fbpx Vývoj software a digitalizace zákaznických formulářů pro Penny Market | EXON
EXON reference: Digitalizace pro Penny Market

Vývoj software a digitalizace zákaznických formulářů pro Penny Market

Pro společnost Penny Market byla prováděna dlouhodobá digitalizace zákaznických formulářů s cílem získání věrnostní „PENNY karty“. Formuláře se průběžně skenovaly, poté se data z ručně psaného textu za pomoci nejmodernějších ICR a OCR nástrojů a SW vytěžila a zpracovala.

Následně procházely ruční kontrolou a poté byly archivovány. Za 8 let nám pod rukama prošlo přes 5 milionů těchto formulářů.

Pro tento projekt byla vytvořena a customizována databáze vytěžených dat. Aplikace umožňuje křížové porovnání vytěžených dat s číselníky, geografické kontroly aj. Podobně byla aplikace vyvinuta pro společnost BILLA s.r.o. včetně verifikace lokace bydliště zákazníka

Postupem času na základě trendu proběhl vývoj API rozhraní pro online registraci zákaznických karet Penny za účelem poskytování údajů o potenciálních nebo stávajících zákaznících pro potřeby aplikace Pennykarta.cz. Více referencí o digitalizaci a vývoji software.

Aplikace DbView. Aplikace DbView. Penny karta online.

Efektivní zpracování a využití rozsáhlých záznamů pro lepší porozumění zákaznickým potřebám a maximalizaci potenciálu datových aktiv

Byl vyvinut informační systém pro společnost Penny Market reprezentuje technologicky sofistikované řešení, zahrnující rozsáhlou databázi obsahující data z více než 5 milionů zákaznických formulářů. Klíčovým cílem bylo poskytnout efektivní zpracování a využití rozmanitých dat obsažených v těchto formulářích. Databázový systém tohoto informačního řešení se vyznačuje nejen extrémní robustností, ale též obsahuje sofistikované nástroje pro analýzu, validaci a efektivní využití obsažených dat.

Několik let probíhala digitalizace zákaznických formulářů zahrnující skenování a následné vytěžování dat (OCR, ICR). Součástí byl outsourcing nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Podobné řešení bylo použito rovněž pro společnost BILLA s.r.o.

Více o projektu pro Penny Market.


Služby digitalizačního centra EXON

Digitalizace různorodých dokumentů a papírových materiálů. Speciální knižní a velkoformátové skenery pro digitalizaci křehkých historických předloh, dokumentové skenery pro hromadnou digitalizaci za využití speciálních software pro zpracování digitalizovaných dat (ořezy, narovnání, OCR vrstva, generování PSP balíčků pro Národní digitální knihovnu aj.). Služby v kostce:


Knihy, kroniky, monografie

Časopisy, noviny, periodika

Výkresy, formáty >2A0

Došlá pošta, faktury, šanony

Diapozitivy, fotografie

Skenování a OCR rukopisů

Více o digitalizačním oddělení EXON.


 

Více článků od společnosti EXON


 

Pro více informací nás kontaktujte