Případová studie: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu spravujeme a archivujeme data již od roku 2013. Ročně se jedná o přírůstky milionů dokumentů. Jen přes datové schránky bylo v loňském roce více jak 1 milion dokumentů.
ELO zde funguje jako zabezpečený důvěryhodný a digitální archiv dat. Možnosti ELO jsou prakticky neomezené. :)

Více v případové studii :http://www.exon.cz/cs/portfolio/%C4%8Desk%C3%A1-pr%C5%AFmyslov%C3%A1-zdr...