Březen 2020


Kouzlo DMS a elektronického archivu ve vyhledávání

"Často se setkáváme se situací, že firmy ukládají svá data různě po složkách osobních počítačů, poštovních klientech a sdílených discích. Následkem jsou zdlouhavá hledání dokumentů a nepřehlednost nebo dokonce ztráty. Stává se, že nikdo neví, která verze dokumentu je ta aktuální, jaké změny se naposledy provedly, kdy a kým. Při vytváření smlouvy se může...


Technické školení v i2S

Zúčastnili jsme se technického školení pro autorizovaný servis knižních skenerů francouzské společnosti i2S. Pro Českou a Slovenskou republiku působíme jako výhradní dodavatel. Za 10 let spolupráce jsme instalovali více jak 70 knižních a velkoformátových skenerů i2S.


Nejdůležitější část projektů? Analýza a součinnost.

Kvalitně provedená analýza procesů a potřeb klienta je alfou a omegou celé implementace. Cílem je zmapovat současný stav firemních procesů, ať už firma nějaký systém pro elektronickou správu dokumentů využívá či nikoliv. Proces implementace řešení DMS je často záležitost i několika měsíců, v závislosti na obtížnosti řešení. Aby byl projekt dokončen včas, kvalitně...


Případová studie: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu spravujeme a archivujeme data již od roku 2013. Ročně se jedná o přírůstky milionů dokumentů. Jen přes datové schránky bylo v loňském roce více jak 1 milion dokumentů.
ELO zde funguje jako zabezpečený důvěryhodný a digitální archiv dat. Možnosti ELO jsou prakticky neomezené. :)

Více v případové studii :...

Únor 2020


Snídaně EXON v Plzni

Včera se u nás uskutečnilo první letošní setkání Snídaně EXON na téma "Objevte výhody digitální kanceláře". Sešli jsme se na naší pobočce v Plzni, kdy jsme zasedačku zaplnili do posledního místa :). Děkujeme všem za účast a příjemně strávené odpoledne. EXON.

Stránky