fbpx Výzva IROP 2021-2027 - KNIHOVNY | EXON

Výzva IROP 2021-2027 - KNIHOVNY

Operační program IROP, přes který se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, obsahuje v období 2021-2027 10 specifických cílů podpory. Jedním z nich je rovněž cíl: „Kulturní dědictví a cestovní ruch.“ Na rozvoj a revitalizaci knihoven je v rámci IROP připraven příspěvek EU téměř 940 milionů. Dotační podpora je rozdělena na dvě výzvy s ohledem na geografické umístění: méně rozvinuté (kraje: SCK, JCK, PLK, VYS, JMK) a přechodové (kraje: SCK, JCK, PLK, VYS, JMK) regiony.

  • 1. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (MRR)
  • 1. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (PR)

Základní informace z konaného semináře k výše uvedeným výzvám na webu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ve výzvě nechybí podpora pořízení zařízení pro digitalizaci knihovního fondu a pořízení aplikačního software pro digitální evidenci a zabezpečení knihovního fondu a tvorbu metadat.

Více o IROP 2021-2027 Kulturní dědictví, výzvy: Knihovny, včetně možnosti stažení konkrétních dokumentů, naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj.


Ve čtvrtek 8. září pořádáme exkurzi do našeho digitalizačního centra, kde představíme hardware a software pro digitalizaci kulturního dědictví. Připravili jsme 30 míst, již je možné se registrovat. Bezplatně. Více informací a registrace.

Pozvánka na exkurzi na digitalzační centru EXON v Plzni

Dotace na pořízení zařízení na digitalizaci

V rámci zařízení na digitalizaci můžeme za EXON nabídnout a doporučit zařízení značky i2S. Níže představujeme jednotlivé skenery dle formátu a předloh.

i2S CopiBook Open System

Jedná se o již čtvrtou generaci knižních skenerů CopiBook s možností digitalizace předloh až do formátu A2+. Kvalita obrazu až 600dpi.

Více o skeneru CopiBook A2

i2S Copibook

CopiBook OS představuje kombinaci vysoké kvality a maximální produktivity a patří mezi nejrychlejší knižní skenery formátu A1 na trhu.

Více o skeneru CopiBook A1

Véčkový typ knižního skeneru vhodný pro vzácné křehké předlohy. Knižní kolébka v úhlu 120° při kvalitě skenování až 600dpi.

Více o skeneru V-Shape

i2S e-Scan Open System

Skenery řady eScan představují jednoduché, variabilní a snadno ovladatelné knižní skenery s možností samoobslužného nebo produkčního skenování v kvalitě až 400dpi.

Více o skeneru eScan OS

i2S DigiBook Suprascan Quartz A1 HD

Skenery SupraScan jsou ideální variantou pro archivaci rozličných dokumentů v té nejlepší kvalitě. Motorizovaná knižní kolébka, posuvná snímací hlava a automatické přítlačné sklo.

Více o skenerech SupraScan.


Dotace na nákup software pro digitalizaci

V rámci operačního programu IROP je rovněž podpora na pořízení aplikačního software pro digitální evidenci, zabezpečení knihovního fondu a tvorbu metadat. V této rovině může EXON nabídnou např. nový moderní software pro zpracování metadat a tvorbu PSP balíčků KAITOS či software pro digitalizaci kulturního dědictví LIMB Processing.


Příjem žádostí IROP výzvy do 02/2023

Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu je v termínu 2.2.2023. Avšak, termín může být výrazně zkrácen. Doporučujeme žádosti o podporu zpracovat co nejdříve, jelikož výzvy jsou průběžné a hodnocení jednokolové (hodnotí se v takovém pořadí, ve kterém byly žádosti podány) a zájem o dotační program je v letošním roce výrazný. Následná realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2026.

Další výzvy a dotace z EU 2022 pro knihovny:

  • ITI výzva Knihovny – výzva č. 16, vyhlášení - září 2022
  • CLLD výzva Kultura – výzva č. 70, vyhlášení - prosinec 2022 (pro profesionální knihovny)

 

Pro více informací nás kontaktujte