»»

Aplikace Record manager zajišťuje skartační řízení pro elektronické dokumenty uložené v DMS/ECM ELO. Na základě spisového znaku, skartační lhůty a data vyřízení dokumentu (informace o ukončení workflow) je možné nechat vygenerovat přehledný návrh dokumentů, které by měly být z archivu DMS/ECM ELO odstraněny (fyzickým odstraněním nebo předáním oblastnímu archivu v elektronické podobě).

  • Tvorba SIP balíčků, které slouží k exportu dokumentů do archivu.
  • SIP balíček neboli "Submission Information Package" je samotný digitalizovaný dokument doprovázený metadaty, která byla generována během jeho životního cyklu. Datový balíček SIP se využívá pro předání digitálních dokumentů nebo metadat dokumentů do digitálního archivu či spisovny určené pro střednědobé ukládání. Balíček obsahuje XML soubory, kde jsou komprimovány dokumenty či spisy, včetně všeho, co s nimi souvisí (přílohy, datové zprávy ...).Neporušenost a autenticita

Začerňování citlivých dat

Workflow datových zpráv

Kontrola elektronických podpisů

Hlídání expirace

Skartační řízení

Kontaktní formulář

Zajímáte se o řešení pro digitalizaci? Pro více informací nás kontaktujte.