Nemocnice implementovala řešení pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Součástí je elektronický proces schvalování dokumentů, jejich správa a bezpečná archivace s využitím tří agend: objednávky, dodavatelské faktury a smlouvy. Vytěžování dat z faktur (automatické vyčtení faktur) probíhá v aplikaci DocXtractor, která představuje aplikaci pro automatizované a intiutivní zpracování dat. Více o projektech digitalizace zdravotnictví.

Správa, schvalování a evidence dokumentů
(dokladů, faktur) pro nemocnici

Systém je napojený na datové schránky, registr smluv a na účetní systém. Implementací došlo k výraznému zefektivnění komunikace mezi pracovníky jednotlivých oddělení a zrychlení daných procesů. Více o projektu v případové studii.

Intuitivní samoučící nástroj pro OCR
vytěžování dat z faktur

Vytěžování faktur nemocnici značně ulehčilo práci. Tedy automatické vyčtení dat intuitivním nástrojem, samoučícím. Není třeba vytvářet šablony, vše je automatizované. Zároveň jsme provázali jednotlivé dokumenty: faktury, smlouvy a objednávky.

Martin Melichar

IT konzultant společnosti EXON

Případová studie ke stažení

  • Dovednosti:

    • Obsahuje případovou studii