ČPZP) implementovala ve spolupráci s dodavatelem EXON s.r.o. systém elektronické správy dokumentů ELO. Dnes je v elektronickém archivu uloženo přes 30 mil. dokumentů. S rostoucím počtem klientů narůstal i počet fyzických dokumentů. Ke každému pojištěnci náleží obrovské množství dokumentace a postupně se se z toho stal velmi složitý proces. Informace k jednotlivým klientům vznikaly nejednotně, kombinací manuálních záznamů na papíře a ukládáním do aplikací MS Office, což vedlo ke zdlouhavé komunikaci a špatné dostupnosti potřebných dokumentů. Další problém spočíval v následné archivaci a samotném důrazu na bezpečné úložiště. Kromě klientské dokumentace archiv slouží pro korespondenci (došlá/odeslaná pošta), hlášenky zaměstnanců a zaměstnavatelů, smlouvy aj. Více o projektech digitalizace zdravotnictví.

Správa dokumentů DMS / ECM jako dlouhodobý, digitální a důvěryhodný archiv

Řešením byla implementace systému správy dokumentů ELO kompletně navržený a realizovaný společností EXON. ELO zaručuje elektronický archiv a bezpečné úložiště digitalizovaných dokumentů. ELO slouží jako tzv. 3D archiv (digitální, důvěryhodný a dlouhodobý) již od roku 2013. Data jsou do ELO předávána pomocí unikátního software pro import vyvinutý společnosti EXON. Uživatel k datům přistupuje přes aplikace třetích stran. Interní aplikace využívají dokumenty z ELO, navzájem si je mohou vyměňovat. Uživatel se k dokumentům dostává prostřednictvím aplikací, které jsou na ELO napojeny, např. Navision, Interní informační systém pojišťovny či spisová služba. Více o projeku v případové studii.

Ověřování příchozích dokumentů, elektronických podpisů dle eIDAS

V ČPZP archivujeme data již od roku 2013. Dnes evidujeme již přes 30 milionů uložených dokumentů. Ročně do archivu přiteče více jak 4 miliony dokumentů. ELO pojišťovně zaručuje zabezpečený důvěryhodný digitální archiv, který je prioritou v oboru pojišťovnictví, a rychlou odezvu při ukládání.

Martin Melichar

Konzultant IT ve společnosti EXON

Případová studie ke stažení

  • Dovednosti:

    • Obsahuje případovou studii