fbpx Vyvinuli jsme systém skenovacího pracoviště pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu | EXON
Skenovací pracoviště pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu

Vyvinuli jsme systém skenovacího pracoviště pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu

»»

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále VZP) při komunikaci se svými pojištěnci či jinými subjekty musí zabezpečit zpracování velkého množství příchozích dokumentů. Standardně je drtivá většina listinných dokumentů skenována a ukládána ve spisové službě.


Cíl projektu

Protože množství fyzických papírových dokumentů je obrovské, cílem projektu automatizace skenování na podatelně bylo zefektivnit samotné skenování, a hlavně předávání dokumentů v elektronické podobě do spisové služby.


Řešení

VZP ČR ve spolupráci s dodavatelem, společností EXON, pořídila na svých podatelnách v ústředí a regionálních pracovištích vysokorychlostní dokumentové skenery. Součástí implementace byl vývoj specializované softwarové aplikace, která řídí celý proces skenování.

Software vyvinutý společností EXON se skládá ze dvou komponent - Validator a Archive Box Manager. Validator zajišťuje především bezpečné předávání dokumentů ze skenovacího pracoviště do centrálního systému spisové služby. Aplikace Archive Box Manager (ABM) organizuje skenované dokumenty v tzv. virtuálních archivních boxech, které odráží fyzické uložení listinných dokumentů pro dlouhodobou archivaci a umožňuje tak jejich snadné vyhledávání v archivu fyzických dokumentů.


Funkce v kostce

Evidence údajů digitalizovaných dokumentů nezbytných pro fyzickou archivaci, odesílání dat o archivovaných dokumentech do centrálního systému, vyhledávání dokumentů v archivních boxech, generování přehledů nad evidovanými daty.


Přínosy

Hlavním hlediskem při zavádění řešení bylo zrychlit příjem a zpracování dokumentů. Operátorům na podatelně se zjednodušila práce s doručenými dokumenty. Dlouholeté zkušenosti dodavatele EXON se skenováním a automatizací digitalizace umožnily vyvinout takové SW řešení, které skloubilo možnosti skeneru s požadavky na metadata předávaná do spisové služby a archivačního systému. Tím bylo možné automatizovat digitalizaci velkého objemu listinných dokumentů nejrůznějšího typu.

Přístup k dokumentům ve spisové službě znamená zrychlení a zkvalitnění zpracování jednacích čísel. Efektivní digitalizace je cesta, jak zrychlit a zefektivnit služby občanům.


 

Pro více informací nás kontaktujte