Květen 2020


Pravidelné webináře

Pořádáme pravidelné webináře, na kterých Vám postupně přibližujeme naše řešení.

Každou středu na téma digitální kancelář: DMS/ECM systémy, vytěžovací nástroje, ukázky z praxe a představení jednotlivých případových studiích. Více o webinářích...

Duben 2020


DMS na poli informačních podnikových systémů

V dnešní době je centrální sdílení elektronických informací mezi skupinami nebo jednotlivci již běžná záležitost. Sdílet, řídit, archivovat a mít přehled co se děje s daným dokumentem/informací. V první vlně vytváření podnikových informačních systémů byl důraz na data a dokumenty často opomíjen. Dnes s rozvojem IT a tlakem na efektivitu...

Březen 2020


Kouzlo DMS a elektronického archivu ve vyhledávání

"Často se setkáváme se situací, že firmy ukládají svá data různě po složkách osobních počítačů, poštovních klientech a sdílených discích. Následkem jsou zdlouhavá hledání dokumentů a nepřehlednost nebo dokonce ztráty. Stává se, že nikdo neví, která verze dokumentu je ta aktuální, jaké změny se naposledy provedly, kdy a kým. Při vytváření smlouvy se může...


Technické školení v i2S

Zúčastnili jsme se technického školení pro autorizovaný servis knižních skenerů francouzské společnosti i2S. Pro Českou a Slovenskou republiku působíme jako výhradní dodavatel. Za 10 let spolupráce jsme instalovali více jak 70 knižních a velkoformátových skenerů i2S.


Nejdůležitější část projektů? Analýza a součinnost.

Kvalitně provedená analýza procesů a potřeb klienta je alfou a omegou celé implementace. Cílem je zmapovat současný stav firemních procesů, ať už firma nějaký systém pro elektronickou správu dokumentů využívá či nikoliv. Proces implementace řešení DMS je často záležitost i několika měsíců, v závislosti na obtížnosti řešení. Aby byl projekt dokončen včas, kvalitně...

Stránky