Ve Fakultní nemocnici Olomouc je ročně ambulantně ošetřeno okolo 1 milionu pacientů (údaj z r. 2018 je 925 162), kteří s sebou přinášejí (nebo je jiným způsobem doručenou) lékařskou dokumentaci vyhotovenou jiným zdravotnickým zařízením. Pro usnadnění sdílení této dokumentace pro jednotlivé lékaře nemocnice se dokumentace digitalizuje a ukládá v centrálním archivu. Fakultní nemocnice Olomouc používá řešení od společnosti EXON s.r.o. postavené na produktu ELO (produkt z rodiny ECM). Více o projektech digitalizace zdravotnictví.

ECM ELO elektronická správa dokumentů ve zdravotnictví

Řešení bylo konstruováno v systému ECM ELO technologickými konzultanty společnosti EXON, s využitím webových aplikací (Web Apps). Ty umožňují vytvořit specifické řešení v provedení, které zákazník pro svoji práci vyžaduje. Výhodou je možnost kdykoliv řešení rozšířit a začít využívat dalších benefitů, které systémy správy dokumentů nabízejí. Zabezpečení je zajištěno technologiemi společnosti ELO Digital Office GmbH. Společnost EXON dodala takové řešení, díky kterému jsou všechny doručené pacientské dokumentace snadno přístupné v digitální podobě, zlepšují spolupráci a optimalizují produktivitu činností lékařů. Více o projektu v případové studii.

Uživatelské prostředí systému pro správu pacientské dokumentace v prostředí DMS/ECM u zákazníka Fakultní nemocnice Olomouc.

„EXON ve velice krátké době reagoval na potřeby Fakultní nemocnice Olomouc a poskytl řešení pro digitalizaci, archivaci a nahlížení do doručené pacientské dokumentace. Pro zajištění bezpečnosti bylo řešení postaveno na platformě ELO. Webové aplikace jsou navrženy tak, aby řešení bylo uživatelsky přívětivé a intuitivní.“

Ing. Antonín Hlavinka

náměstek inf. technologií, koordinátor ICT Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc

Případová studie ke stažení

  • Dovednosti:

    • Obsahuje případovou studii