Skenujeme knihy, časopisy či firemní dokumentyKnihy, kroniky, monografie

Časopisy, noviny, periodika

Výkresy, formáty >2A0

Došlá pošta, faktury, šanony

Diapozitivy, fotografie

Skenování a OCR rukopisů

Na digitalizačním oddělení EXON probíhá digitalizace různých druhů dokumentů, cenných a velmi starých materiálů (knihy, kroniky, časopisy, noviny, firemní dokumenty, fotky a negativy, muzeuní sbírky, archiválie stavební a výkresová dokumentace, mikrofilmy, mikrofiše a předlohy všech velikostí a typů vazby (strojírenské výkresy, katastrální mapy, mapy lomů, historicky cenné a nástěnné mapy aj.).

Oddělení je technologicky zabezpečeno speciálními knižními a velkoformátovými skenery vhodnými pro digitalizaci křehkých historických předloh, a velkokapacitními dokumentovými skenery pro hromadnou digitalizaci. Pro digitalizaci jsou využity speciální software pro zpracování digitalizovaných dat (ořezy, narovnání, OCR vrstva, generování PSP balíčků pro Národní digitální knihovnu aj.).

Digitalizační oddělení nabízí zkušený tým expertů, projektových manažerů a operátorů, kteří pomohou vytvořit optimální návrh zpracování vašich dokumentů.


Chcete digitalizovat i vaše archiválie nebo komerční dokumenty?

Rádi vaše knihy, kroniky, plakáty, výkresy, aktuální či historické předlohy digitalizujeme. Pro delší zprávy a přílohy můžete využít email: .Technologie

Knižní skenery špičkové světové technologie


Péče k předlohám

Knižní kolébky umožňují šetrnou digitalizaci


OCR

Tvorba OCR vrstvy nad dokumenty, vytěžení datKvalita skenování

Kamery s maximální kvalitou skenování


Výstupní formáty

Libovolní formáty výstupu dle přání zákazníka


Pojmenování

Pojmenování souborů a složek


Specializované knižní skenery

Knižní skenery se využívají na skenování knih a velkoformátových předloh, jako jsou výkresy, mapy, kroniky aj. Jsou používány především z důvodu šetrného zacházení s historickými předlohami díky svým vlastnostem, jako jsou knižní kolébka, která se přizpůsobí hřbetu knihy, nastavení tlaku skla pro optimální skenování apod.

V Exonu využíváme knižní skenery i2S, které patří mezi nejlepší knižní skenery na světě v kombinaci kvality a rychlosti skenování. Ve světe tyto skenery používají například: Národní muzeum v Německu, Národní knihovny Francie, Finska, Maroka, Španělska, Chile, Bangladéše. Národní archivy ve Švýcarsku, Japonsku, Indonésii, Nepálu. Univerzity v Londýně, v Michiganu, Kentucky, na Floridě, Ghaně, Pretorie a mnoho dalších institucí. V České republice skenery i2S využívá více jak 80 institucí, mezi které patří například: Národní knihovna, Národní archiv, Národní Muzeum, Státní oblastní archiv Plzni, Moravský zemský archiv, Středočeská vědecká knihovna v Kladně a mnoho dalších.

V digitalizaci jsou využívané knižní skenery, např.:


pro šetrné skenování knih

pro skenování novin

pro digitalizaci velkých formátů

Dokumentové skenery

Dokumentové skenery jsou využívané převážně pro hromadné skenování velkého množství dokumentů. Díky velkokapacitnímu podavači jsou tyto skenery schopny skenovat desítky tisíc dokumentů denně. Na těchto skenerech je možné skenovat i dokumenty ve formátu A3. Jsou využívány převážně pro tzv. komerční digitalizaci, jelikož umožňují rychlejší skenování a dokáží pojmout více dokumentů najednou. Jedná se o faktury, formuláře aj. Digitalizované dokumenty je možné uložit do digitálního archivu, ke kterému budete mít přístup kdykoliv. Případně je možné použít externí paměťová zařízení.


Software pro digitalizaci

Digitalizační oddělení nabízí rovněž softwarové nástroje, které slouží k úpravě naskenovaných předloh a editaci metadat, které obsahují informace o naskenovaném dokumentu. Tato data se následně editují pomocí softwaru ProcyonA. Výstupem jsou PSP balíčky dat a metadat, které obsahují kompletní digitalizovaný dokument v souladu se standardy Národní digitální knihovny. Dalším softwarovými nástroji jsou např. ABBYY, KAITOS, nebo InkCapture.


pro zpracování knih

pro zpracování skenů

pro vytěžování rukopisů

Digitalizujeme pro významné instituce

Digitalizujeme pro knihovny, muzea, archivy, soukromé společnosti, státní instituce či výrobní společnosti. Více referenčních projektů naleznete v sekci reference.

Logo UZEI.

Digitalizace historických materiálů, VISK7
Logo Národního muzea.

Digitalizace historických materiálů, VISK7
Logo VHU.

Digitalizace historických materiálů, VISK7

Logo ČTK.

Digitalizace popisových knih a fotoarchivu ČTK
Logo CANON.

Digitalizace finských časopisů včetně vytěžování dat
Logo Penny Market.

Digitalizace, vytěžování a validace dat zákaznických formulářů
Vyzkoušejte inkCapture.
 • 50 stran zdarma k rozpoznání
 • Vyhledávejte v rukopisech
 • Sdílejte veřejnosti
 • Archivujte své publikace
Vyzkoušet zdarma
 • Dlouholetá tradice
 • Tým odborníků
 • Specializované kamery i2S
 • Skenery pro šetrnou digitalizaci
 • Vlastní vývoj software
 • Projekty VISK7
 • Bohaté reference
 • Zkušenosti a know-how
Pro digitalizaci jsou využity ty nejmodernější technologie.
i2S logo.
EXON rady a tipy.
Více zajímavých článků naleznete v radách a tipech.