Pro společnost ZAPA BETON každý den zpracováváme došlou poštu. Denně vyzvedáváme na P.O. BOXu doručenou fyzickou poštu včetně pošty doporučené, digitalizujeme přijaté faktury a ostatní dokumenty a odesíláme v balíčkách do vytěžovacího nástroje. Data jsou následně odeslána do mateřské společnosti nejpozději ve 13:00. Fyzické dokumenty jsou uchovávány po dobu několika týdnů.

Více o outsourcingu digitalizace.