Český rozhlas využívá velké množství informačních systémů či jejich kombinací pro různé provozní agendy. Bylo tedy zapotřebí sjednotit dílčí smluvní agendy a v tomto prostředí vytvořit systém pro veřejné zakázky. Řešení některých agend nedostatečně reagovalo na rozvojové potřeby a vývoj technických požadavků. Cílem naší spolupráce bylo nasadit do společnosti systém DMS a využít jeho možnosti k efektivní realizaci agend, usnadnění anonymizace dokumentů a zjednodušení procesu veřejných zakázek. Více o tématu anonymizace dokumentů včetně ukázky.

Správa dokumentů v DMS/ECM ELO
k efektivní realizaci cílových agend

Český rozhlas má nyní cílové agendy zavedeny v prostředí DMS ELO. Řešení, které EXON společnosti implementoval, umožňuje zpracování většiny interních kroků k veřejným zakázkám v ELO. Díky systému Exon Anonymizer, který umožňuje anonymizaci velkého množství dokumentů hromadně, jsou zjednodušené hromadné a opakované anonymizační úkony. Více informací o projektu v případové studii.

Případová studie ke stažení

Zajímá Vás více informací o projektu pro Český rozhlas? Čtyřstránková případová studie o projektu DMS/ECM ELO je k dispozici ke stažení.

  • Dovednosti:

    • Obsahuje případovou studii