»»

Vývoj sofistikovaného informačního systému, který představuje významný krok v oblasti digitalizace knihovních, archivních a muzejních sbírek. Toto komplexní řešení pod názvem KAITOS bylo koncipováno s důrazem na splnění nejnovějších standardů v oboru digitalizace, zejména s ohledem na stanovené normy Národní digitální knihovnou s cílem masivní digitalizace kulturního dědictví České republiky.

Centrálním aspektem tohoto informačního systému je jeho schopnost poskytovat kvalitní, kompatibilní a masivní digitalizaci sbírek s ohledem na možnost snadné integrace do celosvětových digitálních knihoven a archivů. Systém byl navržen s důrazem na respektování nejvyšších standardů v oblasti zachování a dostupnosti kulturního dědictví a umožňuje digitalizovat ve velkém rozsahu pomocí pokročilých funkcí a technologií.

Využívání prvků umělé inteligence v rámci cloudového řešení představuje další inovativní prvek tohoto projektu. Tato integrace umožňuje efektivní automatizaci procesů, které byly dříve závislé na manuální práci. To zahrnuje nejen zrychlení procesu digitalizace, ale též zvýšení přesnosti a kvality výsledných digitálních záznamů.

Další reference vývoje software a aplikací


Informační systém vyvinutý pro společnost Penny Market reprezentuje technologicky sofistikované řešení, zahrnující rozsáhlou databázi obsahující data z více než 5 milionů zákaznických formulářů. Klíčovým cílem bylo poskytnout efektivní zpracování a využití rozmanitých dat obsažených v těchto formulářích. Databázový systém tohoto informačního řešení se vyznačuje nejen extrémní robustností, ale též obsahuje sofistikované nástroje pro analýzu, validaci a efektivní využití obsažených dat.

Několik let probíhala digitalizace zákaznických formulářů zahrnující skenování a následné vytěžování dat (OCR, ICR). Součástí byl outsourcing nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Podobné řešení bylo použito rovněž pro společnost BILLA s.r.o.

Více o projektu pro Penny Market.