Implementace nového informačního systému pro oběh a správu digitálních dokumentů a elektronické evidence korespondence, který splňuje požadavky na moderní systém pro tvorbu, správu, oběh a uložení digitálních dokumentů. Rozsáhlý projekt, který obsahuje agendy: dodavatelské faktury, objednávky (materiálové – interní a externí, na služby, investiční), firemní korespondence (přijatá / odeslaná), smlouvy. Zároveň napojení na software třetí strany. Součástí je anonymizační software s automatickým nahráním do registru smluv. Systém DMS/ECM ELO pro celkem 200 uživatelů upravený na míru požadavků zákazníka, kde probíhá plynulý rozvoj systému.
Připravujeme případovou studii.

DMS/ECM ELO elektronická správa dokumentů ve vodohospodářství

Řešení bylo konstruováno v systému DMS/ECM ELO technologickými konzultanty společnosti EXON. Zabezpečení je zajištěno technologiemi společnosti ELO Digital Office GmbH.