»»

EXON poskytuje komplexní vývoj a implementaci softwarových nástrojů a informačních systémů pro Plzeňský Prazdroj s cílem optimalizovat a zefektivnit klíčové oblasti jejich podnikání. Tato široká škála interních systémů a aplikací podporuje plánování, správu a optimalizaci různých procesů v celém výrobním a distribučním řetězci. Tým vývojářů společnosti EXON aktivně pracuje na vývoji, přizpůsobení a podpoře plánovacích systémů napříč celou Evropou. Mezi nejvýznamnější systémy patří ESCAPE a NOSTRA, které jsou rozšířeny do 6 evropských zemí.


Systém NOSTRA, známý také jako plánovací systém poptávky, má za úkol předpovídat očekávanou poptávku v daném období. Pro dosažení tohoto cíle využívá statistické modely založené na historii prodejů a portfoliu produktů. Systém analyzuje tato data a generuje optimální návrh pro plánovače, aby zajistil dostatečnou dostupnost produktů na správném místě a ve správný čas s minimálními náklady. Výstupní data z plánu poptávky pak slouží jako vstup pro systém ESCAPE.

Systém ESCAPE (European Supply Chain Advance Planning Environment) představuje výkonný plánovací systém, který uživatelům umožňuje strategicky plánovat a optimalizovat výrobu, včetně vaření, stáčení a distribuce produktů společnosti Asahi, pro všechny evropské pivovary pod Asahi Central Europe a International. Systém se zaměřuje na vytváření plánu výroby v souladu s produkčními kapacitami jednotlivých pivovarů, zahrnující varny, ležácké tanky, stáčecí linky, skladovací či distribuční kapacity.

Vývoj pro Plzeňský Prazdroj zahrnuje:

  • Vývoj interních systémů pro plánovaní poptávky, výroby a distribuce piva.
  • Systémy pro plánování nákupu vratných obalů.
  • Testování nástrojů a podpora uživatelů napříč celou skupinou Asahi CEE.

Další reference vývoje software a aplikací


Informační systém vyvinutý pro společnost Penny Market reprezentuje technologicky sofistikované řešení, zahrnující rozsáhlou databázi obsahující data z více než 5 milionů zákaznických formulářů. Klíčovým cílem bylo poskytnout efektivní zpracování a využití rozmanitých dat obsažených v těchto formulářích. Databázový systém tohoto informačního řešení se vyznačuje nejen extrémní robustností, ale též obsahuje sofistikované nástroje pro analýzu, validaci a efektivní využití obsažených dat.

Několik let probíhala digitalizace zákaznických formulářů zahrnující skenování a následné vytěžování dat (OCR, ICR). Součástí byl outsourcing nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Podobné řešení bylo použito rovněž pro společnost BILLA s.r.o.

Více o projektu pro Penny Market.