Elektronická správa a vytěžování faktur ve společnosti RUCH NOVAPLAST

Dodavatel: MODOX - Modern Documents GmbH

Společnost RUCH NOVAPLAST je specialista na plasty. Společnost vznikla již před 100 lety, ale až Heinrich Ruch v roce 1960 položil základ podnikání ve výrobě plastů. V roce 2001 vznikla i v České republice dceřiná společnost. Společnost si zakládá na citu pro inovace s potenciálem. Důkazem toho je i to, že jako jedni z prvních měli licenci na Styropor. Nyní společnost přešla na integrovanou správu dokumentů pomocí ELO ECM Suite.

Společnost používala ERP systém Microsoft Dynamics AX, což je systém pro plánování a řízení podnikových zdrojů. Avšak objem došlých faktur se neustále zvyšoval a jejich přiřazení k odpovídajícím údajům také nebylo pohodlné. Zlepšení se také očekávalo u archivace odchozích dokumentů.

Digitalizace faktur v ELO Invoice

Společnost se rozhodla implementovat systém ELO ECM Suite, včetně komplexního řešení ELO Invoice. Pomocí modulu ELO DocXtractor jsou příchozí faktury automaticky rozpoznány, klasifikovány a porovnány s údaji o dodavatelích a objednávkách. Prostřednictvím middlewaru ELO Business Logic Provider jsou všechny odchozí dokumenty automaticky přenášeny do systému ELO. RUCH NOVAPLAST se rozhodla současně využít mobilní přístup k systému ELO prostřednictvím aplikace ECM ELO for Mobile Devices. Více o tomto projektu naleznete na stránkách našeho partnera ELO Digital Office.